mais hakselen

De juiste stappen bij bedrijfsbeëindiging

Datum: 24 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 19 juni 2020
Door: Dieuwer Heins
Voor ondernemers die nadenken over hun eigen toekomst en die van het bedrijf is in sommige situaties bedrijfsbeëindiging een reële optie. Maak je uiteindelijk de keuze om de bedrijfsactiviteiten te staken dan is het belangrijk om dit goed voor te bereiden. Hiermee verklein je de kans op tegenvallers en sluit je de werkzaamheden in het bedrijf op een goede manier af. Onderstaand een overzicht van een aantal belangrijke stappen.

Goede en tijdige voorbereiding
Een goede voorbereiding betekent vooral tijdig in gesprek gaan over de verschillende onderwerpen die van belang zijn. Je kunt hierin worden ondersteund door de adviseurs bedrijfsoverdracht van Cumela Advies in hun rol als procesbegeleiders. Deze begeleiding vindt bij voorkeur plaats in samenwerking met de accountant. Tijdens de begeleiding wordt een bedrijfsbeëindigingsplan opgesteld, zodat de te nemen stappen en acties helder zijn en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Inschakelen specialisten
Afhankelijk van de situatie is het verstandig om voor diverse onderwerpen ook specialisten in te schakelen. In veel gevallen zijn er ook andere adviseurs van Cumela Advies betrokken in het proces. Het gaat dan over onderwerpen op gebied van personeelsbeleid, ruimtelijke ordening & milieu, juridische aspecten en fiscale zaken.

13 stappen die belangrijk zijn bij een overname:

 1. Het bedrijf en de ondernemer
 2. Personeel
 3. Machines, transportmiddelen en inventaris
 4. Woning, grond en gebouwen
 5. Financiering
 6. Leveranciers
 7. Klanten
 8. Financieel
 9. Fiscaal
 10. Uitschrijven Kamer van Koophandel
 11. Afmelden bij belastingdienst
 12. Slotaangifte omzetbelasting
 13. Bewaar je administratie

1. Het bedrijf en ondernemer
Beëindig je het gehele bedrijf of ga je zelfstandig verder? Wanneer beëindig je het bedrijf? Hoe zorg je voor je inkomen en hoe ziet je tijdsbesteding eruit in de nieuwe situatie? Waar ga wonen? Hoe kijken je partner en kinderen tegen de situatie aan? 

Om de juiste keuze te kunnen maken is het noodzakelijk om over deze vragen in gesprek te gaan en over de antwoorden na te denken. Verder is het belangrijk om rekening te houden met de emotionele ‘bijwerkingen’ die bedrijfsbeëindiging kunnen veroorzaken. Denk maar eens aan het bekende ‘zwarte gat’, zich nutteloos voelen en een onrustig gemoed. Het zijn bekende verschijnselen.

2. Personeel
Hoe ga je om met jouw personeel en uitzendkrachten? Wat voor arbeidsovereenkomsten zijn er? Hoe hoog is een eventuele transitievergoeding en hoe pak je de communicatie aan richting je medewerkers.  Maak voordat je de medewerkers op hoogte brengt eerst een goed plan van aanpak. Heb je daar hulp bij nodig doe dan gerust een beroep op de adviseurs Arbeidsmarkt van Cumela Advies. Die kunnen je hier uitstekend in begeleiden.

3. Machines, transportmiddelen en inventaris
Wat doe je met het machinepark? Verkoop je dit in één keer of meer geleidelijk? Maak je gebruik van een veiling of verkoop je de machines in eigen beheer. Of is er wellicht een kandidaat om het gehele bedrijf of een gedeelte ervan te kopen?

Het voordeel van een taxatie, die door jezelf gemaakt is of door een externe partij gemaakt kan worden, is dat je een indruk krijgt van de te verwachte opbrengst en eventuele stille reserves, waarover je met de belastingdienst moet afrekenen. Door op tijd te beginnen met de voorbereidingen kun je vaak nog gebruik maken van meerdere fiscale opties.

