Brandstofkosten fors gestegen

Datum: 22 april 2022
Laatst bijgewerkt: 22 april 2022
De kostprijs van cumelabedrijven is vorig jaar alleen al door de stijging van de brandstofkosten met 2,5 procentpunt gestegen. Dit blijkt uit de eerste cijfers van deelnemers aan de bedrijfsvergelijking Cumela Kompas. Oorzaak is de stijging van de dieselolieprijs in 2021 met 18,1 procent. Voor agrarische loonbedrijven vormden de brandstofkosten daarmee al voor de Oekraïne-crisis negentien procent van de kostprijs.
cumelaKompas

*Voorlopige cijfers op basis van de eerste 21 deelnemers aan Cumela Kompas

Voor een gemiddeld cumelabedrijf vormden de brandstofkosten in 2021 13,9 procent van de bruto marge. “De stijging met 2,5 procentpunt betekent dat het aandeel brandstofkosten alweer hoger is dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis”, vertelt Dieuwer Heins, adviseur Bedrijfsontwikkeling & Financiën van Cumela Advies. Hij baseert zich daarbij op de eerste 21 financiële jaarverslagen die hij ontving voor de bedrijfseconomische analyse Cumela Kompas.

De brandstofkosten per bruto marge liggen voor een gemengd bedrijf of agrarisch loonbedrijf duidelijk hoger dan voor een grondverzetbedrijf. In de grafiek is goed te zien hoe zeer dit per bedrijf verschilt. Dit komt deels doordat veel grondverzetbedrijven op projecten draaien waar ze tanken bij de opdrachtgever. Het brandstofverbruik lijkt daardoor relatief laag.

In de eerste rapporten van agrarische loonbedrijven die Heins heeft geanalyseerd, blijkt dat bij sommige agrarische loonbedrijven de brandstofkosten in 2021 al uitkomen op meer dan negentien procent. “Factureer je € 100,-, dan zit hierin al € 19,- aan brandstofkosten.”

Hij waarschuwt dat deze kosten in 2022 door de Rusland-Oekraïne-oorlog nog fors stijgen. “Op 14 maart 2022 lag de dieselprijs volgens het CBS nog eens 38 procent hoger dan op 1 januari 2022, voor veel bedrijven vijftig cent per liter boven de prijs waarmee ze in januari hebben gerekend.”

Een gemiddeld cumelabedrijf had in 2020 € 215.752,- aan brandstofkosten. Uitgaande van een gemiddelde dieselolieprijs van € 1,02 volgens het CBS komt dit neer op 211.521 liter.

“Bij eenzelfde gebruik zijn deze kosten in 2021 met ruim € 40.000,- gestegen naar € 255.941,-”, rekent Heins voor. “Wanneer we hier de huidige stijging van de dieselolieprijs in meenemen, stijgen de brandstofkosten zelfs met ruim € 105.000,-. Alle reden dus om hier scherp op te acteren.”

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 338 bedrijven die de jaarrekening 2019 aanleverden en 257 bedrijven die de jaarrekening 2020 aanleverden voor deelname aan Cumela Kompas.

Wil je meer te weten komen over de kengetallen van jouw bedrijf, doe dan mee aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas. Neem hiervoor contact op met de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected].