Graven, kraan, bouw

Alles over cao in Handboeken Personeel

Datum: 14 februari 2020
Laatst bijgewerkt: 30 maart 2022
Door: Marie-José Lamers
Ben je ondernemer in de cumelasector en werk je met personeel, dan heb je ook te maken met collectieve afspraken. Die zijn vastgelegd in een cao, maar ken jij ze uit je hoofd? Om je hiermee te helpen, stelde Cumela Advies het Handboek Personeel cao Groen, Grond en Infrastructuur samen.

Aanvraagformulier

Je kunt een abonnement afsluiten op ons Handboek Personeel cao Groen, Grond en Infrastructuur. De documenten die onderdeel zijn van het Handboek Personeel bevinden zich in een online omgeving. We actualiseren het handboek met regelmaat en houden je daarvan per mail op de hoogte.

Veel van de vragen die aan onze Ondernemerslijn worden gesteld, gaan over de cao. Sinds 1 januari 2021 is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om naast een 38-urige werkweek ook een 40-urige werkweek aan te gaan met je werknemers. Via de website met duidelijke instructiefilmpjes en de nieuwsbrieven wordt actuele informatie gegeven over de cao. Toch merken wij dat leden het fijn vinden om informatie na te lezen en op te zoeken in een Handboek.

Met het cao handboek voor de Groen, Grond en Infrastructuur spelen we in op de actuele zaken omtrent de cao. Een groeiend aantal leden maakt dan ook gebruik van dit handige digitale hulpmiddel. Ons belangrijkste doel met dit handboek is het geven van een duidelijke uitleg van de cao-regels die praktisch toepasbaar zijn. Aangevuld met actuele documenten, die je in de digitale omgeving altijd bij de hand hebt, krijg je in één oogopslag in beeld wat kan en wat is toegestaan binnen de cao Groen, Grond en Infrastructuur. 

Handboek blijft actueel

We hebben bewust gekozen om het handboek digitaal aan te bieden. Het werkt snel, is overal te raadplegen en wordt regelmatig bijgewerkt. Het is dan ook een product dat we nog steeds doorontwikkelen, iets wat mede mogelijk is dankzij de vragen en opmerkingen die vanuit onze gebruikers worden gesteld.

Het is voor een cao-handboek heel belangrijk dat dit actueel is. Zo kan het gedurende het jaar steeds door ons worden aangepast aan de nieuwste inzichten en waar nodig nog toegankelijker gemaakt. Als lezer krijg je zo de garantie dat de informatie volledig en correct is. De cao wordt in begrijpelijke taal toegelicht.

Downloaden documenten

Nog een voordeel van de digitale omgeving is dat je de aangeboden documenten direct kan gebruiken. Je hoeft niets over te typen of in te scannen, maar kunt ze eenvoudig downloaden. Je vindt er documenten over arbeidsovereenkomsten, diverse voorbeeldbrieven, een arbeidsreglement en een gedragscode social media, privacy en ga zo maar door. Mis je toch nog iets of merken we dat er behoefte is aan nieuwe documenten, dan pakken we dat op en proberen zo het pakket compleet te houden. Alles met het doel om je te ontzorgen en voor een grote tijdsbesparing te zorgen.

Wat wordt er geregeld in een arbeidsovereenkomst?

Elke ondernemer met personeel in dienst heeft te maken met een overeenkomst waarin werkgever en werknemer afspraken maken. Zo’n overeenkomst heet een (individuele) arbeidsovereenkomst.

De individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan onderworpen zijn aan collectieve afspraken zoals die zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Om als werkgever te weten welke afspraken in een arbeidsovereenkomst moeten en/of kunnen worden vastgelegd, is kennis nodig van de richtlijnen die hierover zijn opgesteld in de wet en/of cao die op je onderneming van toepassing is. In de wet en cao worden namelijk de voorwaarden geregeld die bij de individuele arbeidsovereenkomst in acht moeten worden genomen. Dit betekent dat afspraken tussen werkgever en werknemer niet alleen niet in strijd mogen zijn met de wet, maar ook niet in strijd mogen zijn met de toepasselijke cao.

Het is van belang om geïnformeerd te zijn over de ins en outs van de cao, zeker als het gaat om het schriftelijk vastleggen van deze afspraken. Op deze manier kan de cao juist toegepast worden. Zo is het belangrijk om vast te leggen in welke loonschaal de werknemer zit en welke beloning hierbij hoort. Het blijft opletten voor jou als werkgever. Als een werknemer meer dan het cao-salaris verdient, kan dit verwerkt worden in een persoonlijke toeslag. Houd het salaris altijd inzichtelijk met de cao. Op dit soort vragen vind je snel een antwoord in het Handboek Personeel.

Duur van de werkweek en atv-dagen

In het handboek wordt alles volledig en duidelijk uitgelegd. Vanaf wanneer reken je overuren? Hoe zit het met atv-dagen? En wat moet er worden geregeld in een arbeidsovereenkomst? Daarnaast vind je in het Handboek Personeel cao Groen, Grond en Infrastructuur informatie over de werkkostenregeling en achtergrondinformatie over personeelsinstrumenten, zoals werkoverleg, functioneringsgesprekken en dossieropbouw.

Veel van onze leden, maar daarnaast ook loonadministrateurs en accountants, maken al gebruik van het digitale handboek. Het vormt een ideaal naslagwerk voor iedereen die zich binnen de cao Groen, Grond en Infrastructuur met personeelszaken en HR bezighoudt.

Aanpalende cao’s
De cumelasector is breed georiënteerd en de activiteiten worden steeds diverser, al blijft de link naar groen, grond en infra in alle facetten duidelijk aanwezig. Wij zien ook dat de cumelabedrijven door overnames en fusies groter worden en te maken krijgen met meerdere cao’s. Dit maakt het niet altijd even gemakkelijk. Naast vragen over de cao Groen, Grond en Infrastructuur zien wij met regelmaat vragen over aanpalende cao’s, zoals de cao Beroepsgoederenvervoer, de cao Open Teelten of de cao Hoveniers. Het is niet mogelijk om voor al deze cao’s een handboek op te stellen, maar via de Ondernemerslijn beantwoorden wij vragen over deze cao’s.

Lees meer over het handboek