Nieuws

 • Rode diesel mag in België worden getankt in landbouwvoertuigen

  Rode diesel tanken in België mag wel

  6 december 2018
  Verkeer en vervoer, Brandstof, Motorrijtuigbelasting en accijns
  In België rode diesel tanken in Nederlandse landbouwvoertuigen is gewoon toegestaan. Dit jaar was hierover onduidelijkheid ontstaan door handhaving van de Belgische douane. Het Belgische...
 • PAWW, een nieuwe premie die WW-recht repareert

  5 december 2018
  Bedrijf en economie, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO, Regelgeving rondom arbeid, Sociale Zekerheid
  Op 1 januari treedt er een verzamel-cao in werking: de PAWW. Dit staat voor private aanvulling WW en WGA. Het betekent dat werkgevers actie moeten ondernemen, maar voor de werknemer houdt...
 • Workshops CUMELA Inspiratiedagen 2019

  5 december 2018
  Organisatieinformatie, CUMELA Inspiratiedagen
  Op de tweede dag van de CUMELA Inspiratiedagen kiest u uit maar liefst zes workshops. Leer een mooie bedrijfsfilm te maken met uw smartphone, toon uw kracht en voorkom onverzekerbaarheid,...
 • Inschrijving Bedrijfsfilmfestival gesloten

  4 december 2018
  Organisatieinformatie, CUMELA Inspiratiedagen, Jongerendagen
  De inschrijving voor het Bedrijfsfilmfestival is gesloten! We hebben een mooie verzameling aan promotiemateriaal, project- en bedrijfsfilms ontvangen. Ruim voldoende om het festival en de...
 • Verwerkingsregister peilstok voor naleving AVG

  3 december 2018
  Recht en regelingen, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Leeft een organisatie de privacyregels goed na? De kwaliteit van het verwerkingsregister blijkt hierin toonaangevend te zijn. Hoe ziet dat er dan uit? Daarover heeft de Autoriteit...
 • Meer weten over Veilig Vakwerk? Bekijk de video

  29 november 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Met Veilig Vakwerk is het mogelijk toolboxen en werkplekinspecties te organiseren. Alles gaat digitaal en is efficiënt geregeld. Zo'n 100 bedrijven hebben zich in korte tijd aangemeld...
 • Jongerendagen: ‘Back to the future’

  29 november 2018
  Organisatieinformatie, CUMELA Inspiratiedagen, Jongerendagen
  Ben jij een jonge (toekomstig) ondernemer? Begin 2019 goed en de rest van je leven goed en kom naar de wintereditie van de Jongerendagen. Twee dagen in Egmond aan Zee met trainingen,...
 • Dacom, Rovecom en JoinData inleiders sectiebijeenkomst Agrarisch loonwerk

  28 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Automatisering, Bedrijf en economie, Automatisering, Automatisering
  Naast JoinData presenteren ook Rovecom (Gerben Donker) en Dacom op de ledenbijeenkomst sectie Agrarisch loonwerk welke actuele producten ze beschikbaar hebben voor de loonwerksector. Tevens...
 • Wat als alles mogelijk is?

  28 november 2018
  CUMELA Inspiratiedagen, Jongerendagen
  Droomt uw weleens over mooie en uitdagende klussen? Of hoopt u weleens op een grote zak geld, zodat u eindelijk die zo begeerde machine kan aanschaffen? Blijft het bij dromen of komen...
 • Bent u al deelnemer van KeurMest?

  28 november 2018
  Mest, Eerlijke mestketen
  Eind september is KeurMest gelanceerd. Een website waar alle schakels in de mestketen zich kunnen registeren. Doel hiervan is duidelijk te maken dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid...
 • Wanneer moet ik een BRL 9335 certificering halen?

  28 november 2018
  Milieu en omgeving, Opslag grond
  Wanneer u nog niet BRL 9335 gecertificeerd bent en wel grondbankactiviteiten uitvoert is het zeer raadzaam om de informatiebrochure BRL 9335 goed door te lezen over wat de mogelijkheden...
 • Kosten verder gestegen

  28 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Financieel beheer, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest, Personeel en arbeid
  Ook in 2018 hebben cumelabedrijven te maken met kosten die blijven stijgen. De Bedrijfskundig adviseurs van CUMELA Advies, André de Swart en Dieuwer Heins geven een toelichting: “In 2016 en...
 • De RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie)

  27 november 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid
  Kent u alle risico’s binnen uw bedrijf? Ook voor uw medewerkers en uw materieel? De RI&E is dé basis van uw arbobeleid.
 • Waterschappen worstelen met aanhoudende droogte

  26 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Bodemgebruik, Duurzaam ondernemen
  Diverse cumelabedrijven actief in agrarisch loonwerk kregen over 2018 een financiële tegenvaller te verwerken door de droogte, maar nu neemt de kans op tegenvallers in 2019 ook nog eens toe...
 • Wijzigingen in de regelgeving mestbeleid

  23 november 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  In 2019 wijzigen er weer een heel aantal regels in het mestbeleid. Op basis van informatie van RVO worden ze hieronder kort genoemd.
 • Pas op met export mestproducten naar Frankrijk

  23 november 2018
  Mest, Vervoeren meststoffen
  Ons bereiken veel berichten dat er een toenemende stroom van gehygiëniseerd digestaat en drijfmest naar Frankrijk wordt geëxporteerd. In vrijwel alle gevallen voldoet dit echter niet aan de...
 • Europa maakt de weg vrij voor nieuwe meststoffen

  23 november 2018
  Mest, Aanwenden meststoffen, Toekomstige ontwikkelingen
  Europa maakt de weg vrij voor de toelating van organische meststoffen op de Europese markt. Dat gebeurt via de inrichting van de eisen die straks gesteld gaan worden aan een CE-label....
 • Pilot landbouwverkeer op Zeelandbrug gaat door

  23 november 2018
  Tijdens een bestuurlijk overleg met de Zeeuwse gedeputeerde van der Maas, waaraan naast CUMELA Nederland ook ZLTO en de Zeeuwse wegbeheerders deelnamen is besloten om de pilot...
 • Buitenwerk: Promotiemagazines voor toekomstige medewerkers

  23 november 2018
  Organisatieinformatie, Promotiemateriaal, Personeel en arbeid, Scholing
  Jonge medewerkers en leerlingen van AOC's vertellen in de twee nieuwe magazines Buitenwerk over het werken in de cumelasector. Doelgroep zijn de leerlingen van het VMBO (én hun ouders...
 • Hero Dijkema legt de regels rondom het trekkerkenteken uit

  22 november 2018
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Voertuigeisen
  Op 13 december gaat de Tweede Kamer met de minister in overleg over de brief waarin de aankondiging van het wetsvoorstel voor de registratie en kentekening van trekkers staat. Ook de APK-...