Eerste editie nieuwsbrief (land)bouwverkeer

30 juni 2015
De eerste editie van de nieuwsbrief (land)bouwverkeer is uit. Doel van deze periodieke publicatie is om externe organisaties te informeren over de ontwikkelingen rond het (land)bouwverkeer.
Eerste nieuwsbrief (land)bouwverkeer

Momenteel spelen er vele zaken rond het landbouwverkeer, die niet alleen voor onze eigen sector van belang zijn. Graag willen ook deze partijen hierover informeren via deze eerste nieuwsbrief (land)bouwverkeer.

In deze uitgave
• Even voorstellen
• Invoering T-rijbewijs per 1 juli 2015
• Beleidsadviseur verkeer en vervoer
• CUMELA Nederland als aanspreekpunt
• Kentekening van (land)bouwvoertuigen
• Over de nieuwsbrief

Aanspreekpunt
Voor wegbeheerders is het daarnaast niet altijd duidelijk welke partij op het (land)bouwverkeer is aan te spreken. Daarom wil CUMELA Nederland zich profileren als aanspreekpunt voor het (land)bouwverkeer voor externe organisaties. Bij CUMELA Nederland is veel kennis en ervaring op het gebied van landbouwverkeer aanwezig. CUMELA Nederland wil dan ook graag gespreks- en overlegpartner zijn namens het landbouwverkeer voor wegbeheerders, maar ook voor andere partijen, zoals politie, brancheorganisaties en adviesbureaus.

Aanmelden
De nieuwsbrief wordt verstuurd naar bij ons bekende relaties die werkzaam zijn op het gebied van verkeer en vervoer. Helaas hebben wij niet van alle organisaties de namen van de medewerkers verkeer en vervoer en hun e-mailadressen, vandaar dat deze eerste nieuwsbrief dan naar het algemene e-mailadres wordt verstuurd. Vanzelfsprekend willen wij liefst zoveel mogelijk personen rechtstreeks met deze nieuwsbrief bereiken. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@cumela.nl. Graag met vermelding van de contactgegevens van uw organisatie en uw naam, functie, en persoonlijke e-mailadres. Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich via info@cumela.nl afmelden. Leden van CUMELA Nederland worden geïnformeerd via de reguliere digitale nieuwsbrief.

Auteur: Hero Dijkema