Nieuws

 • Oplossing voor afval van eikenprocessierups nabij

  17 juli 2019
  Flora en Fauna, Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Omgevingsrecht, Opslag (gevaarlijke) stoffen, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Aansprakelijkheid, Verkeer en vervoer, Afvalstoffentransport, Vervoer gevaarlijke stoffen
  Het grootste deel van het afval van de eikenprocessierups kan weer verwerkt worden. Dat kwam naar buiten na het overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV). Dit...
 • Nieuwe cursus Veilig bestrijden van de eikenprocessierups

  17 juli 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  De nieuwe cursus 'Veilig bestrijden van de eikenprocessierups' geeft antwoord op de vraag naar een aantoonbare training rondom de bestrijding van de eikenprocessierups. Een...
 • CUMELA en Stigas delen toolboxen uit

  17 juli 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Stigas en CUMELA Nederland geven dit jaar weer een beperkt aantal toolboxen cadeau. In totaal zijn er dertig toolboxen te verdelen, dus wees er snel bij. De toolbox wordt verzorgd op uw...
 • De Vrouwen VIP-dagen 2019 zijn in Burgers' Zoo in Arnhem

  Vrouwen VIP-dagen 2019: inschrijving geopend

  12 juli 2019
  Organisatieinformatie, CUMELA Vrouwen VIP-dagen
  Inschrijven voor de Vrouwen VIP-dagen kan nu. Op 25 en 26 november krijgen vrouwen van binnen en buiten de cumelasector weer de kans om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Het thema...
 • Hoekse Waard: NVWA controleert aanwenden mest op stoppelland

  12 juli 2019
  Mest
  De NVWA controleert de komende dagen in de omgeving van de Hoekse Waard op het bemesten van stoppelland. Zo blijkt uit verschillende signalen die bij CUMELA Nederland binnenkomen.
 • Tijdelijk handelingskader voor PFAS verontreinigde grond

  10 juli 2019
  Grond en bagger, PFAS
  Alle baggerspecie die vrijkomt bij het baggeren van verdachte watergangen moet in een partijkeuring worden geanalyseerd op het voorkomen van PFAS. Dit heeft staatssecretaris Stientje van...
 • Kentekenplicht (land)bouwvoertuigen wordt later ingevoerd

  Latere einddatum registratieplicht (land)bouwvoertuigen

  10 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Grondverzet en cultuurtechniek, Veilig landbouwverkeer, Voertuigeisen
  De einddatum, waarop alle bestaande (land)bouwvoertuigen geregistreerd moeten zijn, wordt opgeschort. Het wetsvoorstel ging steeds uit van 20 mei 2020, maar nu al is duidelijk dit niet meer...
 • Spoedoverleg met LNV over afval eikenprocessierups

  10 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Biomassa, Flora en Fauna, Gewasbescherming, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Biomassa, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Opslag (gevaarlijke) stoffen
  Voller wordende containers met afval van de eikenprocessierups (EPR) leveren op korte termijn de grootste problemen op. Wat gaat er gebeuren? Daarover werd gesproken tijdens het...
 • Janneke Wijnia vicepresident Ceettar

  9 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Organisatieinformatie
  Janneke Wijnia werd begin juli gekozen tot een van de nieuwe vice-presidenten van de Brusselse koepelorganisatie voor dienstverleners in Groen en Agri, CEETTAR. In totaal heeft de...
 • Waterschap Vechtstromen: droogte zorgelijk

  4 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Milieu en omgeving
  Vooral op de hogere zandgronden begint de droogte zorgelijk te worden. Het Waterschap Vechtstromen wil de leden van CUMELA Nederland graag informeren over de stand van zaken rond de droogte...
 • Over juli staan datalekken centraal

  3 juli 2019
  Bedrijf en economie, Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Onlangs lanceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een nieuwe website met praktische hulp voor het MKB. Op: https://hulpbijprivacy.nl/ geeft de AP antwoorden op de mest gestelde vragen....
 • Voorkom klachten door eikenprocessierups

  3 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Personeelsinstrumenten, Toolboxen
  De brandhaartjes die de eikenprocessierups loslaat, veroorzaken oogklachten, benauwdheid en jeuk. Hoe voorkom je dat je ermee in aanraking komt en wat doe je als het toch gebeurt. Meer...
 • CUMELA organiseerde een webinar over de WAB

  Webinar over de WAB terugkijken

  2 juli 2019
  Personeel en arbeid, Sociale Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
  Op 1 juli jl. organiseerden we het webinar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Misschien heeft u live meegekeken, misschien paste het tijdstip u niet. In beide gevallen kunt het webinar...
 • Lonen cao LEO per 1 juli 2019

  2 juli 2019
  Personeel en arbeid, CAO LEO
  Het wettelijk minimumloon (WML) wordt per 1 juli 2019 aangepast. Dit heeft effect op de lonen in onze sector voor bepaalde groepen werknemers. De huidige cao LEO loopt tot en met 30 juni...
 • Lonen cao Bouw & Infra per 1 juli 2019

  1 juli 2019
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  De lonen van de cao Bouw & Infra voor Bouwplaatswerknemers en UTA werknemers worden per 1 juli 2019 (m.i.v. loonperiode 8) verhoogd met 3%.
 • KeurMest

  Reageer op inhoud ketencertificaat KeurMest

  28 juni 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  Op de website www.mestafzetcontrole.nl/consultatie zijn de voorstellen voor de certificering voor de mestketen gepubliceerd. Maak gebruik van de mogelijkheid om uw stem te laten horen en...
 • KLIC-actualiteiten: Overgangstermijn voor vectorbestanden

  28 juni 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Niet alle netbeheerders kunnen vanaf 1 juli alle kaarten in vectorbestanden aanleveren nadat u als grondroerder een KLIC-melding heeft gedaan. Deze netbeheerders blijven vooralsnog volgens...
 • In het bezit van een GPS-systeem? Help de taskforce

  26 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest
  Zorg ervoor dat het proces-verbaal na diefstal van een GPS-syteem volledig wordt ingevuld. Die oproep doet de landelijk taskforce van de politie die zich bezighoudt met de diefstallen van...
 • Hoge boete voor niet voorkomen letsel bij werknemer

  26 juni 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Een werknemer valt door een sparing in de vloer naar beneden. Wie is er verantwoordelijk: de hoofdaannemer of de onderaannemer. Via deze rechtspraak wordt daar meer duidelijkheid over...
 • Overlast door eikenprocessierups

  26 juni 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Hoe kunnen werknemers beschermd worden tegen de eikenprocessierups? Vanuit de leden van CUMELA Nederland komen veel vragen hierover. Richting eind juni is het een probleem waar ondernemers...