Nieuws

 • Controleer de relatienummers van uw klanten

  12 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking
  Voorkom fouten op vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) en controleer regelmatig de relatienummers van uw leveranciers / afnemers. In de winterperiode vinden er regelmatig wijzigingen...
 • Cumelasector investeert 1 miljoen in trekkerbumpers voor verkeersveiligheid

  11 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Verkeer en vervoer, Trekkerbumpers, Veilig landbouwverkeer
  Door de bumper is de trekker beter zichtbaar in het verkeer en dat helpt om aanrijdingen te voorkomen. Dit is het belangrijkste argument voor cumela-ondernemers om een trekkerbumper aan te...
 • Kloosterman en K.A. Van Daalen en Zn. winnen prijzen

  8 februari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Zowel de vak- als publieksprijs van de Stigas Gezond & Vitaal Werken Prijs zijn gewonnen door cumelabedrijven! Kloosterman uit Kapelle won de vakprijs. K.A. Van Daalen en Zn. uit...
 • 'Zo werkt het niet' voorkomt boete op tijdelijk werk

  6 februari 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Bedrijfsorganisatie, Personeel en arbeid, Sociale Zekerheid
  Op het wetsvoorstel is de wijziging aangenomen dat jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken onder de lage premie vallen. De campagne van zeven brancheorganisaties,...
 • Tip uw klant: Verdund mest uitrijden eerst melden

  6 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Boeren die gebruik willen maken van de mogelijkheid om met de sleepvoet mest verdund uit te rijden, moeten dit vooraf melden in 'mijnrvo'. Cumelabedrijven die met een sleepslang...
 • Geef (land)bouwverkeer een plaats op de weg in het Westland!

  5 februari 2019
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Op uitnodiging van gemeente Westland zit CUMELA Nederland aan tafel over (land)bouwverkeersroutes. Samen met adviseur RoyalHasKoning en Provincie Zuid-Holland tekenen wij een...
 • Wie verdient de Stigas Gezond en Vitaal Werken Publieksprijs?

  5 februari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Stem en maak kans op het boekje ‘In 10 stappen duurzaam inzetbaar’. Dit jaar zijn er twee cumelabedrijven genomineerd: K.A. van Daalen en Zn. uit Pijnacker en Kloosterman uit Kapelle....
 • Aftermovie Inspiratiedagen

  1 februari 2019
  Organisatieinformatie, CUMELA Inspiratiedagen
  De Inspiratiedagen is hét evenement om bij het praten met collega’s! Dit jaar waren er ruim 350 leden aanwezig tijdens de CUMELA Inspiratiedagen. Het tweedaagse ledenevenement was gevuld...
 • Drukregistratievoorziening: 2019 een overgangsjaar

  30 januari 2019
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Duurzaam ondernemen, Duurzaam ondernemen, Milieu en omgeving, Activiteitenbesluit, Vloeren
  Half januari heeft de staatssecretaris van I&W, bekend gemaakt hoe zij de drukregistratievoorziening (DRV) op spuitapparatuur wil regelen. Een aantal spuitdoppen is vanaf 2020 niet meer...
 • Het uitrijdseizoen voor vaste mest gaat bijna van start

  30 januari 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Aanwenden meststoffen
  Vrijdag 1 februari begint het seizoen weer voor het uitrijden van vaste mest/steekvast zuiveringsslib op bouwland en grasland. Alleen op bouwland gelegen op klei- en veengrond mag het hele...
 • Long Alliantie Nederland lanceert e-learning ‘signaleren beroepslongziekten’

  30 januari 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Luchtweg- en longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij ongeveer 15% van de patiënten met Astma en COPD en 25% van de patiënten met...
 • Colland arbeidsmarkt betaalt uw bedrijfstraining Klare Taal

  30 januari 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  Hoe verloopt de communicatie met uw medewerkers? Begrijpen ze altijd wat u bedoelt? Communiceren ze onderling goed met elkaar? Durven ze over alles te praten? Verloopt het contact met...
 • Ondernemers: Maatregelen tijdelijk werk leveren geen extra vaste banen op

  30 januari 2019
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Sociale Zekerheid
  Medewerkers krijgen niet eerder en vaker een vast contract aangeboden als de plannen van minister Koolmees (SZW) met betrekking tot tijdelijk werk doorgaan. Dat zegt 91 procent van de...
 • Meedenken over vereenvoudiging van mestregistratie

  23 januari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Net voor de kerst werd het bericht gepubliceerd dat landbouwminister Carola Schouten overweegt om bij het uitrijden van alle mest een registratiesysteem verplicht te stellen. Het is een...
 • Besteed aandacht aan uw certificeringen!

  23 januari 2019
  Bedrijf en economie, Certificering
  In deze periode van het jaar besteden veel ondernemers aandacht aan hun certificeringen. Het gaat met name om VCA, ISO 9001, Groenkeur, VKL, BRL 9335 (grondbank), CO2-prestatieladder en het...
 • Bedrijfsopvolging, een lastig proces

  23 januari 2019
  Bedrijf en economie, Bedrijfsoverdracht
  Tijdens of na een bedrijfsopvolging ontstaan er regelmatig conflicten of tegenstellingen die voorkomen hadden kunnen worden. Het kan gaan over tegenstellingen tussen de ondernemer en...
 • GV-kenteken op (land)bouwvoertuigen

  Bestaande GV-kentekens en aankomende registratie (land)bouwvoertuigen

  23 januari 2019
  Verkeer en vervoer, Voertuigeisen
  Eigenaren van landbouwvoertuigen met een GV-kenteken moeten straks éénmalig deze voertuigen opnieuw te naam stellen. Reden is dat huidige GV-kentekenbestand niet volledig en niet correct is...
 • Agri Works eerste deelnemer CUMELA Kompas Analyse 2018

  22 januari 2019
  Bedrijf en economie, Kengetallen
  Elk jaar ontvangt de eerste deelnemer die zijn jaarcijfers bij CUMELA Nederland aanlevert voor de CUMELA Kompas Analyse een welverdiende taart. Al op 27 december 2018 voerde Jan Berndsen,...
 • Premies 2019, update III

  22 januari 2019
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO, Personeelsinstrumenten, Regelgeving rondom arbeid
  Alle premies voor 2019 die u als werkgever betaalt aan de Belastingdienst, Colland, BPL en PAWW zijn bekend. U vindt de premies in het overzicht op de deze pagina. Na de eerst publicatie...
 • Vorstverlet mogelijkheden binnen cao Bouw & Infra

  21 januari 2019
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO
  Het vriest inmiddels een paar dagen. Bedrijven die vallen onder de cao Bouw & Infra hebben de mogelijkheid om wellicht WW-uitkering aan te vragen indien medewerkers niet kunnen werken...