maiszaaien

Agro-project vernieuwt opleidingen

Datum: 29 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 29 juli 2020
Door: Sil Biesbroek
In het Agro-project wordt onderzocht welke kennis en vaardigheden voor studenten groen, grond en infra en studenten veehouderij in de toekomst bepalend zijn voor succes. Sinds 2018 werkt het Zone.college in Oost-Nederland samen met partners, waaronder Cumela, aan vernieuwing van het onderwijs. Met dit project zetten ze in op verbreding van het onderwijs, het denken vanuit de keten en de instroom van nieuwe studenten.

Projectleider Gerben Kleine Haar licht op de site van Zone.college het project toe: ‘In het eerste jaar zijn we vooral gaan praten met agrarische bedrijven: wat is er nodig om de opleiding beter aan te laten sluiten op het bedrijfsleven?’ Hij legt uit dat de vernieuwingen samen met het bedrijfsleven zijn vastgesteld. Ze hebben zich daarbij vooral gericht op de niveau 4-opleidingen.

Verbreding
Een van de verbeterpunten is verbreding vertelt Kleine Haar: ‘Dit betekent dat studenten veehouderij en groen, grond en infra meer leren over elkaars werk, leren in dezelfde taal met elkaar te communiceren en leren begrip te hebben voor elkaars uitdagingen en knelpunten.’ De studenten van verschillende opleidingen behandelen een aantal thema’s samen, zoals oriëntatie op de sector en het vormen van een efficiënte kringloop. Ook wordt er veel aandacht besteedt aan duurzaam bodemgebruik.

Samenwerken
‘Iedereen in de agrosector moet samenwerken met de maatschappij en leren omgaan met een soms kritische omgeving,’ legt Kleine Haar uit. Daarom leren ze in het vernieuwde curriculum de studenten goed te communiceren: ‘Ze krijgen les in debatteren, om op een goede manier een stelling te verdedigen.’ Daarnaast leren ze studenten een onderzoekende houding aan te nemen. Dat sluit volgens Kleine Haar namelijk goed aan op de wens om de studenten voor te bereiden voor een vervolgstudie op het hbo.

Adviezen
Nicole Scholten, van melkveebedrijf Scholten Linde is tevreden over het feit dat de adviezen vanuit het bedrijfsleven worden opgevolgd: ‘Het is erg motiverend om te zien hoe onze adviezen vorm krijgen in de lessen. Er is al een enorme slag gemaakt.’