Leerlingen

Het belang van het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024

Datum: 30 januari 2024
Laatst bijgewerkt: 1 februari 2024
Door: Alie Dijkstra
In de huidige markt is het een uitdaging om de juiste werknemers aan te trekken en te behouden en te zorgen voor een optimale samenstelling van je team. Om te weten wat er speelt op het gebied van vacatures, in- en uitstroom en opleidingsbehoeften is er het Colland Arbeidsmarktonderzoek 2024. Krijg je de vraag om hieraan mee te werken, doe dan mee!

Colland Arbeidsmarkt maakt zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties sterk voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid. Om input te krijgen voor dit beleid, is het belangrijk dat er voldoende bedrijven uit de agrarische en groene sector meedoen aan het onderzoek. Met de uitkomsten kan Colland Arbeidsmarkt onze sector en jouw bedrijf nog beter ondersteunen. Jouw ervaringen en inzichten helpen mee om een waardevol beeld te geven van de huidige situatie en van de uitdagingen die we voor de toekomst kunnen verwachten op de arbeidsmarkt.

Doe anoniem mee

In de periode van februari tot en met april 2024 kun je in een e-mail, brief of telefoontje het verzoek krijgen om mee te werken aan het onderzoek. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research brengen samen met Colland Arbeidsmarkt de arbeidsmarkt in kaart. Het invullen van de vragenlijst kost je minder tijd dan voorheen, namelijk 15 minuten. De onderzoekers verwerken jouw antwoorden anoniem tot sectortotalen en gemiddelden. Jouw bedrijfsgegevens worden dus niet met anderen gedeeld. Krijg je het verzoek om mee te werken aan het onderzoek, doe dan mee. Je draagt daardoor bij aan een krachtig instrument voor het versterken van de toekomst van jouw eigen bedrijf en de sector.

Tips en resultaten

Na april kun je de resultaten van het Colland Arbeidsmarktonderzoek vinden op www.collandarbeidsmarkt.nl. Colland Arbeidsmarkt kun je ook volgen op LinkedIn. De organisatie geeft daar regelmatig tips en informatie over hoe jij je medewerkers gemotiveerd, goed opgeleid en gezond kunt houden.

Opleidings- en ontwikkelingsfonds

Het Colland Arbeidsmarktonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het fonds Colland Arbeidsmarkt. Dit is een opleidings- en ontwikkelingsfonds en zet zich in voor verschillende thema’s, zoals veiligheid & gezondheid, imago & instroom en duurzame inzetbaarheid. Colland Arbeidsmarkt financiert allerlei projecten en activiteiten die zijn gericht op het stimuleren van een toekomstbestendige en gezonde arbeidsmarkt in de groene en agrarische sector. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jeroen Verweij via [email protected] of 088-3292030.