inspectie boot

Checklist certificering kleine drijvende werktuigen

Datum: 15 juni 2018
Laatst bijgewerkt: 26 februari 2020
Door: Nico Willemsen
Samen met de keuringsinstanties heeft Cumela een checklist opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken als voorbereiding op de keuring. Wie die vooraf afwerkt, kan rekenen op een efficiëntere en daardoor voordeliger keuring, ook al zal de checklist nog de nodige vragen opleveren. Belangrijk is om je voor 1 november aan te melden.

Volledige uitleg kun je vinden in bijgaand artikel. Voor jouw monteur in de werkplaats is de losse checklist een handig hulpmiddel.

Bij overgangsbepaling voor 1 november aanmelden
Voor drijvende werktuigen en pleziervaartuigen in de vaart vóór 2009 kun je tot 30 december 2018 gebruikmaken van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Een expert beoordeelt dan onder meer de volgende punten: cascosterkte en huiddikte, stuurwerk en stuurmachine (inclusief stuurautomaat, indien aanwezig), vrij zicht, ankerinrichting, gasinstallatie (indien aanwezig), brandveiligheid (handblussers en, indien aanwezig, vaste blusinstallatie), reddingsmiddelen,  manoeuvreereigenschappen (die met een proefvaart kunnen worden aangetoond) en achterstallig of matig onderhoud. Als je het oude materieel niet vóór 1 november 2018 bij een keuringsinstantie hebt aangemeld, is de overgangsbepaling niet van toepassing en geldt ESTRIN 2017(1) en bijlage 13.12 bij de Binnenvaartregeling. Die eisen zijn zwaarder, duurder en soms voor oud materieel lastig of niet toepasbaar.

Keuringsinstanties: