110 liter diesel per € 1.000,- bruto marge

Datum: 28 maart 2024
Laatst bijgewerkt: 28 maart 2024
Cumelabedrijven gebruiken gemiddeld 110 liter diesel per € 1.000,- bruto marge. De hoeveelheid varieert wel per sector. In het grondverzet is dit maar 85 liter per verdiende € 1.000,-. In het agrarische werk is dit duidelijk hoger. Hier ligt dit op 140 liter per in rekening gebrachte € 1.000,-.
Brandstofgebruik.png

Dieuwer Heins, bedrijfseconomisch adviseur van Cumela Advies, licht de cijfers toe die hij verzamelde via Cumela Kompas, het bedrijfseconomisch onderzoek voor de sector. “Opvallend in deze cijfers is dat in alle sectoren het verbruik tussen 2020 en 2021 vrijwel gelijk is gebleven. De cijfers zijn met name van belang voor de KringloopWijzer, die veel veehouders periodiek moeten vullen. Verschillende cumelabedrijven kregen daarover vragen van hun klanten. Hierin wordt namelijk ook meegerekend hoeveel diesel er via loonwerk is verbruikt. “Wil je dat heel nauwkeurig beantwoorden, dan moet je dit op individueel bedrijfsniveau gaan bepalen. Via onze rekenmethode kunnen we dat voor deelnemers aan Cumela Kompas nu wel vaststellen”, aldus Heins. “Voor iedereen die die cijfers niet bij de hand heeft, hebben we nu een goed gemiddeld getal dat je in bijvoorbeeld de KringloopWijzer kunt gebruiken. Wellicht biedt dit ook mogelijkheden bij het bepalen van de CO2-emissie bij het aannemen van werk.”

Vanuit cumelabedrijven kunnen we klanten aangeven dat het verbruik gemiddeld 140 liter is per € 1.000,- loonwerkkosten. Dit is dan het gemiddelde van de agrarische loonbedrijven. In genoemde cijfers gaat het om het verbruik in relatie tot de bruto marge. Dit is de omzet minus werk door derden en inkoop van hulp- en grondstoffen. In deze cijfers gaat het dus om de werkzaamheden, exclusief leveranties van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en zaai- en pootgoed. Neem je deze omzet ook mee, dan kom je uit op 105 liter per € 1.000,- omzet. Het gaat nadrukkelijk om een gemiddeld berekend cijfer. Afhankelijk van onder meer de activiteiten, de omstandigheden en de machines kunnen de cijfers in de praktijk anders liggen.

Gemiddelde prijzen

De cijfers zijn gebaseerd op de brandstofkosten per bedrijf uit Cumela Kompas. Het aantal liters wordt berekend aan de hand van de gemiddelde dieselolieprijs volgens het CBS.

De gegevens zijn gebaseerd op de cijfers van in totaal 329 cumelabedrijven die hebben deelgenomen aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas over 2020 en 307 bedrijven in 2021.

Wil je weten hoe jouw kengetallen zijn, doe dan mee aan de kengetallenvergelijking Cumela Kompas. Neem hiervoor contact op met je bedrijvenadviseur, bel met de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected].