Thema mest

Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

Datum: 15 augustus 2018
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2020
Samen met LTO, POV, TLN en Rabobank werken wij aan een eerlijke mestketen. Daarom hebben we een tabel met eerlijke waarden van gehaltes in diverse meststromen opgesteld. Hiermee willen deze organisaties ondernemers ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes. Je kunt deze lijst met bandbreedtes downloaden en voor je mestanalyse-uitslagen gebruiken als handvat om mestfraude te voorkomen.

In onderstaand bestand staan een aantal veel vervoerde mestsoorten, de mestcode en voor zowel stikstof als fosfaat de forfaitaire waarde en het minimale en maximale gehalte dat onder normale omstandigheden kan voorkomen.

Verantwoording waarden
Voor het opstellen van deze tabel hebben de organisaties gebruikgemaakt van informatie die enkele deskundigen uit de praktijk op het gebied van realistische waarden voor de verschillende mestsoorten hebben verstrekt. Deze informatie is vervolgens getoetst bij een aantal grote mestdistributeurs, die de informatie grotendeels hebben bevestigd en soms ook aangevuld. Het is de bedoeling dat deze lijst ook zal worden gebruikt als signalering in de mestsoftware, waardoor ondernemers elkaar kunnen aanspreken op onwaarschijnlijke gehalten.

Actie voor eerlijker mestketen
In december 2017 hebben LTO, POV, Cumela, TLN en Rabobank een plan van aanpak gemaakt en aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het plan bestaat uit vier actielijnen met twaalf acties om te werken aan een eerlijke keten. Het afgelopen voorjaar hebben de partijen hard gewerkt aan het concreter maken van de acties en het opzetten van een werkorganisatie met een besluitvormende stuurgroep. Ook hebben ze de eerste zaken uitgevoerd. Alle mestgerelateerde bestuurders van de organisaties hebben inmiddels een integriteitsverklaring ondertekend. Tijdens een bestuurdersdag bij Cumela heeft de integriteitsverklaring een zeer waardevolle discussie opgeleverd over waar je als bestuurder wel en niet voor kunt tekenen. Samen met een aantal bestuurders hebben we de verklaring daarop nog verder verbeterd. In de loop van afgelopen voorjaar hebben de organisaties ook gewerkt aan het opstellen van enkele gedragsregels voor alle bedrijven in de mestketen.