Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt of niet: wie bepaalt?

Datum: 6 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 6 juli 2020
Door: Frank Diele
Hoe ga je ermee om als een werknemer zegt dat hij van de huisarts tijdelijk niet mag werken? Neem je dit zomaar aan? We merken dat dit in de praktijk nog regelmatig gebeurt, terwijl een huisarts officieel niet mag beoordelen of een werknemer kan werken. De bedrijfsarts is de enige die kan en mag bepalen of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet.

Huisarts versus bedrijfsarts
Er is een duidelijke splitsing te maken tussen de verantwoordelijkheden van een huisarts en een bedrijfsarts. Een huisarts is verantwoordelijk voor de medische behandeling van de werknemer, de bedrijfsarts beslist of de werknemer wel of niet arbeidsongeschikt is.

De huisarts mag dus niet oordelen over arbeidsongeschiktheid en de bedrijfsarts mag zich op zijn of haar beurt niet bemoeien met de medische behandeling van de werknemer. Uiteraard mag er wel collegiaal overleg plaatsvinden tussen beiden.

Medische informatie
Het komt in de praktijk helaas weinig voor dat een bedrijfsarts medische informatie opvraagt over een zieke werknemer, terwijl dit wel van toegevoegde waarde kan zijn tijdens het re-integratietraject. Bijvoorbeeld op de volgende momenten:

  • De bedrijfsarts is de enige die kan bepalen of een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is of niet. Voor een zo goed mogelijke onderbouwing is het belangrijk om zoveel mogelijk te weten over de (medische) situatie van de werknemer.
  • Het UWV eist vanuit de Wet Verbetering Poortwachter dat de bedrijfsarts nagaat wat de resultaten zijn van de onderzoeken en behandelingen. Doet hij dit niet, dan loop je als werkgever kans op een loonsanctie.
  • Ontstaat er een discussie over het wel of niet kunnen werken, dan speelt het oordeel van de bedrijfsarts een belangrijke rol. Het UWV en/of de kantonrechter kan vragen hoe de bedrijfsarts tot zijn of haar oordeel is gekomen. Goede dossieropbouw is dus belangrijk!
  • Bij de beoordeling van een vervroegde IVA, waarbij duurzaamheid van arbeidsongeschiktheid essentieel is, zal er sowieso een onderbouwing van een medisch specialist nodig zijn.

Werkgever eindverantwoordelijk voor re-integratie
Als werkgever ben je uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de re-integratie van zieke werknemers. Daarom is het belangrijk om goed contact te houden met de bedrijfsarts en vinger aan de pols te houden tijdens het traject. Neemt de bedrijfsarts zelf geen initiatief om medische informatie op te vragen? Zorg dan dat hij dit wel doet. Het niet (tijdig) opvragen van medische informatie kan onzorgvuldig handelen zijn en dit brengt financiële risico’s met zich mee.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over arbeidsongeschiktheid of het re-integratietraject van een werknemer? Neem dan contact op met onze specialisten via [email protected] of bel 033 247 49 65.