Elburgerbrug Elburg

Elburgerbrug N309 in maart en april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Datum: 1 maart 2024
Laatst bijgewerkt: 1 maart 2024
De Elburgerbrug wordt van maandag 18 maart tot en met vrijdag 26 april 2024 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden. Ook landbouwverkeer kan dan geen gebruik maken van de Elburgerbrug. Spoedoverleg tussen Cumela en de provincie Flevoland heeft helaas niet geleid tot een latere afsluitingsperiode dit jaar, maar wel tot vervolgafspraken over mogelijke schadevergoedingen voor onze leden.

In het voorjaar van 2024 werkt de provincie Flevoland aan de N309 Elburgerbrug en het kruispunt van de Elburgerweg/Drontermeerdijk. De Elburgerbrug en Elburgerweg zijn tijdens de werkzaamheden gesloten voor auto-, vracht- en landbouwverkeer. Voetgangers, fietsers en het vaarverkeer kunnen wel van de brug en weg gebruikmaken.

Eiburgerbrug.png
Onderhoud

De werkzaamheden starten met het vervangen van de verharding op de aanbruggen van de Elburgerbrug. Tegelijkertijd wordt het asfalt van het kruispunt van de Elburgerweg tussen de Elburgerbrug en de N709 Oldebroekerweg vernieuwd. Ook worden de aansluitingen van de Drontermeerdijk en de Spijkweg aangepakt.

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes lopen via het aquaduct N302 bij Harderwijk of via de brug Flevoweg N307 Roggebotsluis tussen Dronten en Kampen. De geslotenverklaring voor het aquaduct N309 bij Harderwijk voor landbouwverkeer wordt tijdelijk opgeheven tijdens de spitsuren in de ochtend van 07:00 tot 10:00 uur en in de middag van 15:00 tot 19:00 uur.

Voor landbouwverkeer betekent dit een omrijafstand van ongeveer 40 km. Een dergelijke omrijafstand is praktisch gezien niet haalbaar voor landbouwverkeer, zeker wanneer men dagelijks meerdere keren over de Elburgerbrug moet rijden. Omrijden met landbouwvoertuigen kost minimaal vijf kwartier extra tijd. Ook voor mesttransporten vanuit het gebied rond Elburg naar Flevoland zijn de gevolgen groot. Omrijden kost per rit drie kwartier extra tijd.

Overleggen

Op 9 november 2023 heeft er overleg plaatsgevonden tussen Cumela, LTO Noord en de provincie Flevoland. Op 25 januari heeft er in Oosterwolde nog een extra overleg plaatsgevonden tussen cumelabedrijven en de provincie Flevoland. Vervolgens heeft er op 8 februari nog een extra overleg plaatsgevonden tussen agrariërs en de provincie Flevoland. Tijdens deze overleggen is duidelijk gemaakt dat de afsluitingsperiode voor de cumela- en agrarische sector onwerkbaar is. De provincie zou onderzoeken of het mogelijk is om de werkzaamheden te verschuiven.

In reactie op de overleggen heeft de provincie Flevoland vorige week per e-mail aangegeven dat uitstel van de werkzaamheden niet mogelijk is. Cumela heeft vervolgens om een spoedoverleg met de provincie Flevoland gevraagd.

Geen uitstel

Tijdens dit spoedoverleg bleek dat de provincie Flevoland begrip heeft voor de negatieve gevolgen voor de werkzaamheden van cumelabedrijven. Echter, uitstel van de werkzaamheden naar de maanden mei en juni is niet mogelijk. Dit komt enerzijds door de contracten met de aannemer, maar ook omdat het toerismeseizoen dan van groot belang is.

Er zal ook geen rijstrook met éénrichtingsverkeer worden ingesteld, zoals bij eerdere onderhoudswerkzaamheden aan de Elburgerbrug. Dit is momenteel niet mogelijk vanwege het storten van hoogsterktebeton op de aanbruggen, waarbij tijdens het uitharden geen trillingen mogen optreden.

Nadeelcompensatie

Het is duidelijk dat de afsluiting van de Elburgerbrug leidt tot aanzienlijke extra kosten voor cumelabedrijven. Er zal nog vervolgoverleg plaatsvinden tussen Cumela en de provincie Flevoland over de mogelijkheden voor nadeelcompensatie.