Mest aanwenden

Gebruikershandleiding spuiwater

Datum: 27 maart 2009
Laatst bijgewerkt: 13 maart 2020
Lange tijd waren er onduidelijkheden rond het gebruik van spuiwater uit chemische lucht-wassers. In principe gaat het hier om afvalstoffen.

Het ministerie van LNV maakt nu via een gebruikershandleiding duidelijk hoe spuiwater in de landbouw kan worden gebruikt. De handleiding beschrijft onder andere dat het werkingspercentage van de N in spuiwater 100% is en dat maximaal 30 kilo N per hectare wordt aanbevolen.

Bron: SenterNovem