Trekkerbumper-campagne van CUMELA Nederland

16 december 2016
Trekkerbumpers zorgen voor veel eerdere en betere voertuigherkenning bij weggebruikers, dankzij breedtemarkering, verlichting en functionaliteit. Overdag en ’s-nachts! CUMELA Nederland is in september 2016 gestart met de Trekkerbumper-campagne. In januari 2019 werd de campagne afgesloten. Met deze actie wilde de organisatie het gebruik van trekkerbumpers stimuleren om duidelijk te maken dat het cumela-ondernemers ernst is met de verkeersveiligheid. Om dit te ondersteunen, ontvingen de eerste 500 gebruikers een subsidie van € 500,- op de aanschaf.
Peecon is een van de leveranciers van trekkerbumpers.

In twee tot drie jaar wilde CUMELA Nederland ten minste 500 bumpers ‘op de weg’ krijgen om uit te stralen dat de cumelasector veilig (land)bouwverkeer serieus neemt en daaraan een actieve bijdrage wil leveren. In dit bericht leest u meer over de campagne en vindt u de spelregels.

Hoe het werkt
U kiest ervoor om in een trekkerbumper te investeren. U maakt zelf uw keuze uit de lijst van leveranciers. Opties, uitvoeringen, wel of geen ballast, via het mechanisatiebedrijf of rechtstreeks vanaf de fabrikant, de aanschafprijs, service, garantie, levertijd… Die keuzes maakt u zelf, passend bij uw wensen en inzet.

Voor het aanvragen van de subsidie stuurt u zo spoedig mogelijk na levering en montage van de bumper(s) een mail aan CUMELA Nederland met daarin:
• een kopie van de factuur, gericht aan u als CUMELA-lidbedrijf;
• diverse foto’s in hoge resolutie van de bumper op uw trekker. Laat ons zien: uw bedrijfsnaam op de trekker, de trekker plus bumper vóór uw bedrijfspand én portretfoto’s van uzelf, met de trekker plus bumper (u geeft ons toestemming om foto’s te gebruiken ter ondersteuning van de campagne).
Na ontvangst van de factuur én de foto’s wordt uw aanvraag genummerd, beoordeeld en in behandeling genomen. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, stort CUMELA Nederland per trekkerbumper een bedrag van € 500,- op uw bankrekening.

Spelregels
Voor de Trekkerbumper-campagne gelden onderstaande spelregels:
1 De regeling staat alleen open voor bedrijven die tenminste vanaf 30 juni 2017 lid zijn van CUMELA Nederland alsmede voor rijschoolhouders die opleiden voor het T-rijbewijs met eigen tractor(en). Alleen bumpers die gekocht zijn na 30 juni 2016 komen voor vergoeding in aanmerking. De trekkerbumpers worden in eigen bedrijf ingezet.
2 CUMELA verstrekt subsidie voor maximaal 500 trekkerbumpers. Per aanvrager kunnen maximaal twee bumpers aangemeld worden. In geval een bedrijf subsidie voor twee bumpers aanvraagt, beoordeelt CUMELA Nederland per bumper of de aanvraag kan worden toegewezen.
3 Uitsluitend vertoon van een inkoopfactuur voor de aanschaf van een trekkerbumper EN toezending van foto’s van de betreffende bumper op uw trekker, kunnen leiden tot het overmaken van de vergoeding. CUMELA Nederland kan de aanvrager verzoeken om nadere bewijsmiddelen te overleggen zoals betalingsbewijzen, leverbonnen, e.d. Tevens behoudt CUMELA Nederland zich het recht voor om navraag te doen bij de leverancier.
4 Onder een trekkerbumper wordt verstaan: een veiligheidsvoorziening in de vorm van afscherming van voorwielen van de tractor, voorzien van een correcte breedtemarkering (vorm, kleur, formaat),retro-reflectie, verlichting en eventueel hoekpalen, al dan niet in combinatie met een frontgewicht en/of opbergruimte. De regeling staat niet open voor door de aanvrager zelf gebouwde bumperconstructies.
5 CUMELA Nederland behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen. Een afwijzing leidt nimmer tot enige vorm van schadevergoeding of een andere vorm van compensatie.
6 CUMELA Nederland is gerechtigd om door u aangeleverd beeldmateriaal van de desbetreffende bumpers te gebruiken voor campagnedoeleinden.
7 Het deelnemende bedrijf werkt in redelijkheid mee aan CUMELA Nederland activiteiten t.b.v. veilig (land)bouwverkeer zoals VOMOL-voorlichting, informatie aan handhavers en beleidsmakers.
8 CUMELA Nederland is nadrukkelijk geen partij bij eventuele geschillen met de leverancier van de trekkerbumper. Ook is CUMELA niet aansprakelijk bij problemen aan de trekkerbumper en/of trekker, de levering en/of gevolgen daarvan.
9 Het is nadrukkelijk NIET de bedoeling dat subsidie wordt aangevraagd t.b.v. commerciële doeleinden en/of voor trekkerbumpers die vervolgens worden doorverkocht. Dit is namelijk niet in de geest van de campagne: als cumelasector zoveel mogelijk tractoren met trekkerbumpers ‘op de weg’ te krijgen.

Vragen over de campagne kunt u stellen via: trekkerbumpers@cumela.nl.

 

Auteur: Thijs Veneklaas Slots