Nieuws

 • AVG: hoe gaat het ermee?

  17 september 2018
  Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Net voor de zomer konden we er niet omheen: de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In iedere mailbox waren talloze e-mails te vinden over gewijzigde...
 • Mestsector lanceert gedragscode KeurMest

  14 september 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  De gezamenlijke mestsector heeft vrijdag de gedragscode KeurMest® in gebruik genomen. Met ondertekening geven veehouders, eindgebruikers (bijv. akkerbouwers, mestverwerkers), transporteurs...
 • Eerste certificaten reinigen mestopslag voor Appel Bouw en Beutech

  14 september 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Kiwa heeft per 1 juli 2018 Appel Bouw en Beutech Agro uit Steenwijk als eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd voor het veilig en verantwoord reinigen van mestopslagsystemen volgens...
 • Belangrijkste actiepunten nieuwe VCA*-norm in beeld

  13 september 2018
  Bedrijf en economie, Certificering, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Scholing
  Ieder jaar helpt CUMELA Advies een groot aantal cumelabedrijven met de certificering voor onder meer ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, CO2 Prestatieladder, SVMS 007, GMP B3...
 • Start campagne: Modder op de weg? Gas los!

  13 september 2018
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Het oogstseizoen is begonnen. Landbouwvoertuigen rijden af en aan door het buitengebied om de oogst van het land te halen. In combinatie met natte weersomstandigheden kan er modder op de...
 • Plaats modderborden bij gladde wegen

  Gladde wegen: modderborden en schoonmaken

  12 september 2018
  Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer, Wegbeheer en infrastructuur
  Vervuilde en gladde wegen tijdens de najaarsoogst leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens deze oogstperiode moeten cumelabedrijven extra alert zijn op een vervuild wegdek....
 • Kort verslag bestuursvergadering sectie Agrarisch loonwerk

  10 september 2018
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Gewasbescherming, Automatisering, Automatisering
  Hieronder vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie Agrarisch loonwerk van 9 mei 2018. Heeft u opmerkingen, vragen of wilt u reageren? Stuur dan een...
 • Vraag subsidie Praktijkleren aan voor 17 september!

  6 september 2018
  Personeel en arbeid, Scholing
  Heeft u afgelopen schooljaar als leerbedrijf een steentje bijgedragen aan het opleiden van een BBL’er tot aankomend vakman of -vrouw? Voor het goed en zorgvuldig begeleiden van een BBL’er...
 • Ontbijtsessie ‘Ruwvoer van de Toekomst’ ook voor akkerbouwloonwerk van belang

  5 september 2018
  Het advies over de ontwikkelrichting richting grondgebondenheid, namelijk 65% eiwit van eigen bedrijf in 2025, heeft niet alleen invloed op de melkveehouderij. Om dit percentage te halen...
 • VIP-demo bodem en berijding bietenoogst voor loonwerkers

  5 september 2018
  Aansluitend op de ontbijtbijeenkomst ‘Ruwvoer van de toekomst’ van CUMELA Nederland wordt vrijdagochtend 14 september een velddemo speciaal gericht op loonwerkers georganiseerd. Hierin...
 • Premies werkhervattingskas 2019 bekend

  5 september 2018
  Voor kleine en middelgrote werkgevers zijn de sectoraal vastgestelde Ziektewet en WGA-premies ieder jaar weer van belang. De premies voor 2019 zijn deze week bekend gemaakt. Er zijn geen...
 • Kom alles te weten over Veilig Vakwerk op ATH

  5 september 2018
  Enkele maanden geleden heeft CUMELA Nederland de dienst Veilig Vakwerk geïntroduceerd. Met deze dienst regel je eenvoudig dat alle werknemers toolboxen ontvangen op hun telefoon. Ook voor...
 • Meld problemen met inleveren gewasbeschermingsmiddelen

  5 september 2018
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming, Milieu en omgeving, Afvalstoffen
  Momenteel is onderwerp van gesprek tussen landbouwbedrijfsleven, overheid en waterschappen of het huidige convenant voor het afvoeren van restanten en lege (schoongespoelde) verpakkingen...
 • GWW-kansen in de klimaatbestendige stad

  5 september 2018
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  De waarde van goede samenwerking tussen brancheorganisaties kent CUMELA Nederland op diverse onderwerpen. Zo ervaren we bijvoorbeeld ook een prettige samenwerking met onze collega’s van MKB...
 • Barbecue Overijssel uitgesteld

  4 september 2018
  Organisatieinformatie
  op zaterdag 8 september stond er een barbecue met daarvoor een mountainbiketocht gepland. Dit gaat helaas niet door.
 • Drentse Mondenweg toch niet afgesloten

  31 augustus 2018
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  De afsluiting van de Drentse Mondenweg tijdens de oogstperiode is door de inzet van CUMELA Nederland, landbouwvereniging de Monden en LTO Noord van de baan voor landbouwverkeer. De...
 • Breure scoort met veilig landbouwverkeer

  30 augustus 2018
  Verkeer en vervoer, Wegbeheer en infrastructuur
  Pas was het weer raak, een columnist die te keer ging tegen het landbouwverkeer, de jeugdige bestuurders en de grote voertuigen. Dit keer in het Reformatorisch Dagblad. Onze regiobestuurder...
 • Wel of niet bemesten na oogst maïs

  29 augustus 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Veelvuldig is de vraag gesteld: Mag er na de (vroege) oogst van maïs nog een bemesting uitgevoerd worden voordat het vanggewas wordt ingezaaid? Het Ministerie van LNV geeft aan dat dit niet...
 • Ruwvoer van de toekomst, hoe dan?

  29 augustus 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik
  Deze droge zomer laat nog eens duidelijk zien dat het telen van ruwvoer geen automatisme is. Waar dient de ruwvoerteelt nog meer rekening mee te houden in de toekomst (bindend advies...
 • Gevaarlijke gassen uit maiskuilen

  29 augustus 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  In zowel Nederland als Duitsland zijn de afgelopen week een aantal gevaarlijke situaties rond maiskuilen ontstaan. Doordat de mais erg jong is ingekuild en er nog veel stikstof in het gewas...