Nieuws

 • Partners Green Deal Sportvelden vragen Tweede Kamer om duidelijkheid

  11 april 2019
  Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Onkruidbestrijding, Milieu en omgeving
  Per 1 januari 2020 wordt geen gebruik meer gemaakt van gewasbeschermings-middelen en biociden op sportgrasvelden, met uitzondering van beschreven situaties conform Integrated Pest...
 • Steun voor milieuvriendelijke sportvelden via SBIR-subsidie

  11 april 2019
  Bodemgebruik, Flora en Fauna, Duurzaam ondernemen, Subsidies en investeringsregelingen, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Onkruidbestrijding, Subsidies en investeringsregelingen
  Op 1 april is de zogenaamde innovatiecall milieuvriendelijke sportvelden opengegaan. Middels een SBIR, een gefaseerde competitie, krijgen ondernemers de kans om subsidie te krijgen voor...
 • Opgelet: de GPS laad- en loslocatie kan onbetrouwbaar zijn door reset GPS

  11 april 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  CUMELA Nederland roept ondernemers op om te controleren dat de laad- en loslocatie, die door de AGR/GPS-apparatuur wordt verzonden naar RVO, overeenkomt met de werkelijke laad- en...
 • Hoe ziet een verplichte datalekmelding eruit?

  10 april 2019
  Digitalisering, Personeel en arbeid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Vanaf januari 2016 is het al verplicht om grote en risicovolle datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Maar sinds 25 mei 2018 moet intern worden gedocumenteerd welke...
 • 15 - 21 april: Week van de teek - Controleer weer op teken!

  10 april 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  De start van de lente is ook het begin van het tekenseizoen. Wie in het groen werkt loopt een verhoogd risico op een tekenbeet. En daarmee een groter risico op de ziekte van Lyme....
 • Onttrekkingsverbod oppervlaktewater grotendeels van de baan

  9 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  Op 1 april was het oppervlaktewatersysteem in het waterschap Aa en Maas voldoende hersteld om het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in te trekken. Op de hoge zandgronden was het...
 • Vacatures in bestuur Meststoffendistributie

  9 april 2019
  Mest, Toekomstige ontwikkelingen
  In het bestuur van de sectie Meststoffendistributie ontstaan tegen het eind van dit jaar twee vacatures. Graag krijgen we van de leden suggesties voor nieuwe bestuursleden.
 • Wijziging in omgaan met storingsmelding mestapparatuur door NVWA

  9 april 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Als er een storing ontstaat in de bemonsterings- of AGR/GPS-apparatuur, doet u een storingsmelding bij de NVWA. Meestal krijgt u dan een storingsnummer en mag u nog 24 uur doorwerken met...
 • De maat van mest

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot...
 • Exportpositie naar Frankrijk onder druk

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  De NVWA heeft CUMELA Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te...
 • Inwendige inspectie stalen mestsilo’s

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  Stalen mestsilo’s waarvoor een nieuwe referentieperiode moet worden vastgesteld, moeten daarvoor sinds 1 maart 2019 inwendig worden geïnspecteerd. Dit vloeit voort uit de nieuwe,...
 • Mest zonder VDM vervoeren? Niet doen!

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  Heeft u de afgelopen dagen de flyer ‘niet doen!' ontvangen? In deze flyer van CUMELA Nederland en TLN worden ondernemers opgeroepen om nooit zonder Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen...
 • Registratie en kenteken (land)bouwvoertuigen in najaar 2019

  Ministerraad akkoord met registratie van (land)bouwvoertuigen

  5 april 2019
  Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer, Voertuigeisen
  De Ministerraad heeft vrijdag 5 april ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel voor generieke registratie van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg. Binnenkort wordt het wetsvoorstel voor...
 • Nuancering Generieke Poortinstructie

  4 april 2019
  Bedrijf en economie, Certificering, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Recht en regelingen
  Deze week is de Generieke Poortinstructie (GPI) van kracht geworden. Een initiatief van een groot aantal, grotere aannemers. Hoewel veel cumelaondernemers hier nu mee te maken hebben, is...
 • Brug Groeneweg in Schalkwijk weer open voor landbouwverkeer

  Brug Groeneweg in Schalkwijk weer open voor landbouwverkeer

  4 april 2019
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  De gemeente Houten trekt het verkeersbesluit met een tonnage- en aslastbeperking voor de brug in de Groeneweg ter hoogte van de Achterdijk in. De borden met de beperkingen worden ook...
 • Omzetstijging gerealiseerd in 2018

  4 april 2019
  Bedrijf en economie, Kengetallen
  Steeds meer bedrijven leveren de jaarrekening 2018 aan voor deelname aan de kengetallenvergelijking CUMELA Kompas Analyse. Het is interessant om te kijken wat de eerste indruk is van de...
 • Digitaliseringsmarkt geeft stof tot nadenken

  4 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Digitalisering, Digitalisering, Digitalisering
  Overzichtelijk, praktisch en flexibel, dat is wat de bezoekers van de digitaliseringsmarkt van hun systeem verwachten. Tijdens de digitaliseringsmarkt hebben ruim 200 leden kennis gemaakt...
 • Nieuwe btw-nummers voor eenmanszaken

  4 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Financieel beheer, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Alle eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens(AP) voor een...
 • Welke rol spelen cumelabedrijven in de precisielandbouw

  4 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Digitalisering, Digitalisering, Digitalisering
  Tot en met 15 juni krijgen cumelabedrijven via een Europese enquête de kans om hun rol in de precisielandbouw te benadrukken. CUMELA Nederland roept ondernemers op om deze kans te grijpen....
 • Fraudehelpdesk waarschuwt voor vele valse e-mails

  2 april 2019
  Agrarisch loonwerk, Digitalisering, Digitalisering, Digitalisering
  De Fraudehelpdesk waarschuwt dat er veel valse e-mails in omloop zijn. In een actueel overzicht kunt u zien welke oplichters op dit moment pogingen doen om gegevens in handen te krijgen of...