Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is eigenlijk een optelsom van alle regelingen en wetten op gebied van milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur, infrastructuur, verkeer en vervoer. De juridische adviseurs omgevingsrecht van CUMELA Advies assisteren u bij alle vraagstukken rondom de bovengenoemde punten. Onze adviseurs werken oplossingsgericht en hebben een praktische instelling. Zij maken zich deelgenoot van uw probleem en werken, in samenspraak met u, naar een voor uw bedrijf passende oplossing.

Naslaginformatie

  • Dossierhouder

    Richard Wolting

    Adviseur managementsystemen

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen