Nieuws

 • Mag ik werknemers testen op alcohol/drugs/geneesmiddelen?

  1 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Mag een werknemer getest worden op het gebruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen? Op die vraag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het antwoord. Vooral het gegeven dat het hier om...
 • Vruchtbare Kringlopen Zuid-Holland

  27 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik
  Deze maand vond in Zuid-Holland de startbijeenkomst Vruchtbare Kringlopen plaats. In dit project staan efficiënte benutting van mineralen, het reduceren van mineralenverliezen, een beter...
 • Wat had u tien jaar geleden geantwoord?

  27 maart 2019
  Als we u tien jaar geleden hadden gevraagd hoe uw machinepark er uit zou zien en of u dagelijks een computer in uw zak zou hebben, wat had u dan geantwoord? Kom morgen naar de ALV en...
 • Bedreigingen ondernemer zijn onacceptabel

  27 maart 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Een ondernemer en lid van CUMELA Nederland is deze week bedreigd vanwege het werk dat hij uitvoert voor het realiseren van een windmolenpark. CUMELA Nederland vindt dit onacceptabel en...
 • Bewust Veilig dag 2019

  27 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Bewust Veilig 2019 stond 20 maart stil bij samenwerking opdrachtgevers en opdrachtnemers. Veilig en gezond werken heeft topprioriteit in de infra- bouw- en installatiebranche. Toch gebeuren...
 • Jeugdjournaal toont verkeerslessen Cumela

  27 maart 2019
  Personeel en arbeid, Scholing, Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer
  Het Jeugdjournaal was onlangs aanwezig bij ons lesprogramma ‘Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer’. Het item was dinsdag 26 maart te zien op NPO 3, hieronder kunt u het item...
 • NVWA controleert vervoersbewijzen

  26 maart 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Bent u actief in de mestdistributie, dan heeft u onlangs een brief van de NVWA ontvangen. Hierin wordt u geattendeerd op het juist gebruik van het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM...
 • Update: delen gegevens werknemers met hoofdaannemers

  25 maart 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Welke gegevens moet een onderaannemer verstrekken aan de opdrachtgever/hoofdaannemer? Op die vraag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nu een antwoord gegeven. De vragen en antwoorden van...
 • Online Werk en longen check gelanceerd

  21 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds de Werk en longen check. Met deze...
 • Belangrijkste eisen Groenkeur op een rij

  20 maart 2019
  Bedrijf en economie, Certificering
  Ieder jaar helpt CUMELA Advies een groot aantal cumelabedrijven met de certificering voor onder meer ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, BRL 7000, CO2 Prestatieladder, SVMS...
 • Hoe (on)tevreden bent u over uw aanbestedende dienst?

  20 maart 2019
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Recht en regelingen, Aansprakelijkheid
  Heeft u wel eens een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart in een aanbestedingsprocedure? Of heeft u dit juist niet gedaan vanwege mogelijk negatieve...
 • Cumelabedrijven op Innovatiefestival Gevaarlijke Stoffen

  20 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  Om bedrijven te helpen om veiliger te werken met (gevaarlijke) stoffen, stimuleert Nederlands Focal point het delen van kennis en goede praktijken: tussen bedrijven, branches in Nederland...
 • Veilig en gezond werken heeft topprioriteit

  20 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Alle dagen van het jaar is veiligheid belangrijk, maar vandaag op de Bewust Veilig Dag staan we er extra bij stil. Doet u ook mee? Werken uw medewerkers veilig met de aftaktussenas? Stuur...
 • Digitalisering: In welke fase bevindt u zich?

  20 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Digitalisering, Digitalisering, Grondverzet en cultuurtechniek, Digitalisering
  Donderdag 28 maart ontmoeten we u graag bij onze Algemene Ledenvergadering en digitaliseringsmarkt. Op de digitaliseringsmarkt nemen we u mee in de verschillende fasen van digitalisering en...
 • Terugblik op 2018 door Wim van Mourik

  19 maart 2019
  Organisatieinformatie, CUMELA Bestuurder, Jaarstukken CUMELA Nederland
  2018 was het jaar dat begon met de Inspiratiedagen en het jaar waarin we afscheid namen van Hannie Zweverink, na 26 jaar trouwe dienst. Met het vertrek van Hannie verlaten we het tijdperk...
 • Kom naar ikbentransport.nl!

  23 maart: Transportevent ikbentransport.nl

  15 maart 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  In Roosendaal wordt op 23 maart het doe-evenement ‘ikbentransport.nl’ georganiseerd voor potentiële medewerkers in o.a. de cumelasector.
 • Vervelende fout in de omzetopgave

  14 maart 2019
  Organisatieinformatie
  Er ging iets mis met de mail die u als lid dinsdagmiddag 12 maart van ons ontving. In deze mail vroegen we u, ten behoeve van de contributievaststelling, uw omzet aan ons door te geven....
 • Deelnemers gezocht voor evaluatie Veilig Vakwerk

  14 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Veilig Vakwerk is geïntroduceerd. 180 bedrijven maken gebruik van de dienst. Dat is bijna 1 op de 11 leden! Daarmee is Veilig Vakwerk een succes...
 • Actie bij Eerste Kamer tegen hoge premie voor tijdelijk werk

  13 maart 2019
  "Let op de jongeren", zegt Carolien van Vliet, van loonbedrijf Van Vliet, "door een nulurenovereenkomst kun je ervaren wat het werk met je handen mooi maakt." Zij zei...
 • Staat u dit jaar op 20 maart ook extra stil bij veiligheid?

  13 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Verkeer en vervoer
  Woensdag 20 maart 2019 is de derde editie van ‘Bewust Veilig’. Dit jaar willen we nog meer medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners bereiken en heeft CUMELA Nederland zich bij dit...