scholier

Instroom aanjagen tijdens Studiekeuzebeurs West

Datum: 27 november 2019
Laatst bijgewerkt: 6 maart 2020
Door: Lajos Bax
De volgende stap om de instroom in de sector aan te jagen die wij gaan nemen is meedoen aan Studiekeuzebeurs West. Dit onder de noemer 'Leuk werk en een vakdiploma'. Onder meer een wedstrijd in beeld en vlog gaat helpen om de naamsbekendheid van Groen, Grond en Infra te vergroten. Kom je ook? We hebben een e-ticket voor je klaarliggen.

Steeds meer loon- en grondverzetbedrijven hebben behoorlijke problemen om hun personeelsbezetting op peil te houden. Er is op veel plaatsen al een nijpend tekort aan goed opgeleide mensen, ondanks de perikelen met stikstof en PFAS. Ook de instroom van leerlingen bij het loonwerkonderwijs is maar mondjesmaat; tijd voor actie. Wij hebben in samenwerking met sociale partners afgelopen maand een pilot gestart in Zuid-Holland om de instroom van leerlingen te vergroten door sectorpromotie. Aan de hand van onze ervaringen schalen we zo snel mogelijk op naar andere provincies.

Promotiecampagne initiatief van bestuur Zuid-Holland
Steeds meer loonbedrijven in Nederland zijn naarstig op zoek naar goed personeel. Tevens is de instroom van leerlingen in het loonwerkonderwijs structureel te laag om de toenemende vraag naar goed opgeleid personeel in te vullen. Op initiatief van het bestuur Zuid-Holland en Opleiding & Training van ons is er een werkgroep aan de gang gegaan om in het schooljaar 2019/2020 de instroom van potentiële leerlingen en werknemers flink te verhogen. De uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met alle scholen voor loonwerkonderwijs in West-Nederland. Tevens hebben sociale partners vanuit Colland hun bijdrage geleverd om de uitvoering mogelijk te maken. Het actieplan in Zuid-Holland is een pilot. Met de leerervaring uit deze pilot willen we in het vroege voorjaar van 2020 opschalen naar andere delen van Nederland.
Het hoofddoel van de campagne is om door sectorpromotie onze sector neer te zetten als een leuke sector die aanpakkers toekomst biedt. De promotiecampagne richt zich op verschillende doelgroepen met per doelgroep passende PR-acties.

Groen, Grond en Infra; leuk werk en een vakdiploma!
Onder deze noemer gaat ons promotieteam in Zuid-Holland aan de gang om waar mogelijk met relevante jongeren voor onze sector in contact te komen. Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool in de Provincie komen al met de sector in aanraking door het project Veilig Met Landbouwverkeer. Zodra leerlingen zich oriënteren op hun volgende stap tijdens open dagen op het voortgezet onderwijs komen ze ons weer tegen. MBO- en HBO studenten die voor onze sector hebben gekozen zien we weer tijdens Skills wedstrijden. De werknemers uit de Cumela-eredivisie treffen elkaar en ons tijdens de Machinistenkampioenschappen. Kortom, je komt ons overal tegen.

De doelen van de pilot op een rij:

  • Potentiële leerlingen en zij-instromers interesseren voor het werken in de loonwerksector;
  • Relevante scholen actief betrekken bij de campagne waardoor zij zich ook bewust worden van hun rol in dit verband. Dit betekent voor hen een kwaliteitsverbetering van het opleidingsprogramma van het loonwerkonderwijs en zorgt tevens voor hogere instroom leerlingen;
  • Imago van de bedrijven uit de loonwerksector actualiseren en verbeteren; dé sector in groen, grond en infra die werkt en waar het prettig werken is;
  • Directe betrokkenheid van Cumelaondernemers en bestuursleden van  Cumela Nederland vergroten in de regio bij dit voor hen belangrijke onderwerp. Naast hun deelname aan diverse PR-acties nemen Cumelaondernemers deel aan de zgn. VTC’s (Vak Technische Commissies). Ondernemers en mensen uit het onderwijs houden elkaar per regio op de hoogte over de stand van zaken.

Kom op 6 en 7 december naar Ahoy Rotterdam
Hét evenement in West-Nederland waar jongeren zich oriënteren welke MBO of HBO bij hen past is de Studiekeuzebeurs West. Ruim zestig deelnemende (onderwijs)instellingen uit binnen- en buitenland en de meest uiteenlopende opleidingen op mbo- en hbo-niveau brengen een inspirerend programma om de weg te wijze naar een opleiding die de jongeren boeit én bindt. 
Ook interesse om te komen? Klik hier voor je e-ticket. De koffie wordt vers voor je gezet in de Cumela-stand, nummer 68.