T-rijbewijs

Is een Duits of Belgisch trekkerrijbewijs ook geldig in Nederland?

Datum: 18 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2022
Door: Herman Arissen
In Nederland mag je alleen met een geldig T-rijbewijs trekkers en ander werkmaterieel besturen. Dit is zo geregeld in de wet en verzekeraars hebben deze verplichting in hun polisvoorwaarden opgenomen. Veroorzaak je zonder geldig rijbewijs een aanrijding? Dan kun je te maken krijgen met de politie én zal de schade voor jouw eigen rekening komen. Maar, wat is een geldig rijbewijs en wanneer ben je hiermee goed verzekerd?

Als je bij Cumela Verzekeringen verzekerd bent, wordt een Duits T-rijbewijs of een Belgisch G-rijbewijs gezien als een geldig rijbewijs in Nederland. Deze rijbewijzen zijn namelijk (vrijwel) gelijkwaardig aan het Nederlandse T-rijbewijs en er is sprake van een kwalitatief goed theorie- en praktijkexamen. Wettelijk gezien ligt dit anders, zoals je kunt lezen in het grijze kader onderaan deze pagina. Bij andere verzekeraars kan dit wel een probleem zijn, dus controleer je voorwaarden goed en doe navraag bij jouw tussenpersoon of verzekeraar.

Deze rijbewijzen zijn gelijkwaardig aan het Nederlandse T-rijbewijs. Er is sprake van een kwalitatief goed theorie- en praktijkexamen.

Let wel op de minimumleeftijd voor het besturen van trekkers en ander werkmaterieel. In Nederland is dat standaard 16 jaar, maar in België en zeker in Duitsland varieert die leeftijd nogal van 16 tot 21 jaar. Als een bestuurder te jong is, dan zal de schade uiteraard ook niet vergoed worden.

Zijn er nog andere uitzonderingen?

Voor sommige categorieën landbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid is een T-rijbewijs in Nederland niet verplicht. Daarnaast is een T-rijbewijs enkel verplicht op alle voor het verkeer openstaande wegen en paden, zoals ook het erf van een boer (maar niet op zijn akker of weiland). 

Bij ons is een T-rijbewijs niet verplicht als er wordt gereden op jouw eigen terreinen, of ze nu zijn afgesloten of niet. 

Als je bij Cumela Verzekeringen verzekerd bent, dan is een T-rijbewijs niet verplicht als er wordt gereden op jouw eigen terreinen, of ze nu zijn afgesloten of niet. Dat geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld jongeren goed te kunnen inwerken. Zorg daarbij wel voor een goede instructie en begeleiding, want anders kunnen er problemen ontstaan met de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Wanneer is je T-rijbewijs niet geldig?

In Nederland hanteren we een Nederlands T-rijbewijs, een aparte categorie op het rijbewijs. Is je rijbewijs ingenomen, heb je een rijverbod of is je rijbevoegdheid ontzegd? Dan is dit T-rijbewijs dus ook niet geldig. 

Geen geharmoniseerde Europese wetgeving

Er is geen geharmoniseerde Europese wetgeving voor landbouwrijbewijzen. Dat betekent dat formeel gesproken een Belgisch of Duits trekkerrijbewijs niet geldig is in Nederland. Met Duitsland zijn afspraken gemaakt, waarbij het T-rijbewijs wederzijds wordt erkend. Een Duits inwoner mag dus met een Duits T-rijbewijs in Nederland rijden. Andersom ook, maar daar is de voorwaarde dat de categorie T op het Nederlandse rijbewijs is bijgeschreven. Of een T-rijbewijs volstaat, hangt in Duitsland af van de vraag naar de maximumconstructiesnelheid en het gebruik van het (land)bouwmateriaal én van de leeftijd van de bestuurder. Voor meer informatie download hieronder het document 'Stappenplan werken in Duitsland' en bekijk pagina 9 en 10. 

Voor wat betreft het Belgische G-rijbewijs ligt dat anders: daarmee mag een Belgisch inwoner niet in Nederland rijden. Voor Nederlandse bestuurders van landbouwvoertuigen is in België is in beginsel geen rijbewijs nodig. Het moet dan wel gaan om voertuigen voor agrarisch gebruik. Als de trekker of het werktuig harder kan dan 40 kilometer per uur, dan is een CE-rijbewijs verplicht en volstaat een T-rijbewijs niet. Voor niet-agrarische zelfrijdende werktuigen, zoals grondverzetmachines, is ook een C- of CE-rijbewijs nodig in België.

Tot 1 juli 2025 mogen bestuurders uit EU-lidstaten met een B-rijbewijs, waarbij het B-rijbewijs is afgegeven voor 1 juli 2015, ook in Nederland (land)bouwvoertuigen besturen. Datzelfde geldt voor bestuurders met een C-rijbewijs, ongeacht de afgiftedatum. Na 1 juli 2025 mag dat alleen nog door Nederlandse bestuurders met de categorie T op hun rijbewijs.

Download Stappenplan Werken in Duitsland (T-rijbewijs)