Nieuws

 • NIBUD coach voor werknemers met schulden

  13 augustus 2019
  Personeel en arbeid, Personeelsinstrumenten
  Vier op de vijf bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit het Nibud-rapport 'Financiële problemen op de werkvloer'. De kosten daarvan lopen zo hoog op dat steeds...
 • Colland Arbeidsmarktonderzoek 2018: Toename aantal werknemers

  30 oktober 2018
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Uit het derde arbeidsmarktonderzoek dat in de eerste helft van 2018 is uitgevoerd in opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt blijkt dat het aantal werknemers in de agrarische en...
 • Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra 2018 - 2019

  17 april 2018
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  Meer loon, meer instroom en meer veiligheid in de Bouw. Op 13 april 2018 hebben partijen in de Bouw een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Bouw & Infra die moet gelden...
 • BPL pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

  17 januari 2018
  Personeel en arbeid, CAO LEO, Pensioen, Personeelsinstrumenten, Sociale Zekerheid
  BPL pensioen heeft per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Alle deelnemers hebben van deze wijziging bericht met toelichting ontvangen.
 • Werken over de grens in de toekomst nog lastiger?

  31 oktober 2017
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Sociale Zekerheid
  De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van het Europees Parlement wil gelijk loon voor gelijk werk binnen de Europese Unie. Een nobel streven maar de verwachting is dat bedrijven die...
 • Wijzigingen cao Bouw & Infra per 1 januari 2018

  17 oktober 2017
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  Met ingang van 1 januari 2018 zullen een aantal wijzigingen in gaan voor ondernemingen die vallen onder de cao Bouw & Infra.
 • BTP-kaart verplicht op Franse bouwplaatsen

  5 april 2017
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's
  Vanaf 22 maart 2017 is op bouwplaatsen in Frankrijk gestart met de invoering van een speciale verplichte identiteitskaart (BTP-kaart). Deze kaart is ook verplicht voor gedetacheerde...
 • Geen gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren

  7 december 2016
  Personeel en arbeid, Personeelsinstrumenten, Regelgeving rondom arbeid
  Heeft u een vacature? Gebruikt u voor de selectie van kandidaten een sollicitatieformulier? Zo ja, houd er dan rekening mee dat op het sollicitatieformulier geen gezondheidsvragen voor...
 • Ketenaansprakelijkheid voor loon bij transport en expeditie

  28 november 2016
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, Regelgeving rondom arbeid
  Vanaf 1 januari 2017 geldt ketenaansprakelijkheid voor loonbetaling bij werkzaamheden uitgevoerd onder een vervoers- of expeditieovereenkomst. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een...
 • Wijziging overbruggingsregeling cao LEO

  20 oktober 2016
  Personeel en arbeid, CAO LEO
  Werkgevers met overbruggingscontracten moeten op overbruggingsdagen 100% loon betalen, maar het Overbruggingsfonds compenseert.
 • Detachering vanuit de EU/EER naar Nederland verder gereguleerd

  24 augustus 2016
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid, Sociale Zekerheid
  De Wet Arbeidsvoorwaarden bij Grensoverschrijdende Arbeid, WAGA, is met ingang van 18 juni 2016 vervangen door de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, WagwEU...
 • Werken en transport naar Frankrijk moeilijker

  23 juli 2016
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid
  In navolging van Duitsland gelden in Frankrijk nu ook een minimumloon en extra meldings- en administratieverplichtingen bij de uitvoering van werk door buitenlandse werknemers. Er is echter...
 • Boeterisico bij inzet uitzendkrachten in Duitsland

  26 november 2015
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid
  Door diverse deskundigen wordt gewaarschuwd dat het inzetten van uitzendkrachten op bouwplaatsen in Duitsland niet meer wordt toegestaan. De douane gaat dit jaar al starten met het beboeten...
 • Herman en Dinie van Lenthe hebben een knappe derde plaats behaald.

  Van Lenthe Dalfsen in de prijzen

  17 november 2015
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Op 17 november 2015 reikte Stigas de Gezond & Vitaal Werken Prijs uit aan drie bedrijven die in de agrarische sector bewust werken aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hun...
 • Getrouwheidszegels bij werken in de bouw in België

  8 september 2015
  Personeel en arbeid, Regelgeving rondom arbeid
  Wanneer u werknemers detacheert naar België om werkzaamheden uit te voeren die aldaar worden aangemerkt als werkzaamheden vallend onder de Belgische cao BOUW (PC 124), dan kunt u een brief...
 • Sectorplan Agrarisch en Loonwerk

  Vacature: Praktijkbegeleider in de loonwerksector

  8 januari 2015
  Personeel en arbeid, Sectorplan Agrarisch en Groen
  Het leren in de praktijk is niet altijd makkelijk. Dit vraagt om een goede begeleiding van jonge medewerkers/leerlingen en de leerbedrijven, maar ook een nauwkeurige afstemming tussen de...
 • Registratieverplichting voor Beroepsgoederenvervoer in en door Duitsland vanaf 1 januari 2015

  5 januari 2015
  Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, Verkeer en vervoer, Beroepsvervoer
  Vanaf 1 januari 2015 is het aantal branches in Duitsland uitgebreid waarvoor een wettelijk minimumloon geldt. Een van de nieuwe branches is het Beroepsgoederenvervoer.
 • Arbeidsmarktonderzoek in de cumelasector

  11 juli 2014
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Hoe zorgt u er als werkgever voor dat u de juiste mensen aantrekt? Welke vacatures zijn bij u op het bedrijf moeilijk vervulbaar? Als werkgeversorganisatie willen wij u daar graag bij...
 • Nog geen nieuwe CAO LEO

  10 juli 2014
  Personeel en arbeid, CAO LEO
  De onderhandelingen met de vakbonden over een nieuwe CAO LEO zijn, na een tussentijdse onderbreking op initiatief van vakbonden FNV en HZC, alsnog op 17 juni 2014 vervolgd. Aangezien op 17...
 • Zakendoen met een uitzendbureau

  25 juni 2014
  CAO Bouw & Infra en andere cao's, Personeelsinstrumenten, Regelgeving rondom arbeid
  Een uitzendbureau neemt u veel werk uit handen. Maar houdt het uitzendbureau zich wel aan de heersende wet- en regelgeving?