Nieuws

 • Heb jij een baanbrekend idee voor emissiereductie?

  20 januari 2020
  Agrarisch loonwerk, Stikstof (PAS), Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Duurzaam ondernemen, Stikstof (PAS), Stikstof (PAS), Milieu en omgeving, Stikstof (PAS), Verkeer en vervoer, Brandstof, Voertuigeisen
  Presenteer in 15 minuten jouw idee voor emissiereductie voor mobiele werktuigen/(bouw)materieel. De Groene Koers voor Bouw & Infra, een samenwerkingsverband tussen Cumela, Bouwend...
 • Schone Lucht Akkoord stelt forse eis

  15 januari 2020
  Aanbesteding en uitvoering
  Afgelopen maandag ondertekende minister Stientje van Veldhoven samen met 46 gemeenten en 9 provincies het Schone Lucht Akkoord. Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in...
 • CBS GWW-index (2018-2019)

  Indexering 2020

  14 januari 2020
  Agrarisch loonwerk, Bedrijf en economie, Financieel beheer, Kengetallen, Kostprijzen en index, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Mest, Personeel en arbeid, CAO Bouw & Infra en andere cao's, CAO LEO, Verkeer en vervoer, Brandstof
  Aan het begin van een nieuw jaar krijg je als ondernemer de kans om hogere kosten door te berekenen. Grijp die kans. Om je op weg te helpen volgt hier een overzicht van de indexen die je...
 • Projectenkalender waterschapsmarkt

  23 december 2019
  Biomassa, Bodemgebruik, Flora en Fauna, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Aanbesteding en uitvoering, Wegbeheer en infrastructuur
  In december presenteert de Unie van Waterschappen de eerste versie van een gezamenlijke projectenkalender van alle 21 waterschappen in Nederland. De Stuurgroep Samenwerking...
 • Persconferentie Grond in Verzet trekt de aandacht

  28 oktober 2019
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Grond en bagger, PFAS, Stikstof (PAS), Mest, Stikstof (PAS), Milieu en omgeving, Activiteitenbesluit, Afvalstoffen, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht, Opslag (gevaarlijke) stoffen, Opslag grond, Stikstof (PAS), Personeel en arbeid, Recht en regelingen, Verkeer en vervoer, Afvalstoffentransport, Vervoer gevaarlijke stoffen
  De door Grond in Verzet georganiseerde persconferentie in Waddinxveen ter voorbereiding op de actiedag woensdag aanstaande op het Malieveld werd een doorslaand succes voor de stichting....
 • 500 bezoekers landelijke dag eikenprocessierups

  Leidraad beheersing eikenprocessierups herzien

  9 oktober 2019
  Flora en Fauna, Flora en Fauna
  Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een aantal partijen, waaronder Cumela Nederland, gevraagd zich te organiseren om de eikenprocessierups (EPR) te helpen...
 • Cumela nog bezorgd over geboden oplossing stikstof

  5 oktober 2019
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Bedrijf en economie, Bedrijfsorganisatie, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Subsidies en investeringsregelingen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Grond en bagger, Stikstof (PAS), Mest, Stikstof (PAS), Milieu en omgeving, Stikstof (PAS)
  Namens alle ondernemers van Nederland hebben koepelorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hun zorgen uitgesproken over de op dierendag gepresenteerde oplossing door minister van Landbouw...
 • Cumelasector staat voor veilig werken!

  19 september 2019
  Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Onlangs vond in Biddinghuizen de GroenTechniek Holland plaats, Nederlands grootste vakbeurs voor professionals in de openbare groene en grijze ruimte. Ruim 17.500 bezoekers lieten zich...
 • Overzicht elektrische en hybride mobiele machines

  13 september 2019
  Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen
  De inzet van elektrische mobiele werktuigen, zoals bulldozers, shovels en graafmachines zorgt voor verlaging van de uitstoot van CO2 en stikstof op de bouwplaats. Maar hoe groot is het...
 • Ontbijtsessie GroenTechniek Holland

  7 augustus 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Grond en bagger, Onkruidbestrijding
  Een vers kopje koffie, een heerlijk belegd broodje en uw auto direct bij de entree parkeren? Tijdens de ontbijtsessie op woensdag 11 september op GroenTechniek Holland zorgen wij hiervoor!...
 • Marktdag Ondernemend Aanbesteden Achterhoek

  24 juli 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Marktdagen zijn dé netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werkzaam in de openbare ruimte, woning- en utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in...
 • Protocol klaar voor afval eikenprocessierupsen

  22 juli 2019
  Flora en Fauna, Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Opslag (gevaarlijke) stoffen, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Aansprakelijkheid, Verkeer en vervoer, Afvalstoffentransport, Vervoer gevaarlijke stoffen
  Het protocol om veilig van eikenprocessierupsen afval af te komen kan nu door iedereen gebruikt worden. Maandag 22 juli publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (...
 • Afval eikenprocessierups naar Dordrecht of Alkmaar

  18 juli 2019
  Biomassa, Flora en Fauna, Bedrijf en economie, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Biomassa, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Opslag (gevaarlijke) stoffen, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Recht en regelingen, Aansprakelijkheid, Verkeer en vervoer, Afvalstoffentransport, Vervoer gevaarlijke stoffen
  Zavin in Dordrecht en HVC in Alkmaar. Dat zijn de adressen die de afvalbranche naar buiten bracht waar afval van de jeukrups veilig kan worden afgeleverd. Bij ARN in Weurt komt in het...
 • Oplossing voor afval van eikenprocessierups nabij

  17 juli 2019
  Flora en Fauna, Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Omgevingsrecht, Opslag (gevaarlijke) stoffen, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden, Regelgeving rondom arbeid, Recht en regelingen, Aansprakelijkheid, Verkeer en vervoer, Afvalstoffentransport, Vervoer gevaarlijke stoffen
  Het grootste deel van het afval van de eikenprocessierups kan weer verwerkt worden. Dat kwam naar buiten na het overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV). Dit...
 • Spoedoverleg met LNV over afval eikenprocessierups

  10 juli 2019
  Agrarisch loonwerk, Biomassa, Flora en Fauna, Gewasbescherming, Duurzaam ondernemen, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Biomassa, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Milieu en omgeving, Afvalstoffen, Opslag (gevaarlijke) stoffen
  Voller wordende containers met afval van de eikenprocessierups (EPR) leveren op korte termijn de grootste problemen op. Wat gaat er gebeuren? Daarover werd gesproken tijdens het...
 • KLIC-actualiteiten: Overgangstermijn voor vectorbestanden

  28 juni 2019
  Grondverzet en cultuurtechniek, Kabels en leidingen
  Niet alle netbeheerders kunnen vanaf 1 juli alle kaarten in vectorbestanden aanleveren nadat u als grondroerder een KLIC-melding heeft gedaan. Deze netbeheerders blijven vooralsnog volgens...
 • Duurzaamheid en milieukosten calculeren met DuboCalc

  5 juni 2019
  Digitalisering, Digitalisering, Duurzaam ondernemen, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Digitalisering, Duurzaam ondernemen
  Steeds meer opdrachtgevers vragen om een duurzame inschrijving. Om duurzaamheid en milieukosten inzichtelijk te maken ontwikkelde Rijkswaterstaat DuboCalc (Duurzaam Bouwen Calculator). Komt...
 • Marktdag Ondernemend Aanbesteden Achterhoek

  21 mei 2019
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap
  Marktdagen zijn dé netwerkbijeenkomst voor opdrachtgevers en opdrachtnemers werkzaam in de openbare ruimte, woning- en utiliteitsbouw. Benieuwd naar de gevolgen van klimaatveranderingen in...
 • Nuancering Generieke Poortinstructie

  4 april 2019
  Bedrijf en economie, Certificering, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Recht en regelingen
  Deze week is de Generieke Poortinstructie (GPI) van kracht geworden. Een initiatief van een groot aantal, grotere aannemers. Hoewel veel cumelaondernemers hier nu mee te maken hebben, is...
 • Hoe (on)tevreden bent u over uw aanbestedende dienst?

  20 maart 2019
  Bedrijf en economie, Markt en Ondernemerschap, Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering, Recht en regelingen, Aansprakelijkheid
  Heeft u wel eens een vraag gesteld, klacht ingediend of een gerechtelijke procedure gestart in een aanbestedingsprocedure? Of heeft u dit juist niet gedaan vanwege mogelijk negatieve...