300 trekkerbumpers op de weg

14 maart 2018
De trekkerbumper-campagne van CUMELA Nederland is voortvarend van start gegaan. In ruim een jaar tijd zijn vanuit het initiatief van de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra 300 trekkerbumpers gesubsidieerd. Hiermee geeft de sector aan verkeersveiligheid serieus te nemen. Er is voor nog eens bijna 200 trekkerbumpers een subsidie beschikbaar.

Trekkerbumpers vergroten de zichtbaarheid van tractoren. Breedteverlichting en breedtemarkering zorgen bij andere weggebruikers voor een snellere herkenning. Bovendien zorgt de trekkerbumper voor afscherming van de voorwielen van tractoren.

Positieve ervaringen gebruikers
Bestuurders die rijden met een trekkerbumper voorop hun tractor, geven aan dat het zeker zijn voordelen heeft. ‘Je merkt dat auto’s wat eerder remmen of je wat extra ruimte geven’ is de meest gehoorde reactie. Er wordt opgemerkt dat andere weggebruikers de trekkerbumper een welkome aanvulling op de weg vinden. Het handje of het duimpje van de automobilist gaat wat vaker omhoog wanneer men elkaar passeert.

Ondernemers weten wat ze willen
Ondernemers maken de overweging tussen een bumper die een zo groot mogelijk gedeelte voor de tractor afschermt, een bumper die breder inzetbaar is of een bumper die door de extra verfraaiing aandacht trekt. Het wordt allemaal aangeboden voor de diverse leveranciers. Inmiddels zijn er 15 verschillende trekkerbumpers die – na aanschaf door lidbedrijven - door CUMELA Nederland gesubsidieerd worden met 500 euro per bumper. 
Driekwart van de gesubsidieerde trekkerbumpers zijn afkomstig van het merk Tractorbumper of van Sauter Frontprotectors. De trekkersbumpers van Jochemsen, Zuidberg, Goudland en de AGRIbumper komen ook vaker voor. Campagneleider Thijs Veneklaas Slots: “De gemiddelde ondernemer investeert 2100 euro per trekkerbumper. Vermenigvuldig dat met bijna 270 bumpers en dan zie je dat de cumelasector een enorme extra investering in veiligheid doet, maar liefst een half miljoen. Voorlopig blijven cumelabedrijven investeren in veiligheid! Het overgrote deel van de trekkerbumpers zie je terug in het Oosten en het Zuiden van Nederland geeft Veneklaas Slots aan. 'Waar een trekkerbumper vaker in het straatbeeld verschijnt gaan andere ondernemers eerder overstag om ook op deze wijze een steentje bij te dragen aan de verkeersveiligheid.'

Veilig landbouwverkeer
‘Wij nemen – met onze leden – het voortouw om te laten zien dat we onze positie op de openbare weg serieus nemen’, zegt directeur belangenbehartiging Michiel Pouwels van CUMELA. ‘Met dat voortouw willen we trekkerfabrikanten en dealers overtuigen dat veilig landbouwverkeer ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Wij hopen dat de trekkerbumper aan het einde van onze campagne een breder gedragen product is dat een bekend beeld is, voorop de trekker die op de openbare weg rijdt. Zie onze sector als vliegwiel, zeker omdat onze lidbedrijven via de weg van opdracht A naar klus B moeten.'

42 trekkerbumpers er bij!

Auteur: Thijs Veneklaas Slots