Bijeenkomst mest 2024

"Al was het mestseizoen open dan kon je nu niet rijden"

Datum: 8 februari 2024
Laatst bijgewerkt: 9 februari 2024
Door: Herma van den Pol
Op 16 februari gaat het mestseizoen voor drijfmest op grasland van start. Tenminste als de grond snel opdroogt, want uitrijden op grond waarvan de bovenlaag verzadigd is met water mag niet. Iets wat op veel plaatsen in Nederland speelt, zo bleek tijdens de ledenvergadering van de sectie Meststoffendistributie.

"Ik hoorde woensdag bijvoorbeeld iemand uit Drenthe vertellen dat ze niet zoveel regen hebben gehad", zegt Manon Jansen, secretaris meststoffendistributie. "Dat geeft de grond een kans om op te drogen. Ondertussen hebben we donderdag wel weer de nodige millimeters gehad." Het geeft aan hoe de spanning oploopt nu 16 februari in zicht komt. 

De komende tijd hebben veel mestrijders de agenda vol

Vaste klanten eerst

"De rode draad die ik bij onze leden hoorde was dat ze eerst de eigen klanten gaan helpen. Degene die proberen altijd de mest tegen de laagste prijs te slijten gaan het daardoor lastiger krijgen", ziet Jansen. "De komende tijd hebben veel mestrijders de agenda vol."

De enige redenen waarom op 16 februari het rijden niet door kan gaan zijn: sneeuw en een met water verzadigde bovenlaag. "Helaas, speelt net dat laatste op veel plaatsen", zegt Jansen. "Dat is één van de redenen dat de mestprijzen zover oplopen."

Minder ruimte voor dierlijke mest

Tijdens de vergadering gaf het Nederlands Centrum voor Mestwaardering (NCM) ook meer inzicht in de mestmarkt. "Zo lieten ze aan de hand van berekeningen zien dat de mestruimte met nog eens 10 tot 30 procent kan afnemen wanneer de derogatie helemaal weg is en alle nieuwe natuur waar het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) om vraagt er gaat komen in combinatie met het beekdalbeleid. 

Wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat kunstmest straks de ruimte van dierlijke mest gaat opvullen

"We hebben ook nog eens met onzekerheid te maken. Want gelden de bufferstroken in het beekdalbeleid als nieuwe natuur onder de NPLG of komt dat er extra bij? We weten het niet. Ondernemers hebben die opheldering nodig om te bepalen waar ze in gaan investeren. Ze stellen zich de vraag moet ik nog investeren? Zo ja, investeer ik in capaciteit of precisielandbouw? Op dit moment stuurt de overheid aan op een grotere inzet van kunstmest en kunnen we straks veel minder dierlijke mest in Nederland een plaats geven", stelt Jansen vast.

In gesprek met ministerie

Ondernemers vroegen Cumela hier wat mee te gaan doen. "Kunnen we iets aan het beleid doen? vragen ze aan ons als Cumela", zegt Jansen. "Wij willen dat graag doen en krijgen daarom komend jaar versterking van collega Wilco Emons. Die gaat komend jaar een dag in de week hiermee aan de slag en in gesprek met het ministerie. Zo'n situatie als afgelopen jaar toen er bufferstroken kwamen en met nutriënten verontreinigde gebieden en het ministerie niet eens wist wat voor effect dit op de sector ging hebben willen we voorkomen. Wij willen er alles aan doen om te voorkomen dat kunstmest straks de ruimte van dierlijke mest gaat opvullen."

Tegelijkertijd ligt er nog een grote uitdaging voor dit seizoen. Zo zitten de opslagen en mestkelders al zeer vol, weet Cumela na een inventarisatie bij de achterban. "Toen ik in 2005 -06 begon bij Cumela stelde het ministerie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) samen met de sector plannen op om noodbassins aan te kunnen leggen om mest op te vangen", herinnert Hans Verkerk zich, nu teamleider beleid en daarvoor verantwoordelijk voor het dossier mest bij Cumela. "We moeten hopen dat we deze noodgreep nu niet nodig gaan hebben, want dan moeten we dit onder de nieuwe Omgevingswet met de gemeenten gaan oppakken." 

Wennen aan nieuwe situatie

Gemiddeld doet de markt er 2 tot 2,5 jaar over om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Daarvan heeft de sector er een jaar opzitten. "Maar dat was pas een klein stukje afbouw van de derogatie", zegt Jansen. "We krijgen de komende tijd met grotere stappen te maken. We zijn er nog niet."

Cumela Nederland

Manon Jansen

Secretaris meststoffendistributie