Omgevingswet

Cumela: "Mislukken Landbouwakkoord raakt onze hele sector"

Datum: 23 juni 2023
Laatst bijgewerkt: 23 juni 2023
Door: Herma van den Pol
"Wat moet je nog zeggen? Het onderlinge vertrouwen is nog steeds niet hersteld", reageert een teleurgestelde Gerben Zijlstra, namens brancheorganisatie Cumela. "Geen Landbouwakkoord, betekent geen oplossing op korte termijn voor de stikstofcrisis, dus stilstand en dat raakt onze hele sector. Wij blijven ons daarom inzetten in Den Haag, op de provinciehuizen en bij de ketenpartijen om Nederland van het slot te krijgen."
Gerben Zijlstra

Reageren op het Landbouwakkoord kan Zijlstra niet. "Omdat de partijen de inhoud nog moeten delen." Ondertussen heeft landbouwminister Piet Adema wel de regeringspartijen bijgepraat en komt er een debat aan over het Landbouwakkoord. LTO zelf geeft aan dat ze uit het overleg stapten omdat het akkoord geen ruimte gaf voor goede verdienmodellen voor de veehouderij. "En ook Cumela wil de landbouwsector houden, tegelijk vragen we met klem om oplossingen", zegt Zijlstra. 

Tijd gaat snel

"Nederland zit steeds meer op slot", verklaart de belangenbehartiger. "Zonder oplossingen kunnen de provincies niet verder, de landbouw kan niet verder, de sectoren rondom de landbouw staan stil en de vergunningverlening voor een scala aan projecten ligt stil. Waaronder natuurherstel, de noodzakelijke woningbouw en wat dacht je van het werk aan dijken of werkzaamheden om zonne-energie beter te gebruiken? Op 1 juli moeten de provincies gebiedsplannen inleveren. Alleen ontbreekt een landbouwakkoord, die ze als basis wilden gebruiken. Wat betekent dit voor het proces? En hoe kan de landbouw inspelen op klimaatverandering als ze niet weet wat de politiek wil?"

Cumela blijft daarom oproepen om de boel weer vlot te trekken. "De vergunningverlening moet weer op gang komen, de landbouw moet weten waar ze naartoe kan werken en zelfs voor natuurherstel hebben we doelen nodig. We hebben al kostbare tijd verloren..." Meer hierover lees je in Grondig 6.