Nieuws

 • Kort verslag bestuursvergadering sectie Agrarisch loonwerk van 31 januari 2019

  12 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Digitalisering, Gewasbescherming, Digitalisering, Certificering, Duurzaam ondernemen, Digitalisering, Duurzaam ondernemen
  Hieronder vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie Agrarisch loonwerk van 31 januari 2019. Heeft u opmerkingen of vragen of wilt u reageren? Stuur...
 • Verzoek tot insturen analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database

  12 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Certificering
  CUMELA Advies maakt bekend dat GMP vraagt om uiterlijk voor 29 maart 2019 de laatste resultaten van 2018 in te sturen. Deze worden vervolgens anoniem gedeeld met de community. Hoe u de...
 • Waterschapsverkiezingen kans voor cumelasector

  6 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek
  Op 20 maart vinden, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de verkiezingen voor de waterschappen plaats. In totaal zijn er ongeveer 70 bestuursstoelen te vergeven...
 • Toegankelijke dienstverlening voor laaggeletterden

  6 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Toegankelijke dienstverlening vanuit het perspectief van laaggeletterden: winst voor iedereen! Heeft uw organisatie de ambitie om haar dienstverlening toegankelijk te maken voor mensen die...
 • Boetes voor niet naleven Arbowet omhoog

  6 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Op dit moment mag de Inspectie SZW bij niet naleven van de de Arbowet een eis stellen of een waarschuwing geven. Dit verandert dit jaar; de Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om direct een...
 • Uw omzetopgave 2019

  5 maart 2019
  Organisatieinformatie
  Bent u lid van CUMELA Nederland? Dan ontvangt u binnenkort een e-mail met het verzoek om uw omzet over 2018 aan ons door te geven. Eind maart ontvangt u uw contributiefactuur. Met uw...
 • Subsidie voor jonge Overijsselse bedrijfsopvolgers

  4 maart 2019
  Bedrijf en economie, Bedrijfsoverdracht, Financieel beheer, Markt en Ondernemerschap
  Provincie Overijssel steunt jonge ondernemers met de investeringspremie Jonge Bedrijfsopvolgers. Neemt u als jonge Overijsselse ondernemer binnenkort het familiebedrijf over, of u heeft dat...
 • Samen Bewust Veilig

  1 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Veilig en gezond werken in de bouw- en installatiebranche heeft topprioriteit! Alle dagen van het jaar is veiligheid belangrijk, maar één dag staan we er extra bij stil. Dit jaar doet...
 • Begin tijdig met verlengen van vrachtautorijbewijs C-rijbewijs

  Verlengen vrachtautorijbewijs: begin ruim op tijd!

  27 februari 2019
  Verkeer en vervoer, Rijbewijs en vakbekwaamheid
  Bij het CBR zijn er problemen met de tijdige verwerking van gezondheidsverklaringen. Omdat bij het verlengen van het vrachtautorijbewijs een gezondheidsverklaring en medische keuring...
 • Communiceren is te leren; gebruik jij ook NIVEA?

  27 februari 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  NIVEA staat voor Niet Invullen Voor Een Ander. Een van de begrippen die aan bod komen in de boeiende training ‘Communiceren is te leren’. Onder aanvoering van een ervaren trainer uit de...
 • Het belang van de Risico Inventarisatie en Evaluatie

  26 februari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid
  Heeft u een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) omdat het wettelijk moet of omdat u wilt dat de risico’s in kaart zijn gebracht? Voer een RI&E niet uit om te voldoen aan...
 • Presteer optimaal, ga (verder) digitaal

  20 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Digitalisering, Bedrijf en economie, Digitalisering, Grondverzet en cultuurtechniek, Digitalisering
  Hoe digitaal is uw onderneming? Haalt u uit uw softwarepakket dat wat erin zit? Wilt u over naar een digitale werkbon, maar u weet niet hoe? Kom dan 28 maart a.s. naar de...
 • Houdbaarheid van de PAS wordt in mei duidelijk

  20 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik, Mest, Aanwenden meststoffen, Milieu en omgeving, Omgevingsrecht
  Hoe houdbaar is de PAS en in welke vorm? Het zijn vragen die pas in mei beantwoord gaan worden. De zitting van de Raad van State op 14 februari over de PAS was vooral bedoeld om meer...
 • Alle deelnemers Bedrijfsleer 2 geslaagd

  20 februari 2019
  Na de elfdaagse training bedrijfsleer deel 2 zijn alle deelnemers geslaagd voor het examen. Deze training is speciaal ontwikkeld voor cumela-ondernemers die veel en praktijkgericht willen...
 • Bijscholing praktijkopleider door Volandis verplicht?

  19 februari 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  Leerbedrijven die medewerkers of leerlingen begeleiden die een ‘bouw’opleiding volgen zoals Machinist grondverzet, krijgen met regelmaat een brief van Volandis dat ze een...
 • Samen werken in een eerlijke keten

  19 februari 2019
  Mest, Eerlijke mestketen
  Sinds december 2017 werken LTO Nederland, CUMELA Nederland, POV, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank binnen het PvA ‘Samen werken in een eerlijke keten’ aan een eerlijke...
 • Veilig vakwerk nu nog efficienter

  19 februari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Toolboxen
  Veilig vakwerk is de tool om efficiënt toolboxen en werkplekinspecties uit te voeren binnen uw bedrijf. Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering door de luisteren naar de ervaringen van...
 • Vanaf 1 april 2019 kan VDM alleen nog digitaal naar RVO verstuurd worden

  18 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Export en verwerking
  De Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) moeten vanaf 1 april 2019 digitaal en binnen 10 werkdagen na vervoer (forfaitair transport) worden ingediend via mijnrvo.nl. Dit kan ook via een...
 • Keuzedeel onderhoud sportvelden en golfbanen gelanceerd

  15 februari 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  Brancheorganisaties en onderwijsinstellingen hebben voor het eerst gezamenlijk een keuzedeel ontwikkeld. Dick Klop, beleidsadviseur scholing CUMELA Nederland: ’Door deze unieke samenwerking...
 • Vanaf 1 april gaat de Generieke Poortinstructie gelden

  14 februari 2019
  Bedrijf en economie, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Personeel en arbeid, Personeelsinstrumenten, Regelgeving rondom arbeid
  De CUMELA-Ondernemerslijn legt uit: Op 1 april gaat de Generieke Poortinstructie (GPI) in, maar op welke bouwplaatsen is dit nu van toepassing? Ook de gevolgen voor de medewerkers worden...