Nieuws

 • 20 vouchers CUMELA PO-scan beschikbaar

  29 augustus 2018
  Personeel en arbeid, Personeelsinstrumenten
  Valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van de CAO LEO en de bedrijfstakregelingen Colland/BPL? Dan komt u in aanmerking voor een voucher voor de CUMELA PO-scan (Personeel en Organisatie-...
 • Uitleg SZW beleidsregels 'de zieke werknemer'

  28 augustus 2018
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Er is veel te doen over de privacy wetgeving in relatie tot een zieke werknemer. Wat mag een werkgever wel of niet vragen aan een zieke werknemer en wat mag wel of niet worden vastgelegd?...
 • Marktdag Aanbesteden Flevoland

  28 augustus 2018
  E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Subsidies en investeringsregelingen, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Recht en regelingen, Subsidies en investeringsregelingen
  Bent u partner van het waterschap en overheden? Bent u als aanbestedende dienst benieuwd naar de laatste ontwikkelingen bij de marktpartijen en hoe zij met MVO thema’s omgaan? Komt u graag...
 • Al 63 bestuurders ondertekenden de integriteitsverklaring!

  Al 63 bestuurders ondertekenden de integriteitsverklaring!

  24 augustus 2018
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Organisatieinformatie, Communicatie en huisstijl
  De cumelasector maakt een statement voor eerlijk ondernemen. Alle bestuurdersleden ondertekenen een integriteitsverklaring waarin zij onder andere verklaren ‘naar eer en geweten’ te zullen...
 • Uitrijdverbod breed uitgesteld, zowel gras- als bouwland

  23 augustus 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Minister Schouten van LNV heeft uitstel verleend van het uitrijdverbod voor zowel gras- als bouwland. Ook de plicht tot het telen van vanggewassen en groenbemesters is uitgesteld.
 • Hackers stelen salaris

  21 augustus 2018
  Bedrijf en economie, Personeel en arbeid
  Verzorgt u de salarisadministratie van uw medewerkers? Wees dan alert als u per mail een verzoek krijgt het salaris van een medewerker op een ander rekeningnummer te storten. De...
 • Sportveldbeheer in 2020 chemievrij haalbaar en betaalbaar?

  20 augustus 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Drie brancheverenigingen luiden de noodklok: “De sector is er klaar voor, nu de beheerders nog!” De Green Deal Sportvelden is een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse partijen met als...
 • Bandbreedtes gehaltes mestsoorten

  15 augustus 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Om ondernemers te ondersteunen in het gesprek over onwaarschijnlijke gehaltes in diverse meststromen is een tabel met eerlijke waarden opgesteld. Download en gebruik deze lijst met...
 • Ontbijtsessie ATH: Ruwvoer van de toekomst, hoe dan?

  15 augustus 2018
  De sectie Agrarisch loonwerk nodigt de leden van CUMELA Nederland van harte uit voor de IJzersterk naar morgen-ontbijtsessie op vrijdag 14 september a.s. tijdens AgroTechniek Holland. Het...
 • Goed nieuws voor de werkgever, nu nog beter!

  15 augustus 2018
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO, Regelgeving rondom arbeid
  Op 13 juli 2018 publiceerden wij een CUMELA exclusief artikel over de aangenomen wet voor het declareren van de door werkgevers betaalde transitievergoeding. Dit was goed nieuws voor de...
 • Droogtesituatie noopt minister Schouten tot nemen maatregelen

  8 augustus 2018
  Mede naar aanleiding van de oproep van CUMELA Nederland van vorige week om op korte termijn duidelijkheid te geven, heeft minister Carola Schouten van LNV in een kamerbrief aangegeven welke...
 • CUMELA verzoekt om uitstel uitrijverbod mest

  1 augustus 2018
  Door de aanhoudende droogte kan er op veel land geen dierlijke mest worden uitgereden. De wettelijke deadline van 1 september a.s. om mest te mogen uitrijden nadert echter met rasse...
 • Recycling en groenverwerkers moeilijk te verzekeren

  1 augustus 2018
  Bedrijf en economie, Recht en regelingen
  Verschillende media als Het Financiële Dagblad en de NOS luidden deze week de noodklok over de verzekerbaarheid van risicovolle beroepen. Ook binnen de cumelasector hebben bedrijven die...
 • Overzicht Drift Reducerende Technieken (DRT) gewijzigd

  27 juli 2018
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  De Technische Commissie Techniekbeoordeling heeft eind juli 2018 een actuele lijst gepubliceerd met Drift Reducerende Technieken (DRT). Toegevoegd zijn de volgende technieken: een nieuwe...
 • Extreme hitte en droogte, wat nu?

  26 juli 2018
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest
  Extreme hitte en droogte, CUMELA Nederland in gesprek over noodzaak tot nemen van maatregelen.
 • Private aanvulling op de WW en WGA

  24 juli 2018
  Per 1 januari 2016 zijn de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA premie gewijzigd. Hierbij wordt de maximale duur van de WW uitkering geleidelijk teruggebracht van 38 maanden in 2015 naar...
 • Subsidieregeling DAW loonwerkbedrijven Gelderland 2018

  20 juli 2018
  Bedrijf en economie, Subsidies en investeringsregelingen, Subsidies en investeringsregelingen
  Provincie Gelderland heeft de inhoud en de voorwaarden gepubliceerd van de investeringsregeling voor (agrarische) loonwerkers. Deze gaat per 1 oktober 2018 open. Eerder deze week is bekend...
 • CUMELA Nederland sluit aan bij Toolbox Emissiebeperking

  19 juli 2018
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Milieu en omgeving, Activiteitenbesluit, Afvalstoffen
  Naast Nefyto, de Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland heeft ook CUMELA Nederland zich aangesloten bij de Toolbox Emissiebeperking. Met de Toolbox willen de betrokken partijen...
 • Lestrekker en aanhangwagen voor opleiding T-rijbewijs

  Invoering T-rijbewijs verbetert verkeersveiligheid

  19 juli 2018
  Verkeer en vervoer, Rijbewijs en vakbekwaamheid, Veilig landbouwverkeer
  Op 1 juli 2015 is het T-rijbewijs voor bestuurders van (land)bouwvoertuigen ingevoerd. Bestuurders krijgen daarmee een groter bewustzijn van de risico’s van het rijden met (land)...
 • Doe meer aan preventie tekenbeten

  19 juli 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Werkenden in het groen weten veel over de risico’s van teken. Zij zijn zich ervan bewust dat zij beschermende maatregelen moeten nemen en zich ook regelmatig moeten controleren. Maar er is...