Cumelasector omarmt trekkerbumpers

20 juli 2017
Momenteel rijden er al meer dan 200 trekkerbumpers in de cumelasector. Het is duidelijk dat de sector van ondernemers in groen, grond en infra de voordelen van de trekkerbumper in de praktijk ervaart. Het rijden met een bumper zorgt namelijk voor eerdere en betere voertuigherkenning bij weggebruikers dankzij breedtemarkering, verlichting en functionaliteit. Overdag en ’s-nachts!

CUMELA Nederland startte september 2016 met de Trekkerbumper-campagne. Met deze actie wil de brancheorganisatie de inzet van trekkerbumpers stimuleren om duidelijk te maken dat het cumelaondernemers ernst is met de verkeersveiligheid. Zeker bij transportwerkzaamheden via de openbare weg, maak-je met een trekkerbumper duidelijk dat je als verkeersdeelnemer je verantwoordelijkheid neemt en een bijdrage wilt leveren aan veiliger verkeer. Om dit te ondersteunen, ontvangen de eerste 500 gebruikers van CUMELA Nederland een subsidie van € 500,- op de aanschaf. Inmiddels zijn er 205 trekkerbumpers gesubsidieerd en er liggen de nodige aanvragen. Ook leveranciers van trekkerbumpers maken duidelijk dat de campagne een succes is en dat ze volop produceren op vragen uit de markt.

Verdere verloop campagne
De brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra kijkt met vertrouwen uit naar het verdere verloop. Michiel Pouwels, directeur belangenbehartiging van CUMELA: ‘Ik ben blij met de grote belangstelling voor onze trekkerbumper-campagne. Ondernemers en chauffeurs nemen hun verantwoordelijkheid om de verkeersveiligheid te verbeteren, niet uitsluitend vanwege de door ons beschikbaar gestelde subsidie, al is die mooi meegenomen. En ook opleiders voor het T-rijbewijs maken inmiddels vaker gebruik van de subsidie. We hebben er vertrouwen in dat we de komende twee jaar tenminste 500 tractoren met bumpers hebben rondrijden bij cumelabedrijven. Daarmee laten we als professionele sector zien dat we onze plaats op de openbare weg willen verdienen.

Gebruikerservaringen
De reacties van de gebruikers zijn positief. De zichtbaarheid van de trekkers verbetert fors en andere weggebruikers remmen eerder af en / of geven ruimte om elkaar te passeren. Verder worden de toegevoegde functionaliteiten van de bumpers, bijvoorbeeld met extra frontgewicht of opbergruimte als erg positief ervaren. Ook door chauffeurs die in eerste instantie niet overtuigd waren van de voordelen.

Meer informatie
Voor meer informatie en de voorwaarden van de trekkerbumper-campagne gaat u naar: www.cumela.nl/trekkerbumpers.

Auteur: Thijs Veneklaas Slots