Nieuws

 • CUMELA Nederland wint eerste slag over CAO Bouw in 2010

  20 december 2010
  CAO Bouw & Infra en andere cao's
  Cultuurtechnische werkzaamheden vallen onder de werkingssfeer van de cao LEO (cumelabedrijven). Dat is de uitkomst van het topoverleg dat de sociale partners Bouw en CUMELA Nederland met...
 • Presentatie Besluit Bodemkwaliteit Algemeen

  7 december 2010
  Grond en bagger
  Presentatie Besluit Bodemkwaliteit Algemeen
 • Minder lasten en heldere regels bij aanbesteden

  6 juli 2010
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Door heldere regels bij het aanbesteden, krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten. De eisen die bij aanbestedingen aan het bedrijfsleven worden...
 • Benoeming aanbestedingsambassadeur

  7 juni 2010
  Grondverzet en cultuurtechniek, Aanbesteding en uitvoering
  Oplossingen aanreiken aan lokale overheden die problemen hebben bij aanbestedingen. Dat is de opdracht van mevrouw professor H.E. (Riek) Bakker, die is benoemd als aanbestedingsambassadeur.
 • Argumenten voor mestopslag in het buitengebied

  15 maart 2010
  Aanwenden meststoffen, Vervoeren meststoffen
  In de ontvangstgebieden voor dierlijk mest is nog behoefte aan extra mestopslagen. In de praktijk blijkt de medewerking van de gemeente bij het vergunnen hiervan een knelpunt. CUMELA...
 • Stof aanpakken

  2 februari 2010
  Grondverzet en cultuurtechniek, Grond en bagger, Milieu en omgeving, Omgevingsrecht, Personeel en arbeid, Arbeidsomstandigheden
  Het slopen en transporteren van sloopafval zijn de grootste veroorzakers van fijnstof bij sloopprojecten. De bijdrage van breken en opslag is relatief gering. Dit blijkt uit een onderzoek...