Vrijstelling code 95 bij minder dan 12 uur rijden vervallen

6 juli 2015
De uitzondering van code 95 voor chauffeurs, die minder 12 uur per week rijden, is vervallen. De vrijstelling van nascholing, voor het vervoer van eigen materieel dat de chauffeur zelf gebruikt voor zijn werk (mits minder dan 12 uur rijden per week), blijft wel bestaan.
Vrijstelling code 95 voor vervoer eigen materieel blijft

Door vervoersorganisaties EVO, TLN en KNV is op grond van informatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, steeds aangegeven dat chauffeurs, die minder dan 12 uur per week rijden, uitgezonderd zijn van de verplichte nascholing voor de code 95.
Het ministerie heeft inmiddels een brief naar de vervoersorganisaties gestuurd, dat deze vrijstelling per 1 juli 2015 is komen te vervallen. Hiermee zijn alle nationale vrijstellingen voor code 95 afgeschaft. Op 1 juni 2015 is de nationale vrijstelling van code 95 voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 al vervallen.

Alsnog nascholing
Vrachtautochauffeurs die minder dan 12 uur per week rijden en geen nascholing hebben gevolgd, moeten nu alsnog voor 10 september 2016 de 35 uur nascholing hebben gevolgd. Praktisch gesproken is er nog maar ruim één jaar de tijd om de nascholing te volgen. Tot die tijd kunnen zij nog gebruik maken van de vrijstelling van code 95 van minder dan 12 uur rijden per week. Vanaf 10 september 2016 moet de code 95 ook daadwerkelijk op het rijbewijs staan van chauffeurs die hun vrachtautorijbewijs hebben gehaald vóór 10 september 2009. Alleen bij chauffeurs, die het vrachtautorijbewijs vanaf 10 september 2009 hebben gehaald, moet de code 95 nu al op het rijbewijs staan. Deze chauffeurs kunnen nu al niet meer gebruik maken van de vrijstelling van code 95 voor minder dan 12 uur rijden per week.

Niet meer bijspringen
Door het vervallen van de algemene vrijstelling voor code 95 voor chauffeurs, die minder dan 12 uur per week rijden, is het minder gemakkelijk geworden om even bij te springen. Bijvoorbeeld wanneer een chauffeur van een trekker met mesttankoplegger aan zijn maximale rijtijd zit. Tot 10 september 2016 kan een collega tractorchauffeur, met een vrachtautorijbewijs zonder code 95, nog even bijspringen. Vanaf 10 september 2016 is dat dus niet meer mogelijk, dat kan pas weer als deze parttime chauffeur ook zijn code 95 heeft behaald.

Vervoer eigen materieel vrijgesteld
Bestuurders van voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren, die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit is, blijven wel vrijgesteld van de nascholing voor code 95. Een voorbeeld is het vervoer van een graafmachine, die de chauffeur vervolgens zelf gaat bedienen. In Nederland wordt het ‘rijden niet de voornaamste activiteit is’ uitgelegd als niet meer dan 12 uur per week rijden. De chauffeur moet wel aantonen dat er niet meer dan 12 uur per week wordt gereden. Dat kan door gebruik van de tachograaf, maar dat mag ook handmatig. In de administratie moeten dan datum, naam chauffeur, begin kilometerstand, eind kilometerstand, begin rijtijd, eind rijtijd en paraaf chauffeur worden bijgehouden. Een chauffeur die alleen maar materieel verplaatst en vervolgens niet zelf op werk bedient, moet dus wel de code 95 hebben.

Nieuwe vrijstelling
Wel is er een nieuwe vrijstelling gekomen, die binnen de Europese richtlijn voor nascholing van beroepschauffeurs past. Chauffeurs die zo nu en dan worden ingezet om lege voertuigen op te halen, hoeven niet de verplichte nascholing te volgen. Het rijden met lege voertuigen is geen commercieel vervoer. Hierdoor wordt het mogelijk om een chauffeur die vanwege de rij- en rusttijden niet tijdig terug is, opgehaald kan worden door bijvoorbeeld een planner.

Auteur: Hero Dijkema