Nieuws

 • Cybercrime rukt op, ook in de cumelasector

  14 juni 2018
  Eind 2017 heeft Deloitte de cyberrisico’s voor het Nederlandse bedrijfsleven in beeld gebracht. Cybercrime kost het Nederlandse MKB jaarlijks één miljard euro! Voor het totale bedrijfsleven...
 • Nieuwe wet WIBON treedt 1 juli 2018 in werking

  14 juni 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Op 1 juli aanstaande treedt de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) in werking. Daarin zijn enige aanpassingen opgenomen om graafschade (...
 • Verwerkersovereenkomst niet nodig bij advies werknemersregelingen en -verzekeringen

  14 juni 2018
  Arbeidsomstandigheden
  Als werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst af te sluiten wanneer u CUMELA Verzekeringen inschakelt voor het adviseren over en het afsluiten van verzekeringen voor uw werknemers in...
 • Schade van de maand: met vallen en opstaan (2)

  14 juni 2018
 • Op de platte kar door het dorp

  14 juni 2018
  Aansprakelijkheid
  “Het was onwaarschijnlijk druk in het dorp. Jong en oud bewoog zich richting het feestgedruis om te vieren dat de meiden kampioen waren geworden en zich volgend jaar in een hogere klasse...
 • Onjuist BTW percentage corrigeren

  14 juni 2018
  Recht en regelingen, BTW
  Per 1 januari 2018 is de btw-regelgeving op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo is de landbouwregeling vervallen. Ook is het lage tarief (6%) voor dienstverlening aan deze ondernemers...
 • KLO-Grondroerders roepen aanbestedende dienst ter verantwoording

  13 juni 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Kabels en leidingen, Recht en regelingen
  Grondroerders moeten kritische vragen stellen over het niet naleven van de CROW 500. Sinds 1 januari 2017 geldt de CROW publicatie 500 ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze ‘...
 • Week van de RI&E

  12 juni 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid
  Beperk verzuim en verloop, begin bij de RI&E. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen...
 • Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

  12 juni 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid
  Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ingegaan. De overgangsregeling van 1 jaar eindigt op 1 juli 2018. Is uw bedrijf er klaar voor? Doe voor de zekerheid...
 • Zorg dat u klaar bent! De nieuwe WIBON geldt vanaf 1 juli 2018

  11 juni 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Met de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) wordt een verdere stap gezet in het voorkomen...
 • Tips om om factuurfraude te voorkomen

  11 juni 2018
  Bedrijf en economie, Financieel beheer, Markt en Ondernemerschap
  Het kan iedereen overkomen: factuurfraude. Een oplichter onderschept een factuur via de post en wijzigt het rekeningnummer. Of een hacker wijzigt het rekeningnummer op een digitaal factuur...
 • lonen per 1 juli 2018

  11 juni 2018
  De cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen kent een loonsverhoging per 1 juli aanstaande van 1,75%. In de bijlagen treft u de nieuwe loontabellen aan. Op 16 juni a.s. ontvangen...
 • Wettelijk minimum lonen per 1 juli 2018

  6 juni 2018
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe wettelijke minimumlonen per 1 juli 2018 gepubliceerd.
 • Nieuwe modellen arbeidsovereenkomsten en andere brieven

  6 juni 2018
  Personeel en arbeid, CAO LEO
  Op de website vindt u de nieuwe modellen arbeidsovereenkomsten. Ook de andere modeldocumenten zijn aangepast. De documenten bevatten invoervelden zodat het voor u makkelijk in te vullen is...
 • Veel toeloop op Sectorplein TKD

  5 juni 2018
  Bijna 16.000 bezoekers trokken afgelopen week naar de TKD in Almere. De bekende beursformule met draaiende machines, blinkend nieuw materieel en 192 standhouders kon de liefhebber uit de...
 • Nieuw onderzoek naar overdracht kapitaalintensieve mkb-familiebedrijven

  5 juni 2018
  Bedrijf en economie, Bedrijfsoverdracht
  Vanuit CUMELA Advies en Hogeschool Windesheim is een nieuw onderzoek gestart om mkb-familiebedrijven te ondersteunen bij bedrijfsopvolging. Het project ‘Samen financieren, samen ondernemen...
 • Wijziging regels import dierlijke mest

  5 juni 2018
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Met ingang van 25 juni 2018 zullen aanvragen voor de import van onbehandelde mest vanuit Duitsland alleen nog door de NVWA in behandeling worden genomen als hierop volledige en correcte...
 • Larserpad afgesloten in juni en juli

  Larserpad in juni en juli afgesloten voor (land)bouwverkeer

  5 juni 2018
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Het Larserpad langs de N302 in Flevoland is van maandag 4 juni tot en met vrijdag 27 juli 2018 afgesloten voor (land)bouwverkeer en (brom)fietsers vanwege werkzaamheden. De afsluiting is...
 • ‘Met de AVG-scan weten welke zaken aandacht verdienen’

  1 juni 2018
  Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Sinds 25 mei jl. is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Hillie Hingstman van Loon- en grondverzetbedrijf Wieringa heeft zich afgelopen maanden in de AVG verdiept en is...
 • Veilig Vakwerk een groot succes!

  1 juni 2018
  Arbeidsomstandigheden
  Dagelijks ontvangen we aanmeldingen voor de Veilig Vakwerk dienst. Leden reageren enthousiast met : 'Super handig die App' en 'jammer dat we dit niet jaren eerder hadden...