evers quadro disc combi bemester

Cumela gaat in gesprek met LNV over mest

Datum: 12 september 2023
Laatst bijgewerkt: 12 september 2023
Door: Manon Jansen
Cumela accepteert graag de uitnodiging van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om in gesprek te gaan over de mestmarkt. "Wij blijven ons inzetten om tot een goed en werkbaar beleid te komen voor de komende jaren", zegt Manon Jansen sectiesecretaris meststoffendistributie. "Ondanks dat er dit seizoen geen hulp kwam."

"Een ondernemerskeuze", zo noemt het ministerie van LNV de keus van een ondernemer om, voorafgaand aan een seizoen, geen of onvoldoende voorzieningen te treffen voor de afvoer van mest. De hogere kosten voor de afvoer van mest zijn daarmee een ondernemersrisico. Dat staat te lezen in de officiële reactie van het ministerie op de brief die Cumela 7 juli stuurde. De reactie kwam op 8 september.

Analyse van de markt

Het ministerie baseerde zich voor dit besluit op een analyse van de mestmarkt. Uit dit onderzoek bleek geen uitzonderlijk lage mestafzet (meer hierover vind je in de bijlage). "Dit staat haaks op de ervaringen vanuit de praktijk. Wij vragen ons daarom af welke cijfers, uit welke periodes het ministerie heeft vergeleken. Een vraag die wij aan het ministerie gaan stellen wanneer wij in gesprek gaan", zeggen Jansen en Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie. 

Want Cumela gaat graag in gesprek met het ministerie. "Een uitnodiging die wij kregen samen met een bedankje voor het op tijd signaleren van de mogelijke problematiek op de mestmarkt", zegt Jansen. 

Werken aan beter beleid

Over het verhogen van de stikstofgebruikersnorm zei het ministerie: "Deze oplossing draagt maar zeer beperkt bij aan het wegwerken van het overschot." Tegelijkertijd zagen ze het wel als een risico voor de waterkwaliteit. "Iets waar ik eerder al over aangaf dat dit voor de uitspoeling geen probleem hoeft te zijn", zegt Mostert. "Omdat de bedrijven dit combineren met het zaaien van een groenbemester of een vanggewas, zodat planten de stikstof opnemen.”  

"Op basis van een inschatting van de mestmarkt en de aanname over de waterkwaliteit leggen ze onze oplossingen naast zich neer", vat Jansen samen wat Cumela per brief te horen heeft gekregen. "In de toekomst moet dit anders. Daarom gaan we ondanks onze teleurstelling over het uitblijven van hulp voor dit seizoen graag met het ministerie in gesprek. Wij blijven ons inzetten om tot een goed en werkbaar beleid te komen voor de komende jaren. Wat inhoudt beleid wat voorziet in voldoende voeding voor de gewassen en met oog voor de omgeving."  

Reactie ministerie LNV op zorgen mestafzet