Digitale bpv-tool

"Digitale bpv-tool kan nu echt gebruikt worden"

Datum: 26 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2021
Door: Dick Klop
"De digitale bpv-tool is nu voor alle scholen beschikbaar en daar zijn wij heel blij mee", zegt Dick Klop, onze beleidsmedewerker scholing. "Cumela was één van de partijen in deze pilot, omdat we het belangrijk vinden dat studenten goed opgeleid de sector instromen." In een korte video en animatie leggen we je uit wat het is, hoe het werkt en wat de voordelen zijn van dit nieuwe digitale instrument.

Beroepspraktijkvorming (stage of leer-werkbaan) is een belangrijk onderdeel bij een opleiding. "Daarom is het vreemd dat er lang niet altijd voldoende aandacht voor is en dat de structuur vaak ontbreekt", zegt Klop. "Daar komt met de introductie van de digitale tool verandering in."

Studenten beter opleiden
Voordat de tool in gebruik genomen kon worden is er uitgebreid getest. "Wij waren één van de partijen in deze pilot. Een bewuste keus, omdat we zien wat de voordelen zijn van een dergelijk hulpmiddel. Het kan ons allemaal helpen de studenten nog beter op te leiden." Gerbrand Schuurman was een van de eerste ondernemers die kennis maakte met de tool. Zijn ervaringen deelt hij in de video met ons, maar één ding lichten we er toch vast uit. "Het gaat helpen om zaken transparanter te maken. Je ziet direct wat de school doet, wat de leerling doet en wat wij doen. Hiermee weet je waar je aan toe bent en voorkom je discussies."  

Klop legt uit: "In deze tool geeft de student aan wat zij of hij de komende periode wil leren. Dit wordt opgeslagen in het systeem waar zowel de student, de praktijkopleider als de school gebruik van maakt. Periodiek geeft de student aan in hoeverre een bepaalde taak beheerst wordt. Hetzelfde doet de praktijkopleider en vervolgens bespreken ze samen of ze de gelijke score hebben of dat er nog verbeteringen nodig zijn." 

Wil je er ook mee gaan werken?
De eerste scholen werken met ingang van dit schooljaar met de 'Digitale bpv-tool'. "Maar we zouden graag zien dat veel meer scholen dit gaan omarmen." Heb jij ook een stagiair of bbl’er in dienst en wordt de Digitale bpv-tool nog niet gebruikt? Vraag er naar bij de bpv-begeleider van de school of informeer er naar bij Cumela door contact op te nemen met de Ondernemerslijn:  [email protected].

Digitale bpv-tool voor praktijkopleiders

Het Clusius College en enkele andere groene mbo’s zijn gestart met het project ‘Digitale bpv-tool’ als kwaliteitsimpuls voor de bpv. 

Waarom werken wij mee aan de digitale tool?

Zo werkt het