Algemene voorwaarden CUMELA organisatie (AVC)

22 maart 2017
Op alle werkzaamheden die door CUMELA Nederland, CUMELA Communicatie en/of CUMELA Advies worden verricht zijn de Algemene Voorwaarden CUMELA organisatie van toepassing. Ter informatie treft u bijgaand deze algemene voorwaarden aan.

Op alle werkzaamheden die door CUMELA Nederland, CUMELA Communicatie en/of CUMELA Advies worden verricht zijn de Algemene Voorwaarden CUMELA van toepassing, nader aan te duiden met AVC.

Of het nu om de telefonische afhandeling van een vraag, een schriftelijke rapportage, een mondeling advies of het plaatsen van een advertentie gaat, alle dienstverlening van de drie genoemde CUMELA organisaties wordt uitgevoerd onder toepassing van de AVC.

Ter informatie treft u deze algemene voorwaarden in een bijlage aan.

De algemene voorwaarden geven u duidelijkheid over de voorwaarden waaronder CUMELA haar diensten verricht, ze geven inzicht in de hoogte van de aansprakelijkheid, regelen de betalingscondities enz.

Voor cursussen die door CUMELA Nederland worden aangeboden gelden eigen specifieke voorwaarden.