Eerst kenteken dan snelheidsverhoging naar 40 km/h

9 oktober 2014
Minister Schultz van Haegen wil alle landbouwtrekkers en zelfrijdende werktuigen, die op de openbare weg rijden, voorzien van een kenteken. Te beginnen met nieuw verkochte voertuigen en voertuigen die sneller kunnen rijden dan 25 km/h. Voor verhoging van de maximumsnelheid naar 40 km/h zal een kenteken een voorwaarde zijn. Het kenteken draagt bij aan verbetering van de verkeersveiligheid en de snelheidsverhoging aan een veiliger positionering van trekkers en werktuigen op de weg.
Kenteken voor trekkers op de weg

De brief van minister Schultz is haar reactie op de motie Kuiken, waarin gevraagd wordt om kentekening van bepaalde categorieën tractoren en landbouwvoertuigen. Ook is het een reactie op de motie De Rouwe, waarin gevraagd wordt om snelheidsverhoging naar 40 km/h op bepaalde wegen.

Kenteken
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil een kenteken invoeren voor alle landbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), ongeacht het gebruik, waarmee op de openbare weg wordt gereden. Te beginnen bij nieuw verkochte tractoren en werktuigen alsmede voertuigen die harder kunnen rijden dan 25 km/u. Dit is belangrijk omdat dan de technische gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar in een kentekenregister worden vastgelegd. Daarbij kan de RDW controleren of het voertuig voldoet de gestelde voertuigeisen.

Verder kan met een kenteken ontheffing worden verleend voor voertuigen die breder, langer of zwaarder zijn dan de normaal toegestane afmetingen en gewichten. Hiermee wordt het mogelijk om de ontheffingsverlening voor landbouwvoertuigen voor alle wegebeheerders te centraliseren bij de RDW afdeling Ontheffingen. Dit bespaart een hoop tijd en kosten bij de aanvraag van bijvoorbeeld een breedteontheffing.

In de nieuwe Europese APK-richtlijn staat dat landbouwtrekkers van categorie T5 (zonder maximum constructiesnelheid) en die worden gebruikt voor commercieel goederenvervoer, een verplichte APK krijgen. Hiervoor is een kenteken nodig om te weten of een landbouwtrekker tot deze categorie behoort.

Tevens zal een kenteken de handhaving door politie en wegbeheerders eenvoudiger maken.
Voor die voertuigen, waarvoor geen T-rijbewijs verplicht is, zal geen kenteken nodig zijn. Dat zijn voertuigen die smaller zijn dan 130 cm en ingericht zijn voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, etc.

De kosten van een kentekenkaart, tenaamstelling, gele kentekenplaat, bijbehorende witte volgplaat voor de aanhangwagen en bevestigingsmateriaal bedragen ongeveer  € 56,- per trekker of zelfrijdend werktuig. De kosten van de eigen inzet door de eigenaar worden begroot op ongeveer € 18,50 per voertuig.

CUMELA Nederland is verheugd met het voornemen tot kentekening, omdat het bijdraagt aan verbetering van de verkeersveiligheid. Wel dienen de lasten van invoering van het kenteken zo beperkt mogelijk te zijn. Het kenteken dient daarbij ook voordelen te bieden voor de ondernemer; zoals verhoging van de maximumsnelheid en daarbij betere toegang tot de weg.

Snelheidsverhoging naar 40 km/h
De minister wil pas na invoering van het kenteken de maximumsnelheid verhogen naar 40 km/h. Met een kenteken kan geborgd worden of een voertuig technisch veilig 40 km/h kan rijden.

Belangrijk daarbij is wel dat met de snelheidsverhoging naar 40 km/u, de trekker en zelfrijdend werktuig een veiliger plek op de weg krijgt. Minder tussen de zwakkere verkeersdeelnemers als fietsers en bromfietsers en meer op de hoofdrijbaan. Net zoals nu al gebeurt met bromfietsers, die binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden en niet meer op het fietspad, zo zal het landbouwverkeer straks meer op de hoofdrijbaan buiten de bebouwde kom mogen rijden en minder op de parallelweg.

CUMELA Nederland hoopt dat de snelheidsverhoging naar 40 km/u tegelijkertijd met het kenteken wordt ingevoerd en niet op een later tijdstip. Het invoeren van een totaalpakket is beter en gemakkelijker te communiceren voor zowel de bestuurders van landbouwvoertuigen als voor overige weggebruikers.

De volledige brief kunt u hier downloaden.

Auteur: Hero Dijkema
Bron: CUMELA Nederland