Certificering

Steeds meer specialisten in groen, grond en infra zijn in het bezit van certificaten op gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, voedsel- en voederveiligheid en op het vlak van procesbeheersing en producten. In de cumelasector gaat het met name om ISO 9001 (kwaliteit), VCA, VKL en GMP (diervoeders). Maar ook om ISO 14001 (milieu), Groenkeur, BRL 7000 (bodemsanering), BRL SVMS 007 (slopen), BRL 9335 (grondbank), toepassing Glyfosaat op verhardingen en de CO2-prestatieladder. CUMELA Advies heeft een integraal managementsysteem ontwikkeld om alle verschillende certificeringen te combineren en integreren in één handboek. De adviseurs managementsystemen begeleiden cumelabedrijven bij het behalen en onderhouden van hun certificeringen en voert interne audits uit.
 • Dossierhouder

  Ad Karelse

  Adviseur bedrijfskundige zaken

  Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Direct naar

  Zoek in dit dossier

  Agenda

  Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

  Rechts boven kunt u inloggen