cursus

Aanvullende eisen MD-22 in relatie tot VCA

Datum: 25 november 2021
Laatst bijgewerkt: 25 november 2021
Door: Nuwan van der Linden
Ieder jaar helpen wij een groot aantal bedrijven met hun certificeringen. De adviseurs van Cumela Advies hebben verstand van zaken en bieden ondersteuning op maat. In dit artikel vertellen we meer over de betekenis van MD-22 in relatie tot VCA. Wat zijn de wijzigingen en aanvullingen voor bedrijven die VCA*/** gecertificeerd zijn of willen worden?

Het Centraal College Van Deskundigen VCA (Nederland) en het Uitvoerend Comité van Deskundigen VCA (België) hebben nationale en internationale normen en afspraken van toepassing verklaard op VCA 2017/6.0. De MD22-1 is er daar één van.

Wat is MD-22?

De MD-22 is een aanvulling op de bestaande VCA*/** norm. Alle bedrijven die gecertificeerd zijn voor VCA*/** dienen te voldoen aan de MD-22. De aanvulling gaat met name om de specifieke veiligheids- en gezondheidsmanagementsystemen. Het gaat hierbij om bedrijven die het VCA-certificaat reeds in bezit hebben en bedrijven die het VCA-certificaat nieuw willen behalen. Het is dus van belang dat de eisen vanuit zowel VCA als MD-22 geïmplementeerd zijn binnen je VCA-systeem.

Twee belangrijke aanvullingen

Voor bedrijven die reeds het VCA*/** certificaat hebben zijn er nauwelijks aangescherpte eisen. Vanuit de MD-22 zijn er ten opzichte van de VCA twee belangrijke aanvullingen:

  • In de procesomschrijving omtrent de meldingsplichtige incidenten moet je opnemen dat deze gemeld moeten worden bij zowel de Inspectie SZW als de certificerende instelling.
  • Er moet een systeem gehanteerd worden waarbij de van toepassing zijnde Veiligheid en Gezondheid (V&G) wetgeving tot in voldoende detail geïdentificeerd is en opgevolgd wordt.

Handboek voor managementsystemen

Wil je meer weten over MD-22 of kun je ondersteuning gebruiken bij het certificeren, bijvoorbeeld door middel van ons praktische handboek voor managementsystemen? Wij kunnen je onder andere helpen met ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, CO2 Prestatieladder, SVMS 007, GMP B3, GMP B4, VKL en de Veiligheidsladder. Bel Cumela Advies via (033) 247 49 40 of neem rechtstreeks contact op met de adviseur in jouw regio:   

West en Midden-Nederland:
Ad Karelse | [email protected] | T. 06 52 86 72 39

Zuidwest en Zuidoost-Nederland:
Nuwan van der Linden | [email protected] | T. 06 82 99 23 12

Oost en Noordoost-Nederland: 
Dieuwer Heins | [email protected] | T. 06 25 04 44 13

Noord-Nederland:
Richard Wolting | [email protected] | T. 06 52 04 79 01