Rie Stigas

Hoort jouw bedrijf tot de veiligste van Nederland? Start je RI&E

Bijna iedereen vindt veiligheid belangrijk in zijn of haar bedrijf. Vaak wordt er veilig gewerkt, maar soms ook niet en toch wil niemand betrokken raken bij een ongeval. Als er sprake is geweest van een bijna-ongeluk of ongeluk, dan zeggen we al snel dat het gewoon pech was of kwam door een samenloop van omstandigheden. Maar is dat echt zo?

Start nu met je risico-inventarisatie en evaluatie en houd je bedrijf gezond. In deze 4-delige serie risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) behandelen we de verschillende stappen die nodig zijn om veilig te werken. 

Deel 1: RI&E zelf doen of met ondersteuning?

Deel 2: Inventariseren - waar sta je?

Deel 3: Aanpakken van de risico’s – inplannen acties

Deel 4: Geplande acties uitvoeren in de praktijk

Veilig werken met een afgeronde RI&E

Uitleg video RI&E

Risico inventarisatie en evaluatie