Johan Mostert - Voorzitter sectie Meststoffendistributie Cumela Nederland

Column - "Complexiteit en eenvoud"

Datum: 16 augustus 2023
Laatst bijgewerkt: 16 augustus 2023
Op het moment dat ik deze column schrijf, is het voorjaar zo’n beetje achter de rug. Het is eind mei en de balans opmakend kan ik zeggen dat het niet het voorjaar was waarop ik had gehoopt. We kregen te maken met een van de natste voorjaarsperiodes sinds de metingen. Daar komen nog wat zaken bij, zoals het afbouwen van de derogatie, waardoor er meer aanbod van rundveemest ontstaat, en de afname van plaatsingsruimte door de bufferstroken. Dit alles resulteert erin dat we op het moment van schrijven een overspannen mestmarkt hebben.

Het ‘stikstofprobleem’, het Landbouwakkoord en de extra milieuregels die Brussel ons wil opleggen, maken de zaken steeds complexer. Je kunt onderhand stellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Daar komt bij dat iedereen er wel een mening over heeft. Soms verschillen die meningen zelfs honderd procent, zodat je je afvraagt: wat is nog wel waar en wat niet? En wie kan ik wel vertrouwen in de politiek en wie niet?

Alles tezamen resulteert het erin dat we op dit moment een overspannen mestmarkt hebben

Dat maakt het voor ons de kunst om complexe zaken zo eenvoudig mogelijk te maken. Wij als intermediair/verwerker zijn de schakel tussen vraag en aanbod en hebben te maken met complexe regelgeving. We hebben de morele verplichting om onze vaste klanten zo goed mogelijk te bedienen, maar wel binnen de wettelijke kaders. Maak van het probleem van je klant niet je eigen probleem door buiten de wettelijke kaders te opereren of werkzaamheden uit te voeren onder de kostprijs. Ken je de wettelijke kaders niet of twijfel je, neem dan contact op met Cumela en laat je adviseren. Het bestuur van de sectie Meststoffendistributie zoekt hard naar de mogelijkheden die er binnen de wettelijke kaders zijn om ruimte te creëren. Heb jij ideeën of suggesties? Laat het ons dan weten. Alleen ben je sneller, maar samen komen we verder!

Johan Mostert
Voorzitter sectie Meststofdistributie