Wegbeheer en infrastructuur

Gemeentes, provincies, waterschappen, het Rijk… allemaal hebben ze wegen in hun beheer. Als wegbeheerder zijn ze verantwoordelijk voor de inrichting van de weg en bepalen ze welke voertuigen daarop mogen rijden. Ook kunnen deze wegbeheerders ontheffing verlenen voor voertuigen die afwijken van de wettelijke afmetingen. Bijvoorbeeld voertuigen die breder dan 3,0 meter zijn. Ongeveer 60 procent van de gemeenten heeft daarvoor een zogenaamd landbouwmandaat aan de Rijksdienst Wegverkeer afdeling TET verstrekt. Bij de RDW TET kunt u in één keer voor meerdere gemeenten een breedteontheffing voor (land)bouwvoertuigen aanvragen.
  • Dossierhouder

    Hero Dijkema

    Beleidsadviseur (land)bouwverkeer en vervoer

    Heeft u een vraag over dit onderwerp, mail de CUMELA-Ondernemerslijn (ondernemerslijn@cumela.nl) of bel: (033) 247 49 99.

Zoek in dit dossier

Deze informatie is alleen beschikbaar voor onze leden

Rechts boven kunt u inloggen