greppelfrees

Agrariër kan jou helpen graafschades te voorkomen

Datum: 25 november 2020
Laatst bijgewerkt: 25 november 2020
Door: Herman Arissen
Er blijken nog veel misverstanden te bestaan over het zorgvuldig grondroeren bij de agrariër en soms zijn er zelfs zaken waar de agrariër geen weet van heeft, maar waar jij als cumelabedrijf wel mee te maken krijgt. Om je op weg te helpen stelden we daarom een brochure samen waarin alles staat wat de agrariër hierover moet weten. Help ons en deel hem met jouw klanten! Samen kunnen we schades voorkomen.

Er zijn de nodige misverstanden over het zorgvuldig werken in de grond bij agrariërs. In de wet is een agrariër enkel vrijgesteld van het doen van een Klic-melding voor agrarische werkzaamheden op zijn percelen tot een diepte van 50 centimeter, maar ook dan blijft de verplichting bestaan om op een zorgvuldige manier in de grond te werken, voor de agrariër en voor jou als uitvoerend bedrijf.

Het kaartmateriaal wat RVO aanbiedt geeft een goede basis om risico’s te inventariseren en waar nodig maatregelen te nemen om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Bijvoorbeeld door de kabels en leidingen van tevoren op te sporen of zelfs de netbeheerder erbij te halen. Gebruik bij de inventarisatie ook de kennis van de grondeigenaar, alles wat je buiten kunt zien en je gezonde verstand.

Nieuwe perceelskaarten met kabel- en leidinginformatie

Het Kadaster heeft op woensdag 25 november nieuwe kaarten gemaakt van de ondergrondse kabels en leidingen op landbouwpercelen. Heeft een agrariër grond opgegeven in de Gecombineerde opgave 2020? Dan staan de kaarten van zijn percelen in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Klic-melding verplicht
Als je dieper dan 50 centimeter in de grond werkt of als je andere werkzaamheden uitvoert, zoals het (uit)graven van een sloot of de voorbereidende graafwerkzaamheden voor het bouwen van een schuur, ben je wettelijk verplicht om een Klic-melding te doen, de kabels en leidingen op te zoeken en ook verder zorgvuldig te werken. Als eenmaal duidelijk is wat er aan kabels en leidingen in de percelen ligt en er verandert niets, dan hoeft bij herhalende werkzaamheden niet steeds opnieuw een Klic-melding te worden gedaan. Leg de Klic-melding dus goed vast, dan voorkom je onnodig werk én schades aan kabels en leidingen.

Met elkaar in gesprek
Als initiatiefnemer van de werkzaamheden ligt de verantwoordelijkheid voor een goede voorbereiding bij de agrariër, ook als het werk door jou wordt uitgevoerd. Vanuit de wetgeving heeft de opdrachtgever de verplichting om jou de tijd, de gelegenheid en de middelen te geven om zorgvuldig in de grond te kunnen werken. Veel agrariërs zijn zich hier niet van bewust. Het is goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. De kosten van de te nemen maatregelen zullen daarbij in beginsel voor rekening van de agrariër komen. Ga deze winter eens in gesprek met jouw vaste opdrachtgevers!

Brochure 
In een brochure hebben we alle informatie voor de agrariër op een rij gezet aan de hand van vijftien veelgestelde vragen. Download, verspreid en bespreek deze brochure met jouw agrarische klanten. Samen kunnen we veel graafschades voorkomen!