Nieuws

 • KeurMest

  Reageer op inhoud ketencertificaat KeurMest

  28 juni 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  Op de website www.mestafzetcontrole.nl/consultatie zijn de voorstellen voor de certificering voor de mestketen gepubliceerd. Maak gebruik van de mogelijkheid om uw stem te laten horen en...
 • KLIC-actualiteiten: Overgangstermijn voor vectorbestanden

  28 juni 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Niet alle netbeheerders kunnen vanaf 1 juli alle kaarten in vectorbestanden aanleveren nadat u als grondroerder een KLIC-melding heeft gedaan. Deze netbeheerders blijven vooralsnog volgens...
 • In het bezit van een GPS-systeem? Help de taskforce

  26 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest
  Zorg ervoor dat het proces-verbaal na diefstal van een GPS-syteem volledig wordt ingevuld. Die oproep doet de landelijk taskforce van de politie die zich bezighoudt met de diefstallen van...
 • Hoge boete voor niet voorkomen letsel bij werknemer

  26 juni 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Een werknemer valt door een sparing in de vloer naar beneden. Wie is er verantwoordelijk: de hoofdaannemer of de onderaannemer. Via deze rechtspraak wordt daar meer duidelijkheid over...
 • Overlast door eikenprocessierups

  26 juni 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Hoe kunnen werknemers beschermd worden tegen de eikenprocessierups? Vanuit de leden van CUMELA Nederland komen veel vragen hierover. Richting eind juni is het een probleem waar ondernemers...
 • Veel belangstelling voor Veilig Vakwerk

  25 juni 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Veilig Vakwerk is een digitale tool om toolboxen te geven en werkplekinspecties uit te voeren. Steeds meer bedrijven maken er gebruik van deze dienst!
 • Verslag sectie Agrarisch loonwerk van juni 2019

  19 juni 2019
  Agrarisch loonwerk
  Hieronder vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie Agrarisch loonwerk van 6 juni 2019. Heeft u opmerkingen of vragen of wilt u reageren? Stuur dan...
 • Duidelijkheid over vanggewassen na (korrel)mais

  18 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik, Mest
  Wat is de uiterste inzaaidatum van het vanggewas na korrelmaïs? Half juni ontstond op social media discussie hierover. Dit naar aanleiding van informatie op de website van de RVO. Na vragen...
 • Week van 'Veilig op 1' in agrarisch en groen

  18 juni 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Een week lang extra stilstaan bij het onderwerp veiligheid. Ook u kunt hier aan meedoen. Onder meer CUMELA Nederland, maar ook andere brancheorganisaties, doen dat tijdens de week '...
 • Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

  12 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Aanwenden meststoffen, Eerlijke mestketen
  De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de...
 • Lajos Bax aan de slag als adviseur Scholing

  12 juni 2019
  De arbeidsmarkt is krap en het aantal vacatures hoog, waardoor scholing nog belangrijker wordt. Een andere uitdaging is bestaande medewerkers te behouden en bij te scholen. Vanwege deze...
 • Het bedrijf, personeel en materieel film je zelf

  12 juni 2019
  Organisatieinformatie, Jongerendagen
  Een krachtige bedrijfs- of projectfilm op Social Media is een top-middel om aan opdrachtgevers en nieuwe werknemers te laten zien waar het bedrijf en de medewerkers toe in staat zijn....
 • Alleen bij uitzonderingen chemie op sportvelden

  12 juni 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek
  Vanaf volgend jaar mag er op sportvelden alleen in uitzonderingssituaties nog chemie worden gebruikt. Dit heeft Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in de...
 • Week van de RIE: 17 tot en met 21 juni 2019

  12 juni 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Tijdens de week van de risico-Inventarisatie en evaluatie (RI&E) maakt Stigas het extra aantrekkelijk om de veiligheidsrisico's op het bedrijf te laten inventariseren. Met een RI...
 • Enquête naar harmonisatie van veiligheidseisen voor mobiele machines

  Enquête naar gebruikerservaringen met mobiele machines

  5 juni 2019
  Verkeer en vervoer, Voertuigeisen
  De Europese Commissie is bezig met een onderzoek naar de harmonisatie van veiligheidseisen voor mobiele machines en werktuigen. Met een enquête onder gebruikers van mobiele machines worden...
 • Duurzaamheid en milieukosten calculeren met DuboCalc

  5 juni 2019
  Digitalisering, Digitalisering, Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Digitalisering, Duurzaam ondernemen
  Steeds meer opdrachtgevers vragen om een duurzame inschrijving. Om duurzaamheid en milieukosten inzichtelijk te maken ontwikkelde Rijkswaterstaat DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator). Komt...
 • Veel media-aandacht voor GPS-diefstallen

  5 juni 2019
  De afgelopen dagen is er veel media-aandacht voor de grote hoeveelheid GPS-diefstallen. Naast diverse regionale kranten en lokale omroepen kwam afgelopen maandag de redactie van Hart van...
 • Wet Arbeidmarkt in Balans aangenomen

  5 juni 2019
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Sociale Zekerheid
  De Eerste Kamer heeft 28 mei jl. ingestemd met de Wet Arbeidsmarkt in Balans. In een laatste poging van Minister Koolmees om de Kamerleden tot vòòr stemmen te verleiden kwam hij op 24 mei...
 • Een professionele bedrijfsvideo maak je zelf!

  4 juni 2019
  Organisatieinformatie, Jongerendagen
  Hoe zet je jouw bedrijf op de kaart? Wil je dat opdrachtgevers en nieuwe personeelsleden jou vinden? Zorg dan dat je online zichtbaar bent met mooie content, zoals een bedrijfsfilm of -...
 • Nog geen verbod asbestdaken

  4 juni 2019
  De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor het verbod op asbestdaken verworpen. De Eerste Kamer is voor een verbod maar vindt een verbod per 2028 te overhaast.