Ministerraad akkoord met registratie van (land)bouwvoertuigen

5 april 2019
De Ministerraad heeft vrijdag 5 april ingestemd met het nieuwe wetsvoorstel voor generieke registratie van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg. Binnenkort wordt het wetsvoorstel voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. Bedoeling is dat de nieuwe regels komend najaar ingaan.
Registratie  en kenteken (land)bouwvoertuigen in najaar 2019
CUMELA Nederland is dan ook verheugd dat hiermee de invoering van de registratieplicht en de snelheidsverhoging voor (land)bouwvoertuigen een stap dichterbij komt. Het wetsvoorstel zal in belangrijke mate bijdragen aan verbetering van de verkeersveiligheid van (land)bouwvoertuigen. 
 
Generieke registratie
Alle (land)bouwvoertuigen, zowel landbouwtrekkers als motorrijtuigen met beperkte snelheid (zelfrijdende werktuigen), maar ook bestaande en nieuwe, moeten straks worden geregistreerd bij RDW. Nieuw verkochte voertuigen kunnen straks alleen geregistreerd worden, wanneer deze eerst zijn goedgekeurd voor toelating tot de weg. Hierdoor kan de voertuigveiligheid van landbouwvoertuigen worden gewaarborgd.
 
Veiliger routes
Voor verhoging van de maximumsnelheid van 25 naar 40 km/u heeft CUMELA Nederland al vele jaren gepleit. De snelheidsverhoging maakt het mogelijk om (land)bouwvoertuigen over veiliger routes af te wikkelen. Meer over provinciale wegen en rondwegen om woonkernen in plaats van over parallelwegen met fietsers en door winkelcentra in de bebouwde kom. Wel moeten alle (land)bouwvoertuigen die straks harder dan 25 km/u rijden een kentekenplaat moeten voeren.
 
APK-plicht
Met het wetsvoorstel wordt ook de invoering van de APK-plicht voor landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u mogelijk. Formeel had de wetgeving hiervoor op 20 mei 2018 al zijn ingevoerd, maar Nederland voldoet hier nog steeds niet aan. Dit komt omdat een eerder wetsvoorstel in december 2016 door de Tweede Kamer is verworpen. Nederland is daarom door de Europese Commissie in 2017 formeel in gebreke gesteld.
 
Najaar 2019
Het wetsvoorstel worden binnenkort naar de Tweede Kamer gestuurd voor behandeling. 
Pas nadat beide Kamers het wetsvoorstel hebben aangenomen wordt het van kracht. Invoering van de nieuwe regels voor (land)bouwvoertuigen is voorzien voor het komende najaar.
 
Daarmee zijn (land)bouwvoertuigen straks op dezelfde manier gereguleerd als alle andere motorvoertuigen. De eerste stap was de invoering van het T-rijbewijs op 1 juli 2015 voor bestuurders van (land)bouwvoertuigen. De registratie en kentekening van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg maakt het geheel compleet.
Auteur: Hero Dijkema