riool

Kan de voegenkit bij mofverbindingen van rioolbuizen asbest bevatten?

Datum: 15 maart 2023
Laatst bijgewerkt: 15 maart 2023
Door: Corina van Zoest-Meester
Asbest is gebruikt vanaf 1945 tot en met 1993. Vanaf 1 juli 1993 is het gebruik van asbest wettelijk verboden. Bepaal of rioolstreng asbest verdacht is door onderstaand stroomschema langs te lopen:
Stroomschema Rioned

Bron: RIONED

Laat vooraf aan de werkzaamheden de verplichte asbestinventarisatieonderzoek uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Check of een bedrijf gecertificeerd is op www.ascert.nl

Werkzaamheden met asbest moeten zorgvuldig worden uitgevoerd om de blootstelling aan asbestvezels te voorkomen en zo laag mogelijk onder de grenswaarde (2.000 vezels/m³) te houden. Er is een werkprocedure beschikbaar die gevolgd moet worden om veilig te kunnen werken met asbesthoudende voegenkit binnen risicoklasse 1.

Let op: De werkinstructie is niet van toepassing wanneer de medewerker in het riool handmatig of met gereedschappen de asbesthoudende voegenkit bewerkt. Ook is de werkinstructie niet van toepassing als het gaat om risicoklasse 2 of 2A. Dit werk mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd asbest-verwijderingsbedrijf.

Opleiding en instructie

Alle medewerkers die betrokken zijn bij de verwijdering van rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit moeten een voorlichting en onderricht met betrekking tot veilig werken met asbest volgen. De verantwoordelijke voorman heeft tenminste de opleiding ‘Verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit’ gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut.

Peter_Bredius
Stigas