Veranderingen per 1 juli 2018

3 juli 2018
Per 1 juli 2018 zijn er een beperkt aantal wijzigingen die verband houden met personeelszaken. U treft ze hieronder overzichtelijk onder elkaar aan.
  • Op 25 mei was de meest ingrijpende wijziging voor dit jaar. De inwerking treding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  • De cao LEO heeft een loonsverhoging van 1,75% doorgevoerd in alle loontabellen.
  • Het overgangsrecht voor een basiscontract met de arbodienst liep tot en met 30 juni 2018. Heeft u geen basiscontract met uw arbodienstverlener kan de Inspectie SZW u een boete opleggen.
  • Het Wettelijke Minimum Loon is per 1 juli 2018 verhoogd. In de tabellen op deze site is hier al rekening mee gehouden.
  • De Belastingdienst gaat de Wet Deregulering Arbeidsrelaties voor kwaadwillenden (!) handhaven.
  • De wettelijke vakantiedagen van 2017 zijn vervallen per 1 juli 2018 tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen.
Auteur: Jacqueline Tuinenga