4. Woning, grond en gebouwen
Waar ga je wonen? Verkoop je onroerende zaken of wil je deze verhuren? Wat is de getaxeerde waarde en daarmee de boekwinst bij verkoop? Waar dien je rekening mee te houden als het gaat om ruimtelijk ordening & milieu?

5. Financiering
Hoe ziet de financiering van jouw bedrijf er uit? En wat betekent de bedrijfsbeëindiging voor de financierders?

Het is verstandig om financierders in te lichten op basis van een goed doordacht plan voor bedrijfsbeëindiging.

6. Leveranciers
Wie zijn jouw leveranciers? En welke verplichtingen vloeien hier uit voort? Denk onder meer aan eventuele contracten voor verzekeringen, huur, onderhoud, afvalbeheer, ICT, telefoonnummers, contributies en abonnementen en opzegging van de domeinnaam, etc.

7. Klanten
Welke verplichtingen bestaan er via contracten richting klanten? Zijn er contracten met klanten/opdrachtgevers die nog doorlopen? Op welke wijze ga je hiermee om? Op welk moment en op welke wijze informeer je de klanten?

De ervaring leert dat het goed is om klanten direct per brief te informeren op het moment dat je de werknemers op de hoogte stelt. De inhoud van de boodschap is van groot belang om zo min mogelijk misverstanden te veroorzaken.

8. Financieel
Als je weet hoe de bedrijfsbeëindiging er ongeveer uit komt te zien, is het zaak om de plannen aan de hand van de laatste jaarrekening en eventuele tussentijdse cijfers door te rekenen in een financieel plan. Hiermee krijg je inzicht in hoe de bedrijfsbeëindiging er financieel gezien op korte en lange termijn uitpakt en hoeveel je de komende jaren te besteden hebt. Veel ondernemers onderschatten hoeveel zij op jaarbasis voor privé nodig hebben.

9. Fiscaal
Laat een fiscalist doorrekenen hoeveel je moet afdragen aan de fiscus. Vragen die hierbij onder andere een rol spelen zijn: Wat is de rechtsvorm? Zet je het bedrijf zelf voort en zijn daar investeringen voor nodig? Is herinvesteringsreserve mogelijk? Zijn er stille reserves? Heb je recht op stakingsaftrek? Is er sprake van een FOR (Fiscale OudedagsReserve)?

10. Uitschrijving Kamer van Koophandel
Een eenmanszaak of V.O.F. kun je direct uitschrijven. Een bedrijf met een rechtspersoon (B.V.) moet je eerst ontbinden. Voor het aanvragen van een eventuele uitkering moet je wachten met de uitschrijving.

11. Afmelden bij de Belastingdienst
Het BTW-nummer wordt door de Belastingdienst stopgezet na bericht van de Kamer van koophandel dat je bent uitgeschreven. Je krijgt een van de Belastingdienst een bevestiging van de bedrijfsbeëindiging. Ontvang je geen bevestiging? Dan moet je zelf aan de Belastingdienst doorgeven dat je stopt met het bedrijf.

12. Slotaangifte omzetbelasting 
Je moet fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Het betekent dat je de administratie van jouw onderneming sluit. De accountant stelt de jaarstukken op tot en met de datum van de bedrijfsbeëindiging. Er wordt afgerekend voor alle belastingsoorten.

13. Bewaar uw administratie
Na beëindiging van jouw bedrijf bewaar je de administratie nog minimaal zeven jaar. Dit mag ook digitaal, zorg dan voor een goede back-up.

Nog een handige tip:

Geheimhouding!
Heb je het voornemen om te stoppen? Houd dit zo lang mogelijk geheim! Hiermee voorkom je vervelende situaties.

Meer weten?

Wil je meer informatie over wat je moet regelen bij bedrijfsbeëindiging of wil je een gesprek over de te nemen stappen bij bedrijfsbeëindiging dan kun je terecht bij de adviseurs bedrijfsoverdracht van Cumela Advies. Je kunt hiervoor contact opnemen met Dieuwer Heins of Ad Karelse of een e-mail sturen aan [email protected]