Nieuws

 • 16 februari eerste mogelijkheid aanwenden drijfmest

  12 februari 2020
  Het uitrijdverbod voor drijfmest geldt tot en met 15 februari 2020. De eerste dag waarop het uitrijden weer mag is dus 16 februari. Dit jaar is daarom de verwachting dat met ingang van...
 • aanwenden mest

  Gebruikswijzer meststoffen 2020

  4 februari 2020
  Mest, Aanwenden meststoffen
  De gebruikswijzer meststoffen voor 2020 is gereed. Heb je vragen over het gebruik van meststoffen op landbouwgrond of elders? Kijk dan eerst op de gebruikswijzer.
 • ledenvergadering

  Verslag ledenvergadering Meststoffendistributie

  10 december 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Toekomstige ontwikkelingen
  Op woensdag 4 december 2019 hield de sectie Meststoffendistributie haar ledenvergadering. Voor de vergadering brachten we een bezoek aan de mestverwerkingsfabriek van Walkro in...
 • vkl

  Nieuwe versie VKL-norm

  9 december 2019
  Agrarisch loonwerk, Bedrijfshygiëne, Bodemgebruik, Gewasbescherming, Bodemgebruik, Mest, Aanwenden meststoffen
  Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe versie van de norm VoedselKwaliteit Loonwerk in werking getreden. Het afgelopen half jaar heeft het bestuur van de Stichting Pro aCt (de...
 • Kwaliteitssysteem Fertigarant voor mestverwerkers met stabiele dikke fractie in werking

  1 november 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Na ruim twee jaar voorbereiding start op 1 november 2019 het kwaliteitssysteem Fertigarant. Een systeem dat borgt dat gecertificeerde continue mestverwerkers een vaste fractie produceren...
 • Afzet mest naar particulier blijft mogelijk

  1 november 2019
  Mest, Vervoeren meststoffen
  Op 23 oktober 2019 stuurde RVO een brief aan alle vervoerders van mest, compost en zuiveringsslib. Hierin staat dat RVO vanaf 1 januari 2020 gaat controleren of een op het VDM of VZC...
 • Fertigarant

  Fertigarant: certificaat voor gegarandeerde mestkwaliteit

  27 september 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Continue mestverwerkers die een dikke fractie met stabiele gehaltes produceren kunnen zich binnenkort laten certificeren. Het certificaat borgt dat zij een organische meststof produceren...
 • Uitnodiging Symposium Mestverwaarden

  27 september 2019
  Mest, Export en verwerking
  Op vrijdag 25 oktober 2019 organiseert het Nederlands Centrum Mestverwaarding een symposium samen met Duurzaam Landleven Bernheze en de Rabobank. Tijdens het symposium worden onder andere...
 • Cursus De Mestketen

  Nieuwe e-learning over de Mestketen

  27 september 2019
  E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Mest, E-learning Bodem, Bemesting en Teelt, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Binnen de e-learning Bodem en Bemesting is een nieuwe gratis module toegevoegd over de Mestketen. Deze module geeft instructie over de handelingen bij mesttransport en kan dus heel goed...
 • Wat doet CUMELA rond de PAS-problemen?

  11 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Duurzaam ondernemen, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Stikstof (PAS), Mest, Aanwenden meststoffen, Stikstof (PAS), Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht, Stikstof (PAS)
  De stikstof-uitspraak heeft grote gevolgen voor opdrachtgevers van de cumelaleden. CUMELA Nederland zet zich daarom in om te helpen zoeken naar een oplossing voor de problemen die er...
 • KeurMest

  Reageer op inhoud ketencertificaat KeurMest

  28 juni 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  Op de website www.mestafzetcontrole.nl/consultatie zijn de voorstellen voor de certificering voor de mestketen gepubliceerd. Maak gebruik van de mogelijkheid om uw stem te laten horen en...
 • Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

  12 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Aanwenden meststoffen, Eerlijke mestketen
  De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de...
 • VDM in de schijnwerpers

  24 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) is de afgelopen weken door CUMELA Nederland in de schijnwerpers gezet. Het belang, de wetswijzigingen per 1 april jl. en aankomende inspecties zijn...
 • Samen werken in een eerlijke mestketen

  11 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen
  Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. De hoogste tijd om te zorgen voor een eerlijke...
 • Vacatures in bestuur Meststoffendistributie

  9 april 2019
  Mest, Toekomstige ontwikkelingen
  In het bestuur van de sectie Meststoffendistributie ontstaan tegen het eind van dit jaar twee vacatures. Graag krijgen we van de leden suggesties voor nieuwe bestuursleden.
 • Wijziging in omgaan met storingsmelding mestapparatuur door NVWA

  9 april 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Als er een storing ontstaat in de bemonsterings- of AGR/GPS-apparatuur, doet u een storingsmelding bij de NVWA. Meestal krijgt u dan een storingsnummer en mag u nog 24 uur doorwerken met...
 • De maat van mest

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot...
 • Exportpositie naar Frankrijk onder druk

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  De NVWA heeft CUMELA Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te...
 • Inwendige inspectie stalen mestsilo’s

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  Stalen mestsilo’s waarvoor een nieuwe referentieperiode moet worden vastgesteld, moeten daarvoor sinds 1 maart 2019 inwendig worden geïnspecteerd. Dit vloeit voort uit de nieuwe,...
 • Mest zonder VDM vervoeren? Niet doen!

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  Heeft u de afgelopen dagen de flyer ‘niet doen!' ontvangen? In deze flyer van CUMELA Nederland en TLN worden ondernemers opgeroepen om nooit zonder Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen...