Nieuws

 • Driftreducerende technieken: praktijk en actualiteit

  11 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Gewasbescherming
  Donderdagmiddag 19 september organiseert Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw in samenwerking met Fedecom akkerbouw een demomiddag over driftreducerende technieken. Deze wordt gehouden in...
 • Wat doet CUMELA rond de PAS-problemen?

  11 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna, Duurzaam ondernemen, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Mest, Aanwenden meststoffen, Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht
  De stikstof-uitspraak heeft grote gevolgen voor opdrachtgevers van de cumelaleden. CUMELA Nederland zet zich daarom in om te helpen zoeken naar een oplossing voor de problemen die er...
 • Uitrijdperiode mest 2019, vanggewas na maïs en grasland vernietigen

  21 augustus 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik, Mest, Aanwenden meststoffen
  Het einde van het uitrijdseizoen voor dierlijke meststoffen nadert, na de droogte in vooral het oosten en zuidoosten van het land willen diverse veehouders percelen grasland scheuren en de...
 • Prijsverloop dieselolie

  Prijsindex dieselolie stabiel in juli

  9 augustus 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Kostprijzen en index, Grondverzet en cultuurtechniek
  De dieselprijs is de afgelopen maand vrij stabiel geweest. De gemiddelde prijs is in juli met een kleine procent gestegen. Deze prijsstijging is het gevolg van de relatief lage prijs in de...
 • Zorgvuldig bodembeheer steeds belangrijker

  8 augustus 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Grondverzet en cultuurtechniek, Bodemgebruik
  "Opnieuw wordt bevestigd hoe belangrijk bewust bodembeheer is", zegt Janneke Wijnia, directeur van CUMELA Nederland in reactie op het rapport wat de VN-klimaatorganisatie IPCC...
 • "Uithoorn mag landbouwverkeer weren van Irenebrug"

  26 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Verkeer en vervoer, Veilig landbouwverkeer, Wegbeheer en infrastructuur
  Het landbouwverkeer mag geen gebruik meer maken van de route over de Prinses Irenebrug in Uithoorn. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State (RvS). Die oordeelde namelijk...
 • EU-miljoenen voor Zeeuwse landbouwwegen

  25 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Subsidies en investeringsregelingen, Subsidies en investeringsregelingen, Beroepsvervoer, Veilig landbouwverkeer, Wegbeheer en infrastructuur
  "Tamelijk uniek" is het dat er een miljoeneninjectie vanuit Brussel wordt gedaan in de Zeeuwse wegen om ze beter begaanbaar te maken voor landbouwverkeer. John Augustijn,...
 • Website cao Loonwerk vernieuwd

  24 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Personeel en arbeid, CAO LEO, Regelgeving rondom arbeid
  Hoe ziet de cao LEO er uit? Wat staat er in over vakantiedagen? Het zijn vragen die de vernieuwde website over de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO) snel en eenvoudig...
 • Kentekenplicht (land)bouwvoertuigen wordt later ingevoerd

  Latere einddatum registratieplicht (land)bouwvoertuigen

  10 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Grondverzet en cultuurtechniek, Veilig landbouwverkeer, Voertuigeisen
  De einddatum, waarop alle bestaande (land)bouwvoertuigen geregistreerd moeten zijn, wordt opgeschort. Het wetsvoorstel ging steeds uit van 20 mei 2020, maar nu al is duidelijk dit niet meer...
 • Spoedoverleg met LNV over afval eikenprocessierups

  10 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Biomassa, Flora en Fauna, Gewasbescherming, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Biomassa, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Opslag (gevaarlijke) stoffen
  Voller wordende containers met afval van de eikenprocessierups (EPR) leveren op korte termijn de grootste problemen op. Wat gaat er gebeuren? Daarover werd gesproken tijdens het...
 • Janneke Wijnia vicepresident Ceettar

  9 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Organisatieinformatie
  Janneke Wijnia werd begin juli gekozen tot een van de nieuwe vice-presidenten van de Brusselse koepelorganisatie voor dienstverleners in Groen en Agri, CEETTAR. In totaal heeft de...
 • Waterschap Vechtstromen: droogte zorgelijk

  4 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Milieu en omgeving
  Vooral op de hogere zandgronden begint de droogte zorgelijk te worden. Het Waterschap Vechtstromen wil de leden van CUMELA Nederland graag informeren over de stand van zaken rond de droogte...
 • Voorkom klachten door eikenprocessierups

  3 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Personeelsinstrumenten, Toolboxen
  De brandhaartjes die de eikenprocessierups loslaat, veroorzaken oogklachten, benauwdheid en jeuk. Hoe voorkom je dat je ermee in aanraking komt en wat doe je als het toch gebeurt. Meer...
 • Gezocht: Projecten voor profileren

  1 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest
  Wie is er bezig met het afronden van een mooi project in groen, grond of infra, waar veel klein materieel wordt ingezet? De redactie van Grondig is voor de komende nummers nog op zoek naar...
 • In het bezit van een GPS-systeem? Help de taskforce

  26 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Grondverzet en cultuurtechniek, Mest
  Zorg ervoor dat het proces-verbaal na diefstal van een GPS-syteem volledig wordt ingevuld. Die oproep doet de landelijk taskforce van de politie die zich bezighoudt met de diefstallen van...
 • Verslag sectie Agrarisch loonwerk van juni 2019

  19 juni 2019
  Agrarisch loonwerk
  Hieronder vindt u een samenvatting van het verslag van de bestuursvergadering van de sectie Agrarisch loonwerk van 6 juni 2019. Heeft u opmerkingen of vragen of wilt u reageren? Stuur dan...
 • Duidelijkheid over vanggewassen na (korrel)mais

  18 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik, Mest
  Wat is de uiterste inzaaidatum van het vanggewas na korrelmaïs? Half juni ontstond op social media discussie hierover. Dit naar aanleiding van informatie op de website van de RVO. Na vragen...
 • Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

  12 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Aanwenden meststoffen, Eerlijke mestketen
  De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de...
 • Start project ‘machines op nat veen’

  4 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Bodemgebruik, Bodemgebruik
  In het Friese veenweidegebied is sprake van veenoxidatie door een lage (grond)waterspiegel. Dit zorgt voor een bodemdaling van circa 1 cm per jaar. Om deze daling af te remmen, beogen het...
 • Vacature in bestuur Agrarisch loonwerk

  30 mei 2019
  Agrarisch loonwerk
  In het bestuur van de sectie Agrarisch loonwerk is een vacature ontstaan. Heeft u interesse in deze functie of heeft u een suggestie? Wij horen graag van u!