Automatisch verkregen code 95 oudere beroepschauffeur vervalt

11 september 2019
Beroepschauffeurs geboren vóór 1 juli 1955 moeten alsnog de nascholing voor code 95 hebben gevolgd. Per 1 april 2020 vervalt de automatisch verkregen code 95 voor oudere chauffeurs. Chauffeurs die nog nooit de nascholing voor code 95 hebben gevolgd, moeten voor 1 april 2020 de 35 uur nascholing gevolgd hebben.
Code 95 oudere beroepschauffeur vervalt 1 april 2020

In Nederland waren beroepschauffeurs, geboren voor 1 juli 1955, vrijgesteld van het chauffeursdiploma. Deze vrijstelling gold ook voor de code 95; oudere chauffeurs hoefden geen basiskwalificatie of nascholing te doen voor de code 95. Bij verlenging van het C- of D-rijbewijs werd de code 95 automatisch bijgeschreven.

Dat gaat veranderen: Vanaf 1 april 2020 vervalt de geldigheid van de code 95 van oudere chauffeurs (geboren voor 1 juli 1955) die nog nooit de 35 uur nascholing hebben gevolgd. Deze chauffeurs moeten voor 1 april 2020 de 35 uur nascholing hebben gevolgd. Het CBR-CCV verstrekt vervolgens een zogenaamde Verklaring van Nascholing (VvN). Met de VvN blijft de code 95 geldig na 1 april 2020.

Geboren vóór 1 juli 1955?
Wanneer de 35 uur nascholing voor 1 april 2020 is gevolgd, hoeft u verder niets te doen. Uw huidige C-rijbewijs met code 95 blijft dan geldig na 1 april 2020, totdat uw rijbewijs verloopt. De geldigheid van de code 95 wordt 5 jaar na inwerkingtreding van de wetswijziging.
De wijziging treft de oudere beroepschauffeurs die hun C- of D-rijbewijs vóór 19 januari 2013 hebben verlengd met een geldigheidsduur van 10 jaar. Deze rijbewijzen zijn maximaal geldig tot 19 januari 2023, terwijl de code 95 automatisch is bijgeschreven.

De uitzondering van de code 95 was een Nederlandse uitzondering en staat niet in de Europese Richtlijn vakbekwaamheid voor chauffeurs. De Europese Commissie vindt dat Nederland deze uitzondering van vakbekwaamheid voor oudere chauffeurs niet mag toepassen op de code 95.

Vrijwillige nascholingsuren
Het kan zijn dat de oudere chauffeur toch al vrijwillig nascholingsuren heeft gevolgd. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft geregeld dat alle gevolgde nascholingsuren vanaf 1 april 2015 meetellen voor de code 95. Normaal tellen alleen de nascholingsuren mee die zijn gevolgd maximaal vijf jaar voor einddatum van de code 95. Hierdoor wordt het makkelijker om zo snel mogelijk de benodigde VvN te halen voor 1 april 2020.

De vrijstelling van vakbekwaamheid voor oudere chauffeurs is al ingeperkt. Bij verlenging van het C- of D-rijbewijs vanaf 1 juni 2015 werd de code 95 al niet meer bij oudere chauffeurs automatisch bijgeschreven. Nu moeten ook alle beroepschauffeurs die de code 95 automatisch hebben gekregen voor 1 juni 2015, alsnog de nascholing van 35 uur volgen.

Rijbewijzen controleren
Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk de het C-rijbewijs controleert van uw chauffeurs die voor 1 juli 1955 zijn geboren. Ga na of de chauffeur de code 95 automatisch heeft gekregen en nooit de volledige nascholing heeft gevolgd. Is dat het geval, dan dient de chauffeur voor 1 april 2020 alsnog de 35 uur nascholing te volgen.

CUMELA heeft een aantal cursussen in haar cursuspakket die mee kunnen tellen voor code 95. Kijk op www.cumela.nl/cursussen

Heeft u een vraag over dit bericht? Bel of mail met de Ondernemerslijn: 033 - 247 49 99 / ondernemerslijn@cumela.nl

Auteur: Hero Dijkema