Een zzp’er inzetten als vrachtwagenchauffeur

22 december 2017
In onze sector hebben we te maken met pieken en dalen in het werkaanbod. Dat geldt zeker ook voor transportwerkzaamheden, zoals het mestseizoen en de bietencampagne. Dan is er vaak behoefte aan extra chauffeurs. De vraag is dan hoe er extra chauffeurs ingezet kunnen worden volgens de geldende wet- en regelgeving.
Bietentransport is beroepsgoederenvervoer
Allereerst moet bepaald worden om wat voor soort transport het gaat. Betreft het eigen vervoer of beroepsgoederenvervoer. Eigen vervoer is het vervoer van goederen met vrachtauto’s dat voor eigen rekening en risico wordt verricht oftewel u bent zelf de opdrachtgever van het transport of u bent de eigenaar van de vervoerde goederen, materialen of materieel. Daarbij wordt onder vrachtauto niet alleen gekentekende bedrijfsauto’s verstaan, maar valt ook een landbouwtrekker met een aanhangwagen ingericht voor vervoer van goederen.
 
Eigen vervoer
Bij het mestvervoer is er vaak sprake van eigen vervoer. Bijvoorbeeld wanneer de mest door de mestdistributeur aan de afnemer wordt verkocht en deze met eigen vrachtauto’s naar de afnemer wordt gebracht. Voor eigen vervoer heeft u geen specifieke vergunning nodig. Voor het verrichten van eigen vervoer kunt een zzp’er inzetten als bestuurder van uw vrachtauto’s.
 
Beroepsgoederenvervoer
Beroepsgoederenvervoer is het vervoer van goederen met vrachtauto’s, die tegen vergoeding in opdracht van derden wordt verricht. Daarbij bepaalt de opdrachtgever waar de goederen heen moeten worden vervoerd. Voor het verrichten van beroepsvoervoer heeft een zogenaamde communautaire vergunning nodig oftewel een Eurovergunning. Het bietentransport met vrachtauto’s is een goed voorbeeld van beroepsvervoer.
 
Het verrichten van beroepsgoederenvervoer is alleen toegestaan door bestuurders van vrachtauto’s die bij de vervoerder in dienst zijn. U toont aan dat de chauffeur in dienstbetrekking werkzaam is door een verklaring van dienstbetrekking, ook wel werkgeversverklaring genoemd. Bij Kiwa kunt u een verklaring van dienstbetrekking downloaden.
 
Zzp’er
Een zzp’er is een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf én die daarbij geen personeel in dienst heeft. De zzp’er is dus niet in dienst van de opdrachtgever en heeft daar geen gezagsverhouding mee. De inzet van een zzp’er als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer is dan ook niet mogelijk. Een zzp’er mag zich niet verhuren aan transportbedrijf en kan niet rijden op de Eurovergunning van dat bedrijf.
 
Zzp’er met Eurovergunning
Een zzp’er met een Eurovergunning mag onder voorwaarden voor eigen rekening en risico goederen vervoeren voor een transportbedrijf. De zzp’er moet dan:
  • zelf een Eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg hebben;
  • zelf beschikken over een vrachtauto waarmee de goederen worden vervoerd. Dit mag koop, lease of huur zijn en moet schriftelijk zijn vastgelegd middels een deugdelijk huurcontract, een marktconforme huurprijs en geen verrekening van de gewerkte uren met de huurprijs;
  • het Eurovergunningsbewijs gekoppeld hebben aan de vrachtauto van de zzp’er;
  • een eigen bedrijfskaart hebben voor de tachograaf;
  • rijden voor eigen rekening en risico en er mag geen sprake zijn een verkapte dienstbetrekking. Hiervoor kan de zzp’er en de opdrachtgevers zogenaamde modelovereenkomst gebruiken. Deze is per 1 mei 2016 in de plaats gekomen van de VerklaringArbeidsRelatie (VAR-verklaring). 
Er zijn nog twee andere manieren om extra chauffeurs in te zetten, namelijk door collegiale inleen of via een erkend uitzendbureau.
 
Collegiale inleen
Onder bepaalde voorwaarden kunt u chauffeurs van een andere ondernemer in het beroepsgoederenvervoer inhuren. Dat wordt ook wel collegiale inleen genoemd.
 
Voorwaarden voor collegiale inleen zijn:
  • het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in het bezit van een Eurovergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
  • de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door een ander bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon; dit blijkt uit het tarief dat voor hem in rekening wordt gebracht;
  • de inleen vindt plaats voor beperkte tijd.
Uitzendbureau
U kunt ook terecht bij uitzendbureaus die chauffeurs voor het beroepsgoederenvervoer uitzenden. Alleen uitzendbureaus die zijn aangewezen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen dit doen. Een chauffeur heeft dan een verklaring van terbeschikkingstelling nodig. Hij moet deze onderweg bij controle kunnen tonen. Het uitzendbureau verstrekt deze verklaring.
Als de chauffeur niet meer werkt voor het bedrijf waarheen hij is uitgezonden, levert hij de verklaring weer in bij het uitzendbureau.
 
Overigens is degene die de chauffeur heeft ingeleend, verantwoordelijk voor de naleving van de rij- en rusttijden.
 
Tot slot, als u een zzp’er inhuurt om goederen te vervoeren, zowel voor beroepsvervoer of eigen vervoer, maak dan goede afspraken over wie waarvoor aansprakelijk is. De zzp’er is in eerste aanleg ingehuurd voor de chauffeursdiensten. Maar er zijn meer zaken waar u rekening mee moet houden. Wat als de goederen beschadigd raken tijdens de rit, wie is er dan aansprakelijk? Kijk goed naar de benodigde verzekeringen en maak hier van te voren duidelijke afspraken over. Dit legt u allemaal vast in de modelovereenkomst.
Auteur: John Augustijn