box voor epr

Afvalprotocol eikenprocessierups 2020

Datum: 23 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 23 juni 2020
Door: Tom Luttikhold
De eikenprocessierups (EPR) komt uit de grond dus de rupsen en hun nesten worden weer door vele cumelabedrijven verwijderd. In 2019 hebben zich problemen voorgedaan bij de afzet en verwerking van EPR-afval. Voor 2020 is een nieuw protocol opgesteld door het Kennisplatform Processierups.

Het is geen bindend protocol maar Cumela dringt aan dit protcol te volgen. Hiermee worden risico’s voor verspreiding van brandharen en het ophopen van afvalstromen voorkomen. Het protocol is via deze link op onze site te vinden en via https://processierups.nu/afvalprotocol-2020-beschikbaar/ Hieronder zijn enkele aandachtspunten uit het protocol weergegeven.

Inname en verwerking EPR afval
Omdat vorig jaar een beperkte verwerkingscapaciteit beschikbaar was voor het EPR-afval, zijn voor komend seizoen meerdere partijen bereid gevonden om de afvalstroom in te nemen en te verwerken. In onderstaande tabel zijn de betreffende verwerkers, inclusief informatie voor het innemen van het EPR-afval weergegeven:

Verwerker

Contactgegevens

Bijzonderheden

NV HVC (Alkmaar)

 

Afdeling acceptatie
Telefoon: 072-5411311
Mail: [email protected]

Verwerkingsmethode: Euralcode 20 02 03 in big bags

EEW Energy From Waste Delfzijl B.V. (Delfzijl)

 

Telefoon: 0596-674 243 (000)
Mail: [email protected]

Verwerkingsmethode: Euralcode 20 02 03 in kunststof vaten en boxen. Formaat en hoeveelheden zijn vooraf af te stemmen.

Rendac Son bv (Son)

 

Inkoopadministratie
Telefoon: 0499-364505
Mail: [email protected]

Verwerkingsmethode: EPR-afval categorie 2 bij Rendac

PRV-Twente (Bentelo)

Dhr. K.R.E. Klein Breteler
Telefoon: 0547-292377 of 06-53365799
Mail: [email protected]

Verwerkingsmethode: EPR-afval categorie 2 in dierencrematorium. Processierups Verwerkingsbedrijf Twente (PRV Twente) is een onderdeel van dierencrematorium Twente.

Het is mogelijk dat gedurende het seizoen meer verwerkers aan de lijst worden toegevoegd. Wanneer zich ontwikkelingen voordoen lees je het op deze website. Daarnaast is de actuele informatie via deze link ook beschikbaar.

Opslag en transport
Het is mogelijk om EPR-afval tijdelijk op het eigen bedrijf op te slaan is afwachting van verdere verwerking. De opslag moet zo zijn ingericht dat brandharen zich niet kunnen verspreiden. Het protocol 2020 beschrijft de eisen voor opslag in kunststof vaten, bigbags, LDPE zakken en vloeibaar afval met EPR-resten.

De verpakkingen, rolcontainers of IBC containers met EPR-afval moeten op een voor publiek niet toegankelijk en afgesloten omheind bedrijfsterrein (bijvoorbeeld met geschakelde bouwhekken) worden opgeslagen. Het gebied moet worden gemarkeerd met waarschuwingsborden ‘verboden toegang’ en ligt bij voorkeur uit de zon.

Het transport naar de verwerker kan plaats vinden door het bedrijf dat de EPR heeft verwijderd. Transporteurs van derden moeten hiervoor de juiste VIHB-erkenning hebben. Ieder transport moet zijn voorzien van een begeleidingsbrief en vervoersdocument waarop de ontdoener, transporteur, verwerker en het afvalstroomnummer correct is ingevuld. Transporteurs van dierlijke bijproducten (voor vervoer naar Rendac en PRV-Twente) dienen te beschikken over erkenning transport categorie 2-materiaal.

Bij de afvalverwerker ontvangt de transporteur een zogenaamde stortbon. Deze stortbon moet de transporteur overhandigen aan de ontdoener, welke op zijn beurt de stortbon overhandigt aan de opdrachtgever (de eigenaar van de bomen). Hiermee wordt aangetoond dat het afval correct is verwerkt.