Nieuws

 • NVWA controleert vervoersbewijzen

  26 maart 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Bent u actief in de mestdistributie, dan heeft u onlangs een brief van de NVWA ontvangen. Hierin wordt u geattendeerd op het juist gebruik van het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM...
 • Update: delen gegevens werknemers met hoofdaannemers

  25 maart 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Welke gegevens moet een onderaannemer verstrekken aan de opdrachtgever/hoofdaannemer? Op die vraag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nu een antwoord gegeven. De vragen en antwoorden van...
 • Online Werk en longen check gelanceerd

  21 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Blootstelling aan stoffen tijdens werk kan effect hebben op de gezondheid van werknemers. Daarom lanceerden Long Alliantie Nederland en het Longfonds de Werk en longen check. Met deze...
 • Belangrijkste eisen Groenkeur op een rij

  20 maart 2019
  Bedrijf en economie, Certificering
  Ieder jaar helpt CUMELA Advies een groot aantal cumelabedrijven met de certificering voor onder meer ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, BRL 7000, CO2 Prestatieladder, SVMS...
 • Hoe (on)tevreden bent u over uw aanbestedende dienst?

  20 maart 2019
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Recht en regelingen, Aansprakelijkheid
  Heeft u wel eens een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart in een aanbestedingsprocedure? Of heeft u dit juist niet gedaan vanwege mogelijk negatieve...
 • Cumelabedrijven op Innovatiefestival Gevaarlijke Stoffen

  20 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  Om bedrijven te helpen om veiliger te werken met (gevaarlijke) stoffen, stimuleert Nederlands Focal point het delen van kennis en goede praktijken: tussen bedrijven, branches in Nederland...
 • Veilig en gezond werken heeft topprioriteit

  20 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Alle dagen van het jaar is veiligheid belangrijk, maar vandaag op de Bewust Veilig Dag staan we er extra bij stil. Doet u ook mee? Werken uw medewerkers veilig met de aftaktussenas? Stuur...
 • Digitalisering: In welke fase bevindt u zich?

  20 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Automatisering, Grondverzet en cultuurtechniek, Automatisering
  Donderdag 28 maart ontmoeten we u graag bij onze Algemene Ledenvergadering en digitaliseringsmarkt. Op de digitaliseringsmarkt nemen we u mee in de verschillende fasen van digitalisering en...
 • Terugblik op 2018 door Wim van Mourik

  19 maart 2019
  Organisatieinformatie, CUMELA Bestuurder, Jaarstukken CUMELA Nederland
  2018 was het jaar dat begon met de Inspiratiedagen en het jaar waarin we afscheid namen van Hannie Zweverink, na 26 jaar trouwe dienst. Met het vertrek van Hannie verlaten we het tijdperk...
 • Kom naar ikbentransport.nl!

  23 maart: Transportevent ikbentransport.nl

  15 maart 2019
  Personeel en arbeid, Scholing
  In Roosendaal wordt op 23 maart het doe-evenement ‘ikbentransport.nl’ georganiseerd voor potentiële medewerkers in o.a. de cumelasector.
 • Vervelende fout in de omzetopgave

  14 maart 2019
  Organisatieinformatie
  Er ging iets mis met de mail die u als lid dinsdagmiddag 12 maart van ons ontving. In deze mail vroegen we u, ten behoeve van de contributievaststelling, uw omzet aan ons door te geven....
 • Deelnemers gezocht voor evaluatie Veilig Vakwerk

  14 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Inmiddels is het ruim een jaar geleden dat Veilig Vakwerk is geïntroduceerd. 180 bedrijven maken gebruik van de dienst. Dat is bijna 1 op de 11 leden! Daarmee is Veilig Vakwerk een succes...
 • Actie bij Eerste Kamer tegen hoge premie voor tijdelijk werk

  13 maart 2019
  "Let op de jongeren", zegt Carolien van Vliet, van loonbedrijf Van Vliet, "door een nulurenovereenkomst kun je ervaren wat het werk met je handen mooi maakt." Zij zei...
 • Staat u dit jaar op 20 maart ook extra stil bij veiligheid?

  13 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Verkeer en vervoer
  Woensdag 20 maart 2019 is de derde editie van ‘Bewust Veilig’. Dit jaar willen we nog meer medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners bereiken en heeft CUMELA Nederland zich bij dit...
 • Kort verslag bestuursvergadering sectie Agrarisch loonwerk van 31 januari 2019

  12 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Gewasbescherming, Automatisering, Certificering, Duurzaam ondernemen, Automatisering, Duurzaam ondernemen
  Hieronder vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie Agrarisch loonwerk van 31 januari 2019. Heeft u opmerkingen of vragen of wilt u reageren? Stuur...
 • Verzoek tot insturen analyseresultaten in de GMP+ Monitoring database

  12 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Certificering
  CUMELA Advies maakt bekend dat GMP vraagt om uiterlijk voor 29 maart 2019 de laatste resultaten van 2018 in te sturen. Deze worden vervolgens anoniem gedeeld met de community. Hoe u de...
 • Waterschapsverkiezingen kans voor cumelasector

  6 maart 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek
  Op 20 maart vinden, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, de verkiezingen voor de waterschappen plaats. In totaal zijn er ongeveer 70 bestuursstoelen te vergeven...
 • Toegankelijke dienstverlening voor laaggeletterden

  6 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Toegankelijke dienstverlening vanuit het perspectief van laaggeletterden: winst voor iedereen! Heeft uw organisatie de ambitie om haar dienstverlening toegankelijk te maken voor mensen die...
 • Boetes voor niet naleven Arbowet omhoog

  6 maart 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Op dit moment mag de Inspectie SZW bij niet naleven van de de Arbowet een eis stellen of een waarschuwing geven. Dit verandert dit jaar; de Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om direct een...
 • Uw omzetopgave 2019

  5 maart 2019
  Organisatieinformatie
  Bent u lid van CUMELA Nederland? Dan ontvangt u binnenkort een e-mail met het verzoek om uw omzet over 2018 aan ons door te geven. Eind maart ontvangt u uw contributiefactuur. Met uw...