Nieuws

 • Wat doet CUMELA rond de PAS-problemen?

  11 september 2019
  Agrarisch loonwerk, Flora en Fauna, Duurzaam ondernemen, Duurzaam ondernemen, Flora en Fauna, Mest, Aanwenden meststoffen, Milieu en omgeving, Bestemmingsplannen, Omgevingsrecht
  De stikstof-uitspraak heeft grote gevolgen voor opdrachtgevers van de cumelaleden. CUMELA Nederland zet zich daarom in om te helpen zoeken naar een oplossing voor de problemen die er...
 • KeurMest

  Reageer op inhoud ketencertificaat KeurMest

  28 juni 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking, Toekomstige ontwikkelingen, Vervoeren meststoffen
  Op de website www.mestafzetcontrole.nl/consultatie zijn de voorstellen voor de certificering voor de mestketen gepubliceerd. Maak gebruik van de mogelijkheid om uw stem te laten horen en...
 • Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

  12 juni 2019
  Agrarisch loonwerk, Mest, Aanwenden meststoffen, Eerlijke mestketen
  De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe duurzame keten bij: de...
 • VDM in de schijnwerpers

  24 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) is de afgelopen weken door CUMELA Nederland in de schijnwerpers gezet. Het belang, de wetswijzigingen per 1 april jl. en aankomende inspecties zijn...
 • Samen werken in een eerlijke mestketen

  11 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen
  Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij rekening wordt gehouden met mens, dier en omgeving. De hoogste tijd om te zorgen voor een eerlijke...
 • Vacatures in bestuur Meststoffendistributie

  9 april 2019
  Mest, Toekomstige ontwikkelingen
  In het bestuur van de sectie Meststoffendistributie ontstaan tegen het eind van dit jaar twee vacatures. Graag krijgen we van de leden suggesties voor nieuwe bestuursleden.
 • Wijziging in omgaan met storingsmelding mestapparatuur door NVWA

  9 april 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Als er een storing ontstaat in de bemonsterings- of AGR/GPS-apparatuur, doet u een storingsmelding bij de NVWA. Meestal krijgt u dan een storingsnummer en mag u nog 24 uur doorwerken met...
 • De maat van mest

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  De Nederlandse mestmarkt is op dit moment sterk aanbodgestuurd. Dit is vooral een gevolg van de huidige situatie met een mestoverschot. Het kost de veehouder veel geld om van het overschot...
 • Exportpositie naar Frankrijk onder druk

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  De NVWA heeft CUMELA Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt steeds meer digestaat als gecomposteerde mest te...
 • Inwendige inspectie stalen mestsilo’s

  9 april 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  Stalen mestsilo’s waarvoor een nieuwe referentieperiode moet worden vastgesteld, moeten daarvoor sinds 1 maart 2019 inwendig worden geïnspecteerd. Dit vloeit voort uit de nieuwe,...
 • Mest zonder VDM vervoeren? Niet doen!

  9 april 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Export en verwerking
  Heeft u de afgelopen dagen de flyer ‘niet doen!' ontvangen? In deze flyer van CUMELA Nederland en TLN worden ondernemers opgeroepen om nooit zonder Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen...
 • NVWA controleert vervoersbewijzen

  26 maart 2019
  Mest, Eerlijke mestketen, Vervoeren meststoffen
  Bent u actief in de mestdistributie, dan heeft u onlangs een brief van de NVWA ontvangen. Hierin wordt u geattendeerd op het juist gebruik van het vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM...
 • Samen werken in een eerlijke keten

  19 februari 2019
  Mest, Eerlijke mestketen
  Sinds december 2017 werken LTO Nederland, CUMELA Nederland, POV, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank binnen het PvA ‘Samen werken in een eerlijke keten’ aan een eerlijke...
 • Vanaf 16 februari drijfmest uitrijden

  13 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen
  Zaterdag 16 februari is de eerste dag waarop drijfmest op grasland en bouwland mag worden uitgereden. Vaste mest mag in alle gevallen al sinds 1 februari worden uitgereden, behalve op...
 • Gebruikswijzer Meststoffen 2019

  13 februari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen
  De gebruikswijzer meststoffen voor 2019 is gereed. Hebt u vragen over het gebruik van meststoffen op landbouwgrond of elders? Kijk eerst op de gebruikswijzer.
 • Brieven RVO over waarschuwingen ontbrekende OMO-codes

  11 januari 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  RVO heeft waarschuwingsbrieven verzonden naar leveranciers van dikke fracties (en mengsels daarmee) in verband met het ontbreken van de OMO-code op de analyseresultaten. Bij de analyse van...
 • Wijziging definitie compost

  9 januari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  In de mestregelgeving is de definitie van compost aangepast. Hierdoor kan plantaardig digestaat niet meer als zgn "vloeibaar compost" verhandeld worden.
 • noodingang

  Noodprocedures voor meldingen mest bij NVWA en RVO

  9 januari 2019
  Mest, Export en verwerking, Vervoeren meststoffen
  Wat is er vervelender dan dat je niet kunt inloggen bij de overheid als je verplichte meldingen moet doen, waar de voortgang van je werk van afhankelijk is? Toch komt dit met enige...
 • Afvoer dierlijke mest van sloopboerderijen

  9 januari 2019
  Mest, Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  Het komt voor dat de eigenaar van een beëindigd landbouwbedrijf (bijvoorbeeld een gemeente of projectontwikkelaar) de stallen wil slopen, maar er achter komt dat er nog (een kleine...
 • Toepassen digestaat (en gehygiëniseerde drijfmest) op Franse landbouwgrond

  9 januari 2019
  Mest, Export en verwerking
  Eind 2018 waarschuwden we al voor de export van gehygiëniseerde digestaat en gehygiëniseerde drijfmest naar Frankrijk. Voor zo ver wij wisten waren hier vrijwel geen mogelijkheden voor.