pensioen

Meer premie, lager pensioen?

Datum: 13 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 13 oktober 2020
Door: Riet Zweistra
In 2021 gaat de pensioenpremie verder omhoog. Of dat voldoende is blijkt half januari, zo meldt BPL Pensioen. Wanneer de dekkingsgraad dan niet op orde is zijn er andere maatregelen nodig en wordt onder meer het verlagen van pensioenen genoemd.

"Onze belangrijkste taak is om te zorgen voor een goed pensioen voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of opbouwde. Maar onze financiële situatie is niet goed. Daarom kondigden we al aan dat de pensioenpremie, net als in 2020, ook in 2021 omhoog gaat. Mogelijk moeten we ook andere maatregelen nemen", zo meldt BPL Pensioen. Alles gaat afhangen van de dekkingsgraad en dat is juist iets waar de gevolgen van het coronavirus goed voelbaar zijn. 

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad hangt van twee zaken af: de waarde van beleggingen en de rente. Op beiden heeft het coronavirus een negatief effect gehad. Zo zijn door de coronacrisis veel aandelen minder waard geworden en de beleggingen daardoor ook. "Naast de waarde van onze beleggingen is de rente een belangrijk element in de berekening van onze dekkingsgraad. Doordat de rente nog steeds erg laag is en onze beleggingen nu ook in waarde dalen, komt onze dekkingsgraad zwaar onder druk te staan."

Eind augustus was de dekkingsgraad 88,4 procent. "Omdat veel fondsen een te lage dekkingsgraad hebben, hanteert minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor dit jaar een minimale ondergrens van 90 procent. Het blijft tot midden januari spannend of onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 90 procent is", laat het pensioenfonds weten.  

Moeten er maatregelen genomen worden dan gaan die bij voorkeur vanaf 1 januari in en niet met terugwerkende kracht. Daarvoor ligt al een financieel crisisplan klaar. 

De dekingsgraad in de laatste 12 maanden

Dekkingsgraad BPL okt 2020

Meer premie

Maatregelen waaraan gedacht kan worden als de dekkingsgraad te laag blijft zijn: het verlagen van de pensioenen in 2021 en mogelijk het verlagen van het opbouwpercentage. Sowieso gaat de pensioenpremie omhoog. Zo steeg deze in 2020 naar 25 procent, waar die in 2019 nog op 21,70 procent stond. In 2021 gaat de premie nog een stapje omhoog naar 26,4 procent. Het leeuwendeel van de premie wordt door de werkgever betaald.

Het opbouwpercentage is het percentage dat bepaalt welk aandeel van het loon gebruikt wordt om pensioen op te bouwen. "Dit jaar is dat 1,875 procent over het salaris dat verdiend wordt. Wettelijk gezien is dat het maximale percentage dat we mogen gebruiken voor pensioenopbouw. Verschillende pensioenfondsen gebruiken een lager percentage. Werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen binnenkort of wij ook volgend jaar mogen blijven rekenen met 1,875 procent pensioenopbouw."