Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In deze wet staat beschreven hoe organisaties om dienen te gaan met onder meer verwerking van (persoons)gegevens, privacy en datalekken. De nieuwe Europese privacywet sluit beter aan op het digitale tijdperk en verandert de regelgeving grofweg van “tell me” naar “show me”. Dit betekent dat er meer nadruk komt op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Ook Cumelabedrijven moeten aan kunnen tonen dat ze zich aan de wet houden.

Naslaginformatie

  • Dossierhouder

    Geralde van de Bunt

    Adviseur Juridische Zaken

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Direct naar

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen