Nieuws

 • Crisis dreigt door te weinig actie in stikstof

  4 oktober 2019
  Bodemgebruik, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Bodemgebruik, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Mest, Stikstof (PAS), Bestemmingsplannen, Stikstof (PAS)
  'Een nieuwe crisis dreigt wanneer en niet meer gebeurt om een doorbraak in de vergunningverlening te forceren', zegt Teun Jansen, specialist stikstof (PAS) bij CUMELA Nederland....
 • Wat doet Cumela rondom PFAS?

  2 oktober 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Bij de CUMELA-Ondernemerslijn krijgen we veel vragen over PFAS en de toepassing van grond. Onze bedrijvenadviseurs zitten dagelijks om tafel met ondernemers in het Grondverzet &...
 • PFAS zorgt voor stuwmeer aan moeilijk toepasbare grond

  2 oktober 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Waar kan grond met een verontreiniging van PFAS worden toegepast? Dat is het grootste knelpunt waar ondernemers in de cumelasector momenteel tegenaan lopen, vooral omdat er totaal geen...
 • Privacy en zieke werknemers

  2 oktober 2019
  Regelgeving rondom arbeid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  In oktober staan de persoonsgegevens van zieke werknemers centraal. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) lanceerde recent een nieuwe website met praktische hulp voor het MKB. Op: https://...
 • Bliksem-enquête over PFAS

  2 oktober 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Legt PFAS ook uw werken stil? Of dreigt dat binnenkort te gebeuren? Kunt u uw mensen aan het werk houden of wordt dat lastig? Beantwoord alstublieft 7 vragen in deze enquête.
 • Cumela organiseert webinar over PFAS

  Cumela organiseert webinar over PFAS

  30 september 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Cumela organiseert exclusief voor haar leden een webinar over PFAS. PFAS is volop in het nieuws en houdt de cumelasector flink bezig. Wat betekent de aanwezigheid van PFAS in de bodem voor...
 • Fertigarant

  Fertigarant: certificaat voor gegarandeerde mestkwaliteit

  27 september 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Continue mestverwerkers die een dikke fractie met stabiele gehaltes produceren kunnen zich binnenkort laten certificeren. Het certificaat borgt dat zij een organische meststof produceren...
 • Uitnodiging Symposium Mestverwaarden

  27 september 2019
  Mest, Export en verwerking
  Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseert het Nederlands Centrum Mestverwaarding een symposium samen met Duurzaam Landleven Bernheze en de Rabobank. Tijdens het symposium worden onder andere...
 • Cursus De Mestketen

  Nieuwe e-learning over de Mestketen

  27 september 2019
  E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Mest, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Binnen de e-learning Bodem en Bemesting is een nieuwe gratis module toegevoegd over de Mestketen. Deze module geeft instructie over de handelingen bij mesttransport en kan dus heel goed...
 • Reactie op Remkes: Cumela maakt zich grote zorgen over werkgelegenheid

  25 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Stikstof (PAS), Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Stikstof (PAS), Mest, Stikstof (PAS), Milieu en omgeving, Stikstof (PAS)
  Het advies dat de commissie Remkes in de laatste week van september presenteerde is volstrekt ontoereikend om op korte termijn projecten weer in gang te zetten. Cumela roept het kabinet...
 • Begrip voor behoefte tot actievoeren

  25 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Mest
  "Regelmatig worden we door leden benaderd om acties of actiegroepen te ondersteunen", zegt Janneke Wijnia, directeur van CUMELA Nederland. "Met name de grote hoeveelheid en...
 • Vraag naar groene machinist blijft stijgen

  25 september 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Grond en bagger, Personeel en arbeid, Scholing
  Binnen de cumelasector blijft de vraag naar machinisten ‘groene’ machinisten stijgen. Groene machinisten hebben niet alleen verstand van grond maar ook van groen. Op initiatief van Sociale...
 • Wat te doen bij een mislukte onderzaai van maïs?

  25 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik
  Bij een mislukte onderzaai in maïs moet er voor of na 1 oktober, na de oogst van maïs, alsnog een vanggewas ingezaaid worden. Daarbij mag ook de keus gemaakt worden uit gras, zo valt op te...
 • 1 oktober gaan nieuwe regels mestwegen in

  25 september 2019
  Per 1 oktober treden de in januari 2019 gepubliceerde nieuwe regels over het weegbewijs of weegbriefje in werking. Voldoet u al aan de nieuwe regels?
 • Plaats modderborden bij gladde wegen

  Gladde wegen: modderborden en schoonmaken

  25 september 2019
  Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer, Wegbeheer en infrastructuur
  Vervuilde en gladde wegen tijdens de najaarsoogst leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens deze oogstperiode moeten cumelabedrijven extra alert zijn op een vervuild wegdek....
 • Veilig Vakwerk is zeer eenvoudig in gebruik en voldoet aan de arbowetgeving en VCA-eisen.

  Veilig op 1 week. Dag 5!

  20 september 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Deze week organiseert het platform Zero Accidents de Veilig op 1-week. Elke dag brengt CUMELA daarom een veiligheidstip onder de aandacht. Vandaag: Veilig Vakwerk.
 • Cumelasector staat voor veilig werken!

  19 september 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Onlangs vond in Biddinghuizen de GroenTechniek Holland plaats, Nederlands grootste vakbeurs voor professionals in de openbare groene en grijze ruimte. Ruim 17.500 bezoekers lieten zich...
 • Trekker in, gordel om!

  Veilig op 1 week. Dag 4!

  19 september 2019
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer
  Deze week organiseert het platform Zero Accidents de Veilig op 1-week. Elke dag brengt CUMELA daarom een veiligheidstip onder de aandacht. Vandaag: de veiligheidsgordel.
 • Wat brengt Prinsjesdag de cumelaondernemer?

  18 september 2019
  Kostprijzen en index, Subsidies en investeringsregelingen
  Wat is de balans na Prinsjesdag 2019 voor de cumelaondernemers? Er zijn kleine pluspunten, die het voor werkgever en werknemer aantrekkelijker maken. Er zijn echter ook concrete minpunten,...
 • Vragen over bewijslast vanggewas na maïs

  18 september 2019
  Kom met duidelijkheid over de bewijslast rondom de onderzaai in maïs. Die vraag stelde Cumela onlangs aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op korte termijn...