Nieuws

 • Ongevallen door modder op de weg: de vervuiler betaalt?

  22 oktober 2018
  Recht en regelingen
  Tijdens de najaarsoogst rijdt u met trekkers met aanhangers en ander materiaal af en aan over de openbare weg. Regelmatig wordt daarbij de weg vervuild door modder van de banden of...
 • Arbodienst: krijgt u waarvoor u betaalt?

  22 oktober 2018
  Arbeidsomstandigheden
  Het gemiddelde ziekteverzuim in de cumelasector loopt de laatste jaren op. Bij mechanisch loonwerk is het ziekteverzuimpercentage in 2017 (voor het eerste ziektejaar) 35 procent hoger dan...
 • Frankrijk gaat transport boven veertig ton beboeten

  22 oktober 2018
  Vervoeren meststoffen, Wegbeheer en infrastructuur
  Frankrijk maakt van 40 ton de nieuwe norm voor internationaal transport. Dit is nu nog 44 ton, maar via een wetswijziging gaan de Fransen dit gewicht verlagen. Slagen de Fransen daarin dan...
 • Vergoedingstabel

  Handreiking Tenderkostenvergoeding klaar voor gebruik

  19 oktober 2018
  Bedrijf en economie, Financieel beheer, Kengetallen, Kostprijzen en index, Markt en Ondernemerschap, Subsidies en investeringsregelingen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Recht en regelingen, Subsidies en investeringsregelingen
  Tenderkosten worden in de praktijk minder vaak vergoed dan zou behoren te gebeuren. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer een aanbesteding in een vergevorderd stadium wordt ingetrokken, of wanneer...
 • Klein drijvend werktuig

  Minder dan twee weken voor keuring kleine drijvende werktuigen!

  19 oktober 2018
  Bedrijf en economie, Certificering, Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen, Grond en bagger, Milieu en omgeving, Regelgeving rondom arbeid, Verkeer en vervoer, Voertuigeisen
  Alle ondernemers die werken met drijvend materieel weten het! Drijvende werktuigen moeten vanaf 1 januari 2019 gecertificeerd zijn. Toch zijn er nog mensen die twijfelen en geen actie...
 • Presentaties vanggewas na mais en onkruidbestrijding

  17 oktober 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Gewasbescherming, Bodemgebruik
  De sectie Agrarisch loonwerk organiseerde tijdens AgroTechniek Holland 2018 een ontbijtsessie met als titel 'Ruwvoer van de toekomst, hoe dan? Centraal stond het telen van een...
 • Meld u aan voor SecureFeed groepsevaluatie

  17 oktober 2018
  Bedrijf en economie, Certificering
  Na het succes van 2017 heeft CUMELA Advies weer besloten haar leden te ondersteunen die nog niet hebben deelgenomen aan de SecureFeed groepsevaluatie T&T en recall-onderzoek. U kunt...
 • Met korting naar BouwMachines Kennisdag

  15 oktober 2018
  Automatisering, Automatisering, Grondverzet en cultuurtechniek, Automatisering
  Tegen een sterk gereduceerd tarief naar de BouwMachines Kennisdag. Dat kan. BouwMachines komt met een speciale aanbieding voor de leden van CUMELA Nederland. Het thema van 28 november?...
 • Bijna een vijfde van de loonwerkers vreest voor extra droogteschade

  10 oktober 2018
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie
  Ongeveer een vijfde van de loonwerkers houdt er rekening mee dat het omzetverlies wat van de zomer ontstond, als gevolg van de extreem lange periode van droog weer, in het najaar verder...
 • Gratis toolboxbijeenkomst op uw bedrijf

  10 oktober 2018
  De komende periode kunnen bedrijven uit de cumelasector zich weer aanmelden voor een gratis toolboxbijeenkomst op het bedrijf. De bijeenkomst wordt verzorgd door een Stigas...
 • Subsidies voor duurzaam graafmaterieel

  9 oktober 2018
  Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Subsidies en investeringsregelingen, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Subsidies en investeringsregelingen
  Om de aanschaf van duurzaam materieel te bevorderen zijn er veel subsidies. Voor grondverzetmaterieel is dat nu in kaart gebracht door Natuur en Milieu als onderdeel van de Green Deal het...
 • Nieuwe teeltregels snijmais op zand- en lössgrond

  9 oktober 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Flora en Fauna, Bodemgebruik, Flora en Fauna
  Weet u al hoe u volgend jaar de nieuwe teeltregels snijmais op zand- en lössgrond gaat toepassen? Op de beurs AgroTechniek Holland bleek dat ongeveer 40 procent van de maistelers heeft nog...
 • 10 tips om veilig aan de weg te werken

  9 oktober 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Heb jij ook het lef? Samen werken we veilig en vlot! Waarom? Het geeft een goed gevoel en zo zorgen we goed voor elkaars veiligheid. En, we maken weggebruikers er ook nog eens blij mee....
 • Maak een vliegende start met de oriëntatiecursus Dronewerker

  Maak een vliegende start als dronepiloot

  9 oktober 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Gewasbescherming, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Mest, Toekomstige ontwikkelingen
  Misschien denkt u er over om drones en het verzamelen van data als dienst aan te gaan bieden. Laat u informeren over hoe u alle mogelijkheden optimaal benut. Bijvoorbeeld het gebruik van de...
 • Klein bedrijf vaker slachtoffer van digitale inbraak

  8 oktober 2018
  Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Bij steeds meer kleine bedrijven worden pogingen ondernomen om via phishing digitaal in te breken. Uit onderzoek van Alert Online blijkt dat dit percentage ten opzichte van 2018 ook nog...
 • Minister Schouten: Verbod op sleepvoet gaat door

  3 oktober 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Het verbod op de toepassing van de sleepvoetbemester op grasland, gelegen op klei- en veengrond, gaat door. Het betekent dat er vanaf 1 januari 2019 overgestapt moet worden op alternatieven...
 • Gevolgen droogte

  3 oktober 2018
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap
  De droogte van afgelopen zomer heeft ook voor verschillende cumelabedrijven invloed gehad op de bedrijfsvoering. Voor sommigen kwam er extra werk, maar het gevoel is dat er vooral veel...
 • VCA

  Belangrijkste actiepunten VCA**-norm 2018 in beeld

  3 oktober 2018
  Bedrijf en economie, Certificering
  Ieder jaar helpt CUMELA Advies een groot aantal cumelabedrijven met de certificering voor onder meer ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, CO2 Prestatieladder, SVMS 007, GMP B3...
 • Gebr. Van der Poel maakt een punt van nul

  3 oktober 2018
  Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer
  Cumelabedrijf Gebr. Van der Poel, RDW, Don Opleidingen B.V. en Bedrijvenvereniging Oostplaat onlangs toegetreden tot het netwerk van verkeersveiligheidsambassadeurs in Zuid-Holland. Ze gaan...
 • De CUMELA Inspiratiedagen 2019

  2 oktober 2018
  Organisatieinformatie, CUMELA Inspiratiedagen
  Ook in 2019 organiseert uw brancheorganisatie de CUMELA Inspiratiedagen. Tijdens dit evenement neemt u deel aan inhoudelijke workshops, u hoort inspirerende sprekers, bezoekt mooie...