Nieuws

 • Prijsverloop dieselolie

  Flinke stijging in prijsindex dieselolie

  8 oktober 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Kostprijzen en index, Grondverzet en cultuurtechniek
  Door de ontwikkelingen in het Midden-Oosten is de prijs van diesel in begin september fors gestegen. De gemiddelde prijs in september ligt hierdoor bijna 3 procent hoger. Richting het einde...
 • De belangrijkste vragen over PFAS op een rij

  7 oktober 2019
  PFAS, Opslag grond
  Dagelijks beantwoordt de CUMELA-Ondernemerslijn veel vragen over PFAS. Wij zetten hier de belangrijkste daarvan op een rij.
 • Cumela nog bezorgd over geboden oplossing stikstof

  5 oktober 2019
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Bedrijf en economie, Bedrijfsorganisatie, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Subsidies en investeringsregelingen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Grond en bagger, Stikstof (PAS), Mest, Stikstof (PAS), Milieu en omgeving, Stikstof (PAS), Subsidies en investeringsregelingen
  Namens alle ondernemers van Nederland hebben koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hun zorgen uitgesproken over de op dierendag gepresenteerde oplossing door minister van Landbouw...
 • Het ontbreken van een arbeidsovereenkomst kan geld kosten

  4 oktober 2019
  Financieel beheer, Arbeidsomstandigheden
  Een lage WW-premie toepassen kan vanaf 1 januari 2020 alleen onder voorwaarde. Een hele belangrijke is het bestaan van een schriftelijke overeenkomst, maar wat is nog meer belangrijk?
 • PFAS: Kamerleden begrijpen de urgentie

  4 oktober 2019
  Bodemgebruik, Bodemgebruik, PFAS, Opslag grond
  "De ernst van de situatie rondom PFAS landt bij steeds meer Kamerleden", zegt Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker Bodem bij CUMELA Nederland. Tijdens gesprekken met Erik Ziengs (...
 • Crisis dreigt door te weinig actie in stikstof

  4 oktober 2019
  Bodemgebruik, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Bodemgebruik, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Mest, Stikstof (PAS), Bestemmingsplannen, Stikstof (PAS)
  'Een nieuwe crisis dreigt wanneer en niet meer gebeurt om een doorbraak in de vergunningverlening te forceren', zegt Teun Jansen, specialist stikstof (PAS) bij CUMELA Nederland....
 • Wat doet Cumela rondom PFAS?

  2 oktober 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Bij de CUMELA-Ondernemerslijn krijgen we veel vragen over PFAS en de toepassing van grond. Onze bedrijvenadviseurs zitten dagelijks om tafel met ondernemers in het Grondverzet &...
 • PFAS zorgt voor stuwmeer aan moeilijk toepasbare grond

  2 oktober 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Waar kan grond met een verontreiniging van PFAS worden toegepast? Dat is het grootste knelpunt waar ondernemers in de cumelasector momenteel tegenaan lopen, vooral omdat er totaal geen...
 • Privacy en zieke werknemers

  2 oktober 2019
  Regelgeving rondom arbeid, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  In oktober staan de persoonsgegevens van zieke werknemers centraal. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) lanceerde recent een nieuwe website met praktische hulp voor het MKB. Op: https://...
 • Bliksem-enquête over PFAS

  2 oktober 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Legt PFAS ook uw werken stil? Of dreigt dat binnenkort te gebeuren? Kunt u uw mensen aan het werk houden of wordt dat lastig? Beantwoord alstublieft 7 vragen in deze enquête.
 • Cumela organiseert webinar over PFAS

  Cumela organiseert webinar over PFAS

  30 september 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, PFAS
  Cumela organiseert exclusief voor haar leden een webinar over PFAS. PFAS is volop in het nieuws en houdt de cumelasector flink bezig. Wat betekent de aanwezigheid van PFAS in de bodem voor...
 • Fertigarant

  Fertigarant: certificaat voor gegarandeerde mestkwaliteit

  27 september 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Continue mestverwerkers die een dikke fractie met stabiele gehaltes produceren kunnen zich binnenkort laten certificeren. Het certificaat borgt dat zij een organische meststof produceren...
 • Uitnodiging Symposium Mestverwaarden

  27 september 2019
  Mest, Export en verwerking
  Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseert het Nederlands Centrum Mestverwaarding een symposium samen met Duurzaam Landleven Bernheze en de Rabobank. Tijdens het symposium worden onder andere...
 • Cursus De Mestketen

  Nieuwe e-learning over de Mestketen

  27 september 2019
  E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Mest, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Binnen de e-learning Bodem en Bemesting is een nieuwe gratis module toegevoegd over de Mestketen. Deze module geeft instructie over de handelingen bij mesttransport en kan dus heel goed...
 • Reactie op Remkes: Cumela maakt zich grote zorgen over werkgelegenheid

  25 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Stikstof (PAS), Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Stikstof (PAS), Mest, Stikstof (PAS), Milieu en omgeving, Stikstof (PAS)
  Het advies dat de commissie Remkes in de laatste week van september presenteerde is volstrekt ontoereikend om op korte termijn projecten weer in gang te zetten. Cumela roept het kabinet...
 • Begrip voor behoefte tot actievoeren

  25 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Mest
  "Regelmatig worden we door leden benaderd om acties of actiegroepen te ondersteunen", zegt Janneke Wijnia, directeur van CUMELA Nederland. "Met name de grote hoeveelheid en...
 • Vraag naar groene machinist blijft stijgen

  25 september 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Grond en bagger, Personeel en arbeid, Scholing
  Binnen de cumelasector blijft de vraag naar machinisten ‘groene’ machinisten stijgen. Groene machinisten hebben niet alleen verstand van grond maar ook van groen. Op initiatief van Sociale...
 • Wat te doen bij een mislukte onderzaai van maïs?

  25 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik
  Bij een mislukte onderzaai in maïs moet er voor of na 1 oktober, na de oogst van maïs, alsnog een vanggewas ingezaaid worden. Daarbij mag ook de keus gemaakt worden uit gras, zo valt op te...
 • 1 oktober gaan nieuwe regels mestwegen in

  25 september 2019
  Per 1 oktober treden de in januari 2019 gepubliceerde nieuwe regels over het weegbewijs of weegbriefje in werking. Voldoet u al aan de nieuwe regels?
 • Plaats modderborden bij gladde wegen

  Gladde wegen: modderborden en schoonmaken

  25 september 2019
  Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer, Wegbeheer en infrastructuur
  Vervuilde en gladde wegen tijdens de najaarsoogst leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens deze oogstperiode moeten cumelabedrijven extra alert zijn op een vervuild wegdek....