Nieuws

 • Waterschappen worstelen met aanhoudende droogte

  26 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Bodemgebruik, Duurzaam ondernemen
  Diverse cumelabedrijven actief in agrarisch loonwerk kregen over 2018 een financiële tegenvaller te verwerken door de droogte, maar nu neemt de kans op tegenvallers in 2019 ook nog eens toe...
 • Wijzigingen in de regelgeving mestbeleid

  23 november 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  In 2019 wijzigen er weer een heel aantal regels in het mestbeleid. Op basis van informatie van RVO worden ze hieronder kort genoemd.
 • Pas op met export mestproducten naar Frankrijk

  23 november 2018
  Mest, Vervoeren meststoffen
  Ons bereiken veel berichten dat er een toenemende stroom van gehygiëniseerd digestaat en drijfmest naar Frankrijk wordt geëxporteerd. In vrijwel alle gevallen voldoet dit echter niet aan de...
 • Europa maakt de weg vrij voor nieuwe meststoffen

  23 november 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Toekomstige ontwikkelingen
  Europa maakt de weg vrij voor de toelating van organische meststoffen op de Europese markt. Dat gebeurt via de inrichting van de eisen die straks gesteld gaan worden aan een CE-label....
 • Pilot landbouwverkeer op Zeelandbrug gaat door

  23 november 2018
  Tijdens een bestuurlijk overleg met de Zeeuwse gedeputeerde van der Maas, waaraan naast CUMELA Nederland ook ZLTO en de Zeeuwse wegbeheerders deelnamen is besloten om de pilot...
 • Buitenwerk: Promotiemagazines voor toekomstige medewerkers

  23 november 2018
  Organisatieinformatie, Promotiemateriaal, Personeel en arbeid, Scholing
  Jonge medewerkers en leerlingen van AOC's vertellen in de twee nieuwe magazines Buitenwerk over het werken in de cumelasector. Doelgroep zijn de leerlingen van het VMBO (én hun ouders...
 • Hero Dijkema legt de regels rondom het trekkerkenteken uit

  22 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Voertuigeisen
  Op 13 december gaat de Tweede Kamer met de minister in overleg over de brief waarin de aankondiging van het wetsvoorstel voor de registratie en kentekening van trekkers staat. Ook de APK-...
 • Invoering BvV Adviseren gewasbescherming per 1 januari 2019. Wat betekent dit voor u?

  21 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Personeel en arbeid, Scholing
  Het Bewijs van Vakbekwaamheid Adviseren gewasbescherming treedt vanaf 1 januari 2019 in werking. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de personen werkzaam op de cumelabedrijven? Een overzicht...
 • Ledenbijeenkomst sectie Agrarisch Loonwerk: ‘Grip op data’

  21 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Automatisering, Automatisering
  Het lijkt erop dat er sprongen gemaakt worden in het uitwisselen van data. In Duitsland gaat het initiatief www.agrirouter.de volgend jaar de markt op. In Nederland vindt in december de...
 • Hoe krijg ik een geniaal idee in 30 minuten?

  21 november 2018
  Organisatieinformatie, CUMELA Inspiratiedagen, Jongerendagen
  Rob Urgert (bekend van de televisieprogramma's De Kwis en Het Instituut) zal de afsluitende act verzorgen van de Inspiratiedagen 2019. In een humoristische voordracht getiteld '...
 • Een jaar lang zonder cumelasector?!

  21 november 2018
  Organisatieinformatie, Promotiemateriaal
  Stelt u zich eens voor: wij (de cumelasector) gaan allemaal een jaar op vakantie. Dat is op zich wel een aardige gedachte. Belangrijker is de vraag: Wat merkt Nederland daarvan?
 • Photo by Konstantin Stupak from Pexels

  Cursus: Help, mijn bedrijf groeit!

  21 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Bedrijfsorganisatie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Personeel en arbeid
  Kent u dat? Nog maar even geleden begon u met een machine uw bedrijf. Nu kijkt u terug en heeft u 'ineens' 10 medewerkers. U zit zelf nauwelijks nog op de machine en bent voor uw...
 • Haal de toekomst in huis

  20 november 2018
  Personeel en arbeid, Scholing
  De leerling van nu is de vakman van de toekomst. Veel cumelabedrijven zitten te springen om goede vakmensen en willen daar graag in investeren. Maar hoe leg je het contact met zo’n...
 • Toine Poppelaars en Jan Vrij tekenen samen voor een nauwere samenwerking

  CUMELA Nederland gaat nauwer samenwerken met waterschappen

  16 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Recht en regelingen
  Jan Vrij, Voorzitter van sectie grondverzet & cultuurtechniek, heeft namens CUMELA Nederland het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – Bouwstenen voor vernieuwing’...
 • Mestketen op goede weg naar natuurlijk kringloop

  16 november 2018
  Mest, Eerlijke mestketen
  Ten onrechte wekt NRC in het vervolg artikel over de mestfraude deze week de indruk dat er nog weinig is veranderd. Er is niet alleen een plan gemaakt, ook belangrijke vormen van fraude...
 • Grondverzet en cultuurtechniek blij met marktdagen

  16 november 2018
  Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen
  Van de cumelabedrijven, actief in het grondverzet en de cultuurtechniek, vindt meer dan de helft dat ze nog te weinig naar marktdagen gaan. Een kwart gaat al wel regelmatig naar een...
 • CUMELA Nederland blij met doorbraak regelgeving (land)bouwvoertuigen

  15 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Veilig landbouwverkeer, Voertuigeisen, Wegbeheer en infrastructuur
  CUMELA Nederland is blij met de aankondiging van minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om een wetsvoorstel in te dienen tot het invoeren van...
 • Klanttevredenheidsonderzoek Colland Arbeidsmarkt

  15 november 2018
  Personeel en arbeid, Scholing
  Via de website van Colland Arbeidsmarkt kunnen werkgevers en werknemers subsidieaanvragen doen voor onder andere cursussen, BBL-opleidingen en de seniorenregeling. De aanvragen verlopen via...
 • Subsidie Praktijkleren blijft tot 2023

  15 november 2018
  Personeel en arbeid, Scholing
  De subsidieregeling Praktijkleren blijft in elk geval tot 2023 gehandhaafd. De Tweede Kamer heeft hierover bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs (OCW) een motie van...
 • Voorkomen van liquiditeitskrapte voorjaar 2019

  14 november 2018
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap
  Uit gesprekken met onze leden is gebleken dat een deel van de leden van CUMELA Nederland als gevolg van de droogte een lagere omzet en resultaat verwacht in 2018. Dit lagere resultaat kan